vkmnau
ГОЛОВНА НОВИНИ РОЗКЛАД ЗМІНИ ДО РОЗКЛАДУ БІБЛІОТЕКА ЗАОЧНИКУ КОНТАКТИ ФОРУМ
Увiйти
Ласкаво просимо
Вознесенський коледж МНАУ радий вiтати тебе сайтi. Зареєструйся або увiйди в свiй аккаунт i вiдкрий для себе можливiсть знаймоств та спiлкування з iншими студентами, або друзями
Зареєструватися
Вхiд
Забули пароль?
Увiйти
Реєстрація
Далі
Реєстрація
Зареєструватися
Нові надходження

Популярнi новини:

Свято Масляної у Вознесенському коледжі МНАУ

23 лютого в Вознесенському коледжі Миколаївського НАУ відбулося святкування Масляної. Усі учасники попрацювали на славу та створили сприятливі умови для збагачення життєвих вражень про свято Масляної, розширили знання присутніх студентів про культуру, традиції та українську національну кухню.

До 100-річчя УЦР

В рамках тижня суспільних та гуманітарних дисциплін в коледжі пройшли заходи, присвячені 100-річчю Української революції та 100-річчю Української Центральної Ради.

Виховна година до Дня Святого Валентина «Хто зверху?»

13 лютого 2017 року відбувся виховний захід – конкурсна програма для студентів 27 і 26 груп «Хто зверху?».

Дослідницька робота студентів

24 лютого у рамках проведення тижня циклової комісії загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін та з нагоди 190 - річчя від дня народження Леоніда Івановича Глібова – українського байкаря, поета, журналіста - викладачем української мови та літератури Возняк Л.В. було проведено екскурс - дослідження «Байка як жанр літератури.

Нові надходження

                                           БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА   III    КВАРТАЛ  2017року

                                                                                   (продовження)

 

1.Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами [Текст] : підручник / ред. : М. Ф. Огійчук. - 6-е вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2016. - 1040 с.

2. Ковальова О.В.Судово-бухгалтерська експертиза [Текст] : навч. посіб. / О. В. Ковальова, О. В. Бардаков ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Х. : Віровець А. П. : Апостроф, 2012. - 222 с.

3. Горкавий В.К. Аграрна статистика[Текст]: навч. посіб. / В.К. Горкавий, О.С. Ментей, В.В. Ярова / Харк. нац. аграр. ун–т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2014. – 297 с.

4.Кошкалда І.В. Звітність підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. В. Кошкалда, О. В. Ковальова, С. І. Василішин ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : ХНАУ, 2014. - 211 с.

5. Беленкова М.І. Облік у зарубіжних країнах[Текст]: навч. посібник / М.І. Беленкова, С.І. Василішин / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х. : Вид-во «Діса плюс», 2017. – 224 с.

6.Гайдуцький П.І.НеЗабуті реформи в Україні[Текст]: /П.І.Гайдуцький. – К.:ТОВ «ДКС-центр»,2017. – 852 с.

7. Прасолова С. П.  Банківські операції [Електронний ресурс] : навч. посіб. та практ. / С. П. Прасолова, О. С. Вовченко. — Електрон. текст. дані. – К. : ЦУЛ, 2013. – 568 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.

 

8. Фінансова грамотність[Електронний ресурс]  : підручник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. – К. : УБС НБУ, 2012. ––322 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.

9. Еш С. М.  Фінансовий ринок [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. М. Еш. – 2-ге вид. — Електрон. текст. дані. – К. : ЦУЛ, 2015. – 400 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.

10.ГоворушкоТ.А.Страховіпослуги[Електроннийресурс]. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 376 с. . – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.

11. Бюджетна система[Електронний ресурс]: підруч. / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем’янишина,О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с. . – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.

12. Волкова І. А., Калініна О. Ю.Бухгалтерський облік у банках[Електронний ресурс]. Навч. посіб. 2ге вид.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 520 с. . – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.

13. Стойко О.Я., Дема Д.І.Фінанси[Електронний ресурс]: навч. посіб. / О.Я. Стойко, Д.І. Дема; за ред. О.Я. Стойка. –К.: Алерта, 2014. – 432 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.

14. Податкова система [Електронний ресурс]:навч. посіб. / за заг. ред. Андрущенка В. Л. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 416 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.

15.Ваніна Н. М. Ринок цінних паперів. Практикум. [Електронний ресурс] : навч. посіб. /Н. М. Ваніна, О. В. Грищенко – К. : «Центр учбової літератури», 2014. –144 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.

16.КропельницькаС.О.,ПлецьІ.І.Страховіпослуги[Електроннийресурс]:навч.посіб./С.О.Кропельницька,І.І.Плець.ІваноФранківськ:ДВНЗ―,2013.–390 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.

17.НепочатенкоО.О. Фінанси підприємств [Електронний ресурс]: підручник / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. — Електрон. текст. дані. – К. : ЦУЛ, 2013. – 504 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. Вид

 

18. Коваленко Д. І.  Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер. — Електрон. текст. дані. – К. : ЦУЛ, 2013. – 578 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.

19. Калінеску Т. В.  Адміністрування податків [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. В. Калінеску, В. О. Корецька-Гармаш, В. В. Демидович. — Електрон. текст. дан. – К. : ЦУЛ, 2013. – 290 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.

20. Левченко, Л. В. Гроші та кредит [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. В. Левченко. — Електрон. текст. дані. – К. : ЦУЛ, 2011. – 221 с. – Режим до-ступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.

21 .Рябинина Л. Н. Деньги и кредит [Електронний ресурс] : учебник / Л. Н. Ря-бинина. — Электрон. текст. дан. – К. : ЦУЛ, 2014. – 608 с. – Режим доступа: эл. копия в локальной сети. – Копия печ. изд.

22. Патика Н. І.Міжнародні валютно-кредитні відносини [Електронний ре-сурс] : навч. посіб. / Н. І. Патика. — Електрон. текст. дані. – К. : Знання, 2012. – 566 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.

23. Чернявська О. В.  Фандрайзинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О.В.Чернявська, А. М. Соколова ; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. — Елект-рон. текст. дан. – К. : ЦУЛ, 2013. – 188 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.

 24. Кремень, О. І. Фінанси : навчальний посібник [Текст] / О. І. Кремень, В. М. Кремень. - К. : ЦУЛ, 2017. - 416 с.

25.ВовчакО.Д.,РущишинН.М.Банківськасправа:навч. посібник[Текст]. - Львів: „Новий Світ – 2000”, 2017. – 560с.

26. Медвідь Л. Г.Облік у банках [Текст] : навч. посібник / Л. Г. Медвідь, І. В. Фостяк. - Львів : Магнолія 2006, 2018. – 360с.

27. ГоворушкоТ. А. Страхування[Текст]  : навч. посіб. / Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк; за ред.. Т. А. Говорушко, - К. - Львів: Магнолія 2006, 2014 – 328 с.

28. Ткаченко Н. В. Страхування [Текст] : практикум / Н. В. Ткаченко. - К. : Ліра-К, 2009. - 376 с.

IІІ квартал 2017 рiк

1.Миттєвості війни[Текст]: [біогр.нариси]/ [упоряд.: Макарчук С.С.,Березний С.М.,Грабович О.В.,голов.ред. Парубій А.В.].- Миколаїв: Іліон,2016. – 492 с. ил.

2. Реабілітовані історією. Миколаївська область[Текст].  - К. : Світогляд ; Миколаїв : [б. в.], 2013 . - (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Солдатенко В.Ф. (голова) та ін.).

             Кн. 6. - 2013. - 663 с. : іл., портр. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в тексті.

3. Книга Памяти Украины. Николаевская область [Текст] / ред. И. А. Герасимов [и др.]. - О. : Маяк, 1995 .

Т. 14 : г. Николаев. Районы: Арбузинский, Баштанский, Березанский, Березнеговатский, Братский, Веселиновский, Вознесенский, Врадиевский, Доманевский, Еланецкий, Жовтневый, Казанковский, Кривоозерский, Николаевский, Новобугский, Новоодесский, Очаковский, Первомайский, Снигиревский / [обл. редкол. : Круглов Н. П. (пред. редкол.) и др.]. - Николаев : Илион, 2013. - 298 с. : ил.

4. Фізичне вдосконалення особистості та військово-патріотичне виховання в технікумах і коледжах (збірник) досвід роботи вищих навчальних закладів 1-2. Вип. . 7 / ред. С. Ф. Світельська, Н. В. Цибенко, Н. М. Салмай . - К : НМЦ, 2017. - 225 с

5. Нормативно-правова документація з питань вищої освіти (збірник) / [ за ред..М.П.Хоменка].- К.: Агроосвіта,2017. – 103 с.

6. Організація роботи заступника директора з виховної роботи (методичні рекомендації) . - К : НМЦ, 2017. - 125 с

7. Вісник аграрної науки Причорномор’я.Випуск 2(94),вип..2. – 2017.

8. . Вісник аграрної науки Причорномор’я.Випуск 1(93),вип..1. – 2017.

9. Бабенко Д. В. Механіка матеріалів і конструкцій: практикум [Текст] : навч. посібник / Д. В. Бабенко, О. А. Горбенко, Н. А. Доценко. – Миколаїв:МНАУ,2017. – 384 с.

2017 рiк

 1. Буринська Н. М. Хімія. 11 клас [Текст] : Підруч.для середніх загальноосвітніх закладів / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. - К. ; Ірпінь : Перун, 2000. - 174 с
 2. Усі готові домашні завдання. 9 клас [Текст] : Розв'язання вправ та завдань з поясненнями та рек. + міні-довідник з усіма необхідними формулами та правилами / І. В. Дрогожилова [та ін.] ; уклад. М. Риженко. - Х. : ПП "Торсінг плюс", 2006. - 784 с.
 3. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 2004, №4:Бухгалтерський облік. Правове регулювання, стандарти, контроль [Текст]. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 416 с. (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 2004, №4)
 4. Основи економічної теорії [Текст] : навчальний посiбник / За ред. В.О.Бiлика, П.Т.Саблука. - К. : Інститут аграрної економіки, 1999. - 468 с.
 5. Постнікова, О. М. Німецька мова [Text] : в 2 кн. / О. М. Постнікова. - К. : А.С.К. Кн. 1 : розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи) : для школярів, абітурієнтів, студентів. - 2001. - 400 с.
 6. Ладиченко Т.В. Всесвітня історія [Текст] : Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, профільний рівень) / Ладиченко Т.В. - К. : Грамота, 2012. - 224 с.
 7. Зразки юридичних документів[Текст] / За ред. Харито¬нова Є.О.— X.: ТОВ «Одіссей». — 2006. — 272 с.
 8. Законодавство України про нотаріат [Текст] / Уклад. М.І. Кондратенко, Шеф-ред. В.С. Ковальський. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 384 с.
 9. В.К. Егерев и др. Сборник задач по математики для поступающих в вузы[Текст]/ под ред. М.И. Сканави. - К.: Каннон, 1997. - 528с.
 10. Збірник задач з математики з аналізом розв'язків [Текст] : посіб.для старшокласників та абітурієнтів / О. О. Карагодова, Черняк Олександр Іванович. - К. : Знання, 2000. - 331 с.

2016 рiк

 1. Гроші та кредит/ред. Б.С.Івасів,2000.
 2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова.Навч.посіб.2002
 3. Михайлюк В.О.Універсальний словник-практикум з українського ділового мовлення.Навч.посіб. 2002
 4. Кручок С.І. Іпотечне кредитування.2002
 5. Кушнір І.В.Грошові кошти та цінні папери.2004
 6. Скобло Ю.С. БЖД.2000
 7. Федоров К.Г.Історія держави і права.Навч.посіб.1994
 8. Основи екологічних знань.1994
 9. Основи держави і права/за ред.А.М.Колодія.Навч.посіб.1997
 10. Хоменко І.В.Логіка –юристам.1997
 11. Аграрне право України.Підруч.1999
 12. ДмитрукБ.П.Організація біржової діяльності в АПК.Навч.посіб.2001
 13. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення.Навч.посіб.2001
 14. ДмитрукБ.П.Організація біржової діяльності в АПК.Навч.посіб.2001
 15. Желібо Є.П.БЖД.Навч.посіб.2002
 16. ПономаренкоЛ.А.Комп,ютерні технології управління інноваційними проектами:Підруч.2001
 17. Білявський Г.О.та ін.. Основи екології.Підруч.2004
 18. Інформаційні системи в аграрному менеджменті2005
 19. Щетінін А.І.Гроші і кредит.Підручник.2006
 20. Основи ведення сільського господарства та охорона земель.Навч.посіб.2006
 21. Гордієнко І.В.Інформаційні системи і технолог.2003
 22. Заг.теорія держави і права.Калюжний Р.А.та ін..Навч.посіб.2007
 23. Причепій Є.М.та ін.Філософія.Підручник.2007
 24. Солодкий М.О.Біржовий ринок.2010
 25. Кравченко Т.Українська мова за проф..
 26. КалюжнаО.В.таін..Інфраструктура товарного ринку.Навч.посіб.2011

IV квартал 2015 року

 1. Товарна політика комерційних підприємств [Текст]: навч.посіб./ Л.Д.Рижмань ,Д.І.Рижмань.-К.: Аграрна освіта, 2014.-405 с.
  У посібнику висвітлено суть,значення,основні вимоги і завдання системи товарної політики; маркетингові комунікації, класифікаційні ознаки товавару, управління товарним асортиментом та якістю товарів і послуг; конкурентоспроможність товару, дизайн та оцінка ризику нового товару,рейтинг та імідж товару,порядок його визначення.
 2. Аграрна освіта України на перехресті століть [Текст] / за заг.ред.М.Ф. Бойка. – К.: Аграрна освіта, 2015. – 279 с.
  Книга є часописом,в якому висвітлено історію створення аграрних ВНЗ,етапи їх розвитку,формування правової бази їх діяльності і наповнення новим змістом навчання залежно від вимог часу.
  Часопис складається з наступних розділів: «Екскурс в історію започаткування перших навчальних закладів аграрного профілю на території  нинішньої України», «Розвиток мережі та формування змісту навчання в аграрних вищих навчальних закладах пострадянського періоду», «Система аграрної освіти в незалежній України», «Аграрна освіта сьогодні», доповнених спогадами ветеранів,безпосередніх учасників освітянського процесу в аграрному секторі економіки.

I-III квартал 2015 року

 1. Кремінь, Д. Медовий місяць у Карфагені: вибрані вірші та симфонії/Д. Кремінь; упоряд. Т.Д. Кремінь; худож. Ю.С. Гуменний. – Миколаїв: «Ілліон», 2014. – 252 с. 
  У книзі сучасного українського поета представлені твори, осяяні глибиною поетичного мислення, широтою історичного звучання. Поетові притаманні неповторна поетична стилістика, відчуття проблем минулого і сучасного.
 2. Соборная улица: Николаевский литературно-художественный журнал. – Вып. 1/Главный редактор Д. Креминь. – Николаев: СПД Румянцева Г.В., 2014. -120 с.: ил.
  Краеведческий альманах издаётся с июня 2012 года на русском и украинском языках при участии областных организаций Национального союза писателей Украины, Конгресса литераторов Украины, Союза писателей России. В нём представлены проза, поэзия и публицистика, связанная с городом Николаев.
 3. Книга Памяти Украины. Николаевская область. Т. 14. – Николаев: Илион, 2013. – 298 с.: ил.
 4. Інфраструктура товарного ринку:навчальний посібник/ В.М.Пилявець,В.В.Озима,В.П.Заруба.- К.:Аграрна освіта,2015.-255с.
 5. Збірник сценаріїв виховних заходів: з досвіду роботи викладачів та студентів аграрних вищих навчальних заходів.- К.:Агроосвіта,2015.-173 с.
 6. Організація виховної роботи у вищих навчальних закладах:посібник з нормативно-правових документів / [ за ред..М.П.Хоменка].- К.: Агроосвіта,2017. – 103 с.
 7. Величальна навчального закладу / [упоряд.: М.П.Хоменко,Т.М.Угнівенко].- К.: Агроосвіта,2015. – 110 с.
 8. Виховна робота в навчальних закладах: збірник з досвіду викладачів аграрних вищих навчальних закладів,вип..17. – К.: Агроосвіта,2015. – 242 с.
 9. Організація навчально-виховного процесу:збірник напрацювань викладачів аграрних вищих навчальних закладів,вип..19. – К.: Агроосвіта,2015. – 448 с.
 10. Славетним шляхом Кобзаря: збірник сценаріїв виховних заходів до 200-річчя з  дня народження Тараса Шевченка. – К.: Агроосвіта,2015. – 360 с.
 11. 11.Реєстрація земельних ділянок: підручник /М.Г.Ступеня,О.Ф.Ковалишин,С.О.Малахова,та ін..; за аг.ред. М.Г.Ступеня. . – К.: Агроосвіта,2015. – 360 с.
 12. Вісник аграрної науки Причорномор’я.Випуск 2(85),т.1,ч.2. – 2015.
 13. Розвиток професійної педагогічної компетентності викладачів вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації:наук.-метод.посіб./ В.В.Олійник, О.С.Снісаренко, Н.Л.Клясен, М.П. Хоменко, В.В. Олійник, С.А. Жуковська / за аг.ред. В.В. Олійника. – К.: Аграрна освіта,2014. – 665 с.

2014 рік

 1. Литовченко І. Л. Інтернет-маркетинг [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Л. Литовченко, В. П. Пилипчук ; Одеський держ. економічний ун-т. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 184 c.
 2. Інформаційні технології та системи: Навч. посібник/ В. М. Білик, В. С. Костирко. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 232 с.
 3. Донець Л.І. Економічна безпека підприємства : [Навчальний посібник] / Л.І. Донець, Н.В. Ващенко — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 240 с.
 4. Третяк А. Стандартизація та нормування у землеустрої: інновації навчальної програми / А. Третяк, В. Другак, І. Колганова .-К.:»Агроосвіта», 2013.-224с.
 5. Аграрна економіка. Фермер: базовий рівень : навчальний посібник.- авторизований переклад і ліцензоване вид.- Аграна освіта, 2013.-615с.
 6. Казначейська справа: навчальний посібник /К.С.Опалко, І.І. Булах, Н.О. Соколовська, Н.С. Демченко-Ясинецька  та ін..- К.: Аграрна освіта, 2014.-296с.
 7. Алєксєєнко С.А. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках/С. А. Алєксєєнко. –К:»Аграрна освіта», 2014.-256с.
 8. Оцінка земель: підручник / М. Г. Ступень,О.Я.Микула,С.С.Радомський;; за заг. ред.:М.Г.Ступеня. –К.:»Агроосвіта»,2014.-373с.
 9. Іванов Г. О. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання  : навчально-методичний комплекс. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 169 с.
 10. Економічна безпека аграрного сектору:проблеми регулювання та забезпечення:монографія / В.І.Кириленко.- Миколаїв,2014.-468с.
 11. Практикум з історії політичних і правових вчень:навч.посіб. /В.О.Ханстантинов.- Миколаїв:МНАУ,2014.-200с.
 12. Генетика.Практикум:навчальний посібник /І.М.Марценюк. – Миколаїв: МНАУ,2014.- 148 с.

2013 рік

 1. Правові основи майнових і земельних відносин: Навч. посіб. / Колектив авторів; За заг. ред. В. М. Єрмоленка. — К.: Магістр — XXI сторіччя, 2006. — 384 с
 2. Соборна вулиця : Миколаївський літературно-художній журнал. — Миколаїв : Редакція газети » Рідне Прибужжя», 2012 — . — Виходить кожного кварталу 2012р. N 1,2,3
 3. Миколаївський музей суднобудування і флоту [Текст] : [альбом] / [під заг. ред. М. П. Круглова ; авт. ідеї В. Андрієвський ; авт. тексту: Мітковська Т. С. та ін.]. — Миколаїв : Вид-во Ірини Гудим, 2010. — 143 с. : іл.
 4. Заковоротний Д.И. Немцы – колонисты в Северном Причерноморье (1802 – 1944 гг.) – Николаев: Изд – во Ирины Гудым, 2009. – 152 с.: илл., фото
 5. Крикун Г.Ф. Золотые имена. Александр Васильевич Суворов в истории Очакова и земли Очаковской.- Николаев : Изд-во «Дизайн и полиграфия»,2010.- 244 с., ил. 342.
 6. Великая миссия : Документально-историческое издание,- Николаев:издатель ЧП Шамрай П.Н.,2011.- 336 с.
 7. Облік і звітність у бюджетних установах: навч. посіб./ Г.Г. Матвеєва., С.А.Дерікова. та ін.- К.: Аграрна освіта,2013.- 412с.
 8. Аграрна економіка : навч. посіб. для студ. вузів. Т.1 : Фермер: базовий рівень / [ред. Х. Лохнер, Й. Бреккер]. – 3-те вид., перероб. – К. : Інтас, 2007. – 615, [9] c. – ISBN 978-966-2007-70-1 : 224.00 грн. (в обклад.)
 9. Розвиток сільських територій України (1990-2010 роки) [Текст] : монографія / М-во аграр. політики та продовольства України, Укр. НДІ продуктивності АПК, Держ. служба статистики України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; авт.-упоряд.: М. К. Орлатий, І. Ф. Гнибіденко, І. М. Демчак [та ін.] ; за ред. М. К. Орлатого. — К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2012. — 750 с. — Слов. основ. термінів: с. 691-726. — Бібліогр.: с. 729-748 (260 назв). — ISBN 978-617-613-009-3 : Б. ц.
 10. Литовченко І. Л. Інтернет-маркетинг [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Л. Литовченко, В. П. Пилипчук ; Одеський держ. економічний ун-т. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 184 c.
 11. Литовченко І. Л. Інтернет-маркетинг [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Л. Литовченко, В. П. Пилипчук ; Одеський держ. економічний ун-т. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 184 c.
 12. Донець Л.І. Економічна безпека підприємства : [Навчальний посібник] / Л.І. Донець, Н.В. Ващенко — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 240 с.

2012 рік

 1. Інформаційні системи та технології у фінансово-кредитних установах [Текст]:навч.посіб./за ред.К.С.Опалко,Т.М.Кулик.- К.:Аграрнаосвіта,2011.-313с.
 2. Економіка підприємств[Текст] : навч.посіб./за ред. Д.І.Рижмань, Г.Я.Криворучко,Г.Я.Віннічук,М.Т.Пилявець.-К.:Аграрна освіта,2011.-531с.
 3. Підприємницька діяльність[Текст]:навч.-метод.посіб./за ред. В.Гордієнко,О.І.Кулініч,О.І.Петренко.-Немішаєво,НМЦ,2011.-171с.
 4. Біржове право[Текст] :навч.-метод.посіб./за ред.Н.П.Гайдайчук, О.О.Кулєєв.-Немішаєво,НМЦ,2011.-230с.
 5. Цивільний процес[Текст]:навч.-метод.посіб./за ед..О.А.Левченко, Л.Д.Тарновецька,Р.Я.Репетило.-Немішаєво,НМЦ,2011.-198с.
 6. Адміністративне право[Текст]:навч.посіб./за ред..Ю.Й.Гелешко, В.О.Тирон,Л.С.Катушинська.-К.:Аграрна освіта,2011.-412с.
 7. Кримінальний процес[Текст] :навч.посіб./Т.В.Кострубяк-Немішаєво,НМЦ,2011.- 283с.
 8. Фінансове право[Текст] :навч.посіб./за ред.Л.О.Ковальчук, О.М.Ляхова,Л.І.Полюхович.-К.:Аграрна освіта,2011.-185с.
 9. Організація практичного навчання студентів аграрних навч. вищих закладів[Текст]:навч.посіб./В.С.Лукач,С.В.Толочко.-К.: Аграрна освіта,2011.-320с.
 10. Ціноутворення [Текст]:навч.посіб./Д.І.Рижмань, Г.Я.Віннічук, І.М.Криворучко, В.М.Пилявець. — К.: Аграрна освіта,2011.-313с.
 11. 11.Статистичний щорічник. Міста та райони Миколаївскьої області за 2011рік [Текст]:довідник.- Миколаїв:Головн.управл. статистики, 2012.-643с.
 12. Несинова С.В.Господарське право України[Текст]: навч.посіб. за ред. С.В.Несинової.-К.:ЦУЛ,2012.-564с.
 13. Гриценко Т.Б.Українська мова за професійним спрямуванням [Текст]:навч. посіб./ Т.Б.Гриценко -К.: ЦУЛ, 2010.-624с.
 14. Тирпак І.В.Основи економіки та організації підприємства[Текст] :навч. посіб./І.В.Тирпак.-К.:Кондор, 2011.-284с.
 15. Скакун О.Ф.Теорія права та держави[Текст]: навч.посіб./ О.Ф.Скакун.-К.:Алерта,2012.-524с.
 16. Скібіцька Л.І. Діловодство[Електронний ресурс]:підруч./ Л.І.Скібіцька.-електрон.текст.дан.-К.:ЦУЛ.-312с.
 17. Романчук С.В. Геодезія [Електронний ресурс]:підруч./С.В. Романчука,В.П.Кирилюка,М.В.шемякіна.-електрон.текст.дан.-К.:ЦУЛ.-450с.
 18. Оцінка земель[Текст]:навч.посіб./М.Г.Ступеня,Р.Й.Гулько, І.Р.Залуцький.-Львів:Новий світ-2000,2011.-308с.
 19. Островський А.Л.Геодезія.Частина перша.Топографія[Текст]:навч.посіб./А.Л.Островський,О.І.Мороз.-Львів:Видав. Львівська політехніка,2011.-440с.
 20. Островський А.Л.Геодезія.Частина друга.[Текст]:підруч.,/А.Л.Островський,О.І.Мороз,В.Р.Тарнавський.-Львів:Видав. Львівська політехніка,2012.-564с.
 21. Тревого І.С.Геодезичні прилади.Практикум[Текст]:навч.посіб./І.С.Тревого,Т.Г.Шевченко,О.І.Мороз.-3-тє вид.,перероб.та доп.- Львів:Видав.Львівська політехніка,2012.-240с.
 22. Хромова О.П. Логістика[Текст]:навч.посіб./О.П.Хромова.- Харків:Бурун книга,2012.-224с.
 23. Бюджетна система[Текст]:Підруч./В.М.Федосова,С.І.Юрія.- К.:Центр учбової літератури:Тернопіль:Економ.думка,2012.-343с.
 24. Балабанова Л.В.Логістика[Текст]:навч.посіб./Л.В.Балабанова.- Львів:Магнолія 2006,2013.-368с.