vkmnau
ГОЛОВНА НОВИНИ РОЗКЛАД ЗМІНИ ДО РОЗКЛАДУ БІБЛІОТЕКА ЗАОЧНИКУ КОНТАКТИ ФОРУМ
Увiйти
Ласкаво просимо
Вознесенський коледж МНАУ радий вiтати тебе сайтi. Зареєструйся або увiйди в свiй аккаунт i вiдкрий для себе можливiсть знаймоств та спiлкування з iншими студентами, або друзями
Зареєструватися
Вхiд
Забули пароль?
Увiйти
Реєстрація
Далі
Реєстрація
Зареєструватися
ОПП «Інформаційна діяльність підприємств»

Популярнi новини:

ОПП «Інформаційна діяльність підприємств»

Сучасний ринок праці потребує спеціалістів з інформаційної діяльності, особливо для потреб аграрного сектора економіки та інших секторів національної економіки.

Ліцензований обсяг підготовки зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, ОПП Фахівець з інформаційних технологій на денну форму навчання у коледжі складає 50 осіб.

Термін навчання на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) становить 3 роки.

Стан кадрового, матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, соціальна інфраструктура, рівень виховної роботи у Вознесенському коледжі Миколаївського НАУ відповідає сучасним вимогам щодо підготовки фахівців з галузі знань 07 Управляння та адміністрування  Спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціальності ОПП Фахівець з інформаційних технологій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «фаховий молодший бакалавр».

Організація освітнього процесу у Вознесенському коледжі зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність базується на Законах України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», інших актах законодавства України з питань фахової передвищої освіти. Випускники спеціальності оволодіють вміннями та навичками, що передбачені державними та галузевими стандартами освіти.

Згідно з діючими навчальними планами зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність загальний обсяг навчального часу, визначеного на підготовку становить 3600 годин. У цю кількість включено затрати часу на всі види і форми навчальної роботи: лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття, тренінги, індивідуально-консультаційна робота, самостійна робота здобувачів над навчальним матеріалом, підготовка курсових робіт, контрольні заходи.

У коледжі діє 3 обладнані комп’ютерні лабораторії та 14 навчальних кабінетів. Спеціальність в повному обсязі забезпечена спеціалізованими лабораторіями з ПЕОМ. У коледжі є можливість доступу викладачів та здобувачів до світової мережі інформації Інтернет, обладнані робочі місця на базі лабораторій інформатики і комп’ютерної техніки та в бібліотеці.

Коледж працює за структурно-модульною та рейтинговою системою оцінки знань. Рівень забезпеченості студентів підручниками та навчальними посібниками зі спеціальності  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність відповідає встановленим вимогам.

Практична підготовка студентів у Вознесенському коледжі Миколаївського НАУ відбувається у формі виробничої практики на підприємствах, в установах та інших організаціях, які функціонують у нормальному режимі. Тривалість виробничої практики — 540 годин (10 тижнів). З базами практики коледж укладає договори на проведення практики.

Державна атестація здійснюється Державною екзаменаційною комісією. Державною атестацією для спеціальності «Інформаційна діяльність підприємства»є Комплексний державний екзамен за фахом, який включає завдання з п’яти нормативних дисциплін циклу професійної підготовки: «Інформаційна діяльність підприємства», «Інформаційні системи і технології», «Офісні системи і електронний документообіг», «Інтернет — технології в інформаційній діяльності», «Основи алгоритмізації і програмування».

Послуги, які зможуть надавати підготовлені спеціалісти:

  • діяльність у сфері інформаційних технологій для підприємств, установ;
  • захист інформації на підприємстві;
  • використання інтернет — технологій в інформаційній діяльності;
  • використання офісних систем і електронного документообігу;
  • рекламно-інформаційна діяльність підприємства.

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!!!