vkmnau
ГОЛОВНА НОВИНИ РОЗКЛАД ЗМІНИ ДО РОЗКЛАДУ БІБЛІОТЕКА ЗАОЧНИКУ КОНТАКТИ ФОРУМ
Увiйти
Ласкаво просимо
Вознесенський коледж МНАУ радий вiтати тебе сайтi. Зареєструйся або увiйди в свiй аккаунт i вiдкрий для себе можливiсть знаймоств та спiлкування з iншими студентами, або друзями
Зареєструватися
Вхiд
Забули пароль?
Увiйти
Реєстрація
Далі
Реєстрація
Зареєструватися
Спеціальність «Інформаційна діяльність підприємств»

Популярнi новини:

Свято Масляної у Вознесенському коледжі МНАУ

23 лютого в Вознесенському коледжі Миколаївського НАУ відбулося святкування Масляної. Усі учасники попрацювали на славу та створили сприятливі умови для збагачення життєвих вражень про свято Масляної, розширили знання присутніх студентів про культуру, традиції та українську національну кухню.

До 100-річчя УЦР

В рамках тижня суспільних та гуманітарних дисциплін в коледжі пройшли заходи, присвячені 100-річчю Української революції та 100-річчю Української Центральної Ради.

Виховна година до Дня Святого Валентина «Хто зверху?»

13 лютого 2017 року відбувся виховний захід – конкурсна програма для студентів 27 і 26 груп «Хто зверху?».

Дослідницька робота студентів

24 лютого у рамках проведення тижня циклової комісії загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін та з нагоди 190 - річчя від дня народження Леоніда Івановича Глібова – українського байкаря, поета, журналіста - викладачем української мови та літератури Возняк Л.В. було проведено екскурс - дослідження «Байка як жанр літератури.

Спеціальність «Інформаційна діяльність підприємств»

Сучасний ринок праці потребує спеціалістів з інформаційної діяльності, особливо для потреб аграрного сектора економіки та інших секторів національної економіки.

У 2012 році Вознесенський коледж Миколаївського ДАУ ВПЕРШЕ здійснюватиме набір абітурієнтів зі спеціальності «Інформаційна діяльність підприємства» (Кваліфікація — технік-програміст), з якої за рішенням ДАК України (протокол № 88 від 30 червня 2011 р.) надано Ліцензію № 582007 від 14.09.2011р на провадження освітньої діяльності з напряму підготовки 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальність 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства».

Ліцензований обсяг підготовки зі спеціальності «Інформаційна діяльність підприємства» на денну форму навчання у коледжі складає 50 осіб.

Термін навчання на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) становить 3 роки

Стан кадрового, матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, соціальна інфраструктура, рівень виховної роботи у Вознесенському коледжі Миколаївського ДАУ відповідає сучасним вимогам щодо підготовки фахівців з галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Організація навчального процесу у Вознесенському коледжі зі спеціальності «Інформаційна діяльність підприємства» базується на Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших актах законодавства України з питань вищої освіти. Випускники спеціальності оволодіють вміннями та навичками, що передбачені державними та галузевими стандартами освіти.

Згідно з діючими навчальними планами зі спеціальності «Інформаційна діяльність підприємства» загальний обсяг навчального часу, визначеного на підготовку молодшого спеціаліста, становить 4320 годин. У цю кількість включено затрати часу на всі види і форми навчальної роботи: лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття, тренінги, індивідуально-консультаційна робота, самостійна робота студентів над навчальним матеріалом, підготовка курсових робіт, контрольні заходи.

У коледжі діє 4 обладнані комп’ютерні лабораторії та 14 навчальних кабінетів. Спеціальність в повному обсязі забезпечена спеціалізованими лабораторіями з ПЕОМ. У коледжі є можливість доступу викладачів та студентів до світової мережі інформації Інтернет, обладнані робочі місця на базі лабораторій інформатики і комп’ютерної техніки та в бібліотеці.

Коледж працює за структурно-модульною та рейтинговою системою оцінки знань. Рівень забезпеченості студентів підручниками та навчальними посібниками зі спеціальності «Інформаційна діяльність підприємства» відповідає встановленим вимогам.

Практична підготовка студентів у Вознесенському коледжі Миколаївського ДАУ відбувається у формі виробничої практики на підприємствах, в установах та інших організаціях, які функціонують у нормальному режимі. Тривалість виробничої практики — 540 годин (10 тижнів). З базами практики коледж укладає договори на проведення практики.

Державна атестація здійснюється Державною екзаменаційною комісією. Державною атестацією для спеціальності «Інформаційна діяльність підприємства»є Комплексний державний екзамен за фахом, який включає завдання з п’яти нормативних дисциплін циклу професійної підготовки: «Інформаційна діяльність підприємства», «Інформаційні системи і технології», «Офісні системи і електронний документообіг», «Інтернет — технології в інформаційній діяльності», «Основи алгоритмізації і програмування».

Послуги, які зможуть надавати підготовлені спеціалісти:

  • діяльність у сфері інформаційних технологій для підприємств, установ;
  • захист інформації на підприємстві;
  • використання інтернет — технологій в інформаційній діяльності;
  • використання офісних систем і електронного документообігу;
  • рекламно-інформаційна діяльність підприємства.