vkmnau
ГОЛОВНА НОВИНИ РОЗКЛАД ТА ЗМІНИ БІБЛІОТЕКА ЗАОЧНИКУ КОНТАКТИ ФОРУМ
Увiйти
Ласкаво просимо
Вознесенський коледж МНАУ радий вiтати тебе сайтi. Зареєструйся або увiйди в свiй аккаунт i вiдкрий для себе можливiсть знаймоств та спiлкування з iншими студентами, або друзями
Зареєструватися
Вхiд
Забули пароль?
Увiйти
Реєстрація
Далі
Реєстрація
Зареєструватися
ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО КОЛЕДЖУ МИКОЛАЇВСЬКОГО НАУ

Популярнi новини:

Свято Масляної у Вознесенському коледжі МНАУ

23 лютого в Вознесенському коледжі Миколаївського НАУ відбулося святкування Масляної. Усі учасники попрацювали на славу та створили сприятливі умови для збагачення життєвих вражень про свято Масляної, розширили знання присутніх студентів про культуру, традиції та українську національну кухню.

До 100-річчя УЦР

В рамках тижня суспільних та гуманітарних дисциплін в коледжі пройшли заходи, присвячені 100-річчю Української революції та 100-річчю Української Центральної Ради.

Виховна година до Дня Святого Валентина «Хто зверху?»

13 лютого 2017 року відбувся виховний захід – конкурсна програма для студентів 27 і 26 груп «Хто зверху?».

Дослідницька робота студентів

24 лютого у рамках проведення тижня циклової комісії загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін та з нагоди 190 - річчя від дня народження Леоніда Івановича Глібова – українського байкаря, поета, журналіста - викладачем української мови та літератури Возняк Л.В. було проведено екскурс - дослідження «Байка як жанр літератури.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО КОЛЕДЖУ МИКОЛАЇВСЬКОГО НАУ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО КОЛЕДЖУ МИКОЛАЇВСЬКОГО НАУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про атестацію педагогічних працівників Вознесенського коледжу Миколаївського НАУ (далі-Коледж) розроблено на основі Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р.№ 1473, із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. №1135.

1.2. Атестація педагогічних працівників коледжу – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

1.3. Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 54), Закону України «Про вищу освіту» (стаття 48) з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

1.4. Атестація базується на принципах демократизму, загальності, всебічності, систематичності, колегіальності, доступності та гласності, безперервної освіти і самовдосконалення, морального і матеріального заохочення.

 

2. ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ АТЕСТАЦІЇ

2.1 Атестації підлягають педагогічні працівники коледжу з повною вищою освітою: керівник, його заступники, викладачі всіх спеціальностей, вихователі, вихователі-методисти, методисти, художні керівники, інструктори з фізичної культури, практичні психологи, майстри виробничого навчання.

2.2 За педагогічними працівниками, які знаходяться у відпустках по вагітності, родах і догляду за дитиною (ст.179 КЗпП України) зберігається кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, чинність яких продовжується після виходу на роботу до наступної атестації на загальних підставах. Час перебування у таких відпустках не враховується при визначенні строку чергової атестації.

2.3 Педагогічні працівники, які викладають два і більше предметів (дисциплін) атестуються з того предмета (дисципліни), з якого мають педагогічне навантаження за фахом освіти. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється й на педагогічне навантаження з інших предметів, які вони викладають та з яких пройшли підвищення кваліфікації.

 

3. ВИДИ АТЕСТАЦІЇ ТА ЇЇ ПЕРІОДИЧНІСТЬ

3.1 Атестація педагогічних працівників коледжу є обов’язковою.

3.2 Атестація педагогічних працівників поділяється на чергову та позачергову. Чергова атестація проводиться один раз у п’ять років згідно з графіком, складеним безпосередньо в коледжі.

За результатами атестації педагогічним працівникам коледжу присвоюються кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії» або педагогічні працівники атестуються на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям; визначається відповідність (відповідність за умови, невідповідність) займаній посаді та відповідний посадовий оклад (ставка заробітної плати) в межах схеми посадових окладів; порушується клопотання перед атестаційною комісією при Департаменті освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») та про присвоєння педагогічних звань або відповідність педагогічним званням.

3.3 Позачергова атестація проводиться не раніше як через два роки з дня видання відповідного наказу за підсумками атестації для осіб, які:

– виявили бажання підвищити раніше встановлену їм кваліфікаційну категорію (для працівників, яким не передбачені кваліфікаційні категорії, – підвищити тарифний розряд);

– порушили питання про присвоєння їм педагогічного звання;

– знизили в міжатестаційний період рівень своєї професійної діяльності (за наявності аргументованого подання директора або педагогічної ради коледжу).

3.4 Позачергова атестація керівних кадрів коледжу проводиться за поданням керівника відповідного органу управлянні освітою при неналежному виконанні посадових обов’язків

3.5 Атестація педагогічних працівників передбачає обов’язкое попереднє (не рідше одного разу на п’ять років) підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, акредитованих в установленому порядку на здійснення підвищення кваліфікації.

3.6 За педагогічними працівниками інших навчальних закладів, які перейшли на викладацьку роботу до коледжу, зберігається присвоєна їм кваліфікаційна категорія, педагогічне звання до наступної атестації.

 

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КАТЕГОРІЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВАНЬ

4.1 Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» присвоюється педагогічним працівникам з повною вищою освітою, діяльність яких характеризується: здатністю забезпечувати засвоєння студентами навчальних програм; знанням основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; знанням теоретичних основ та сучасних досягнень  науки з предмета, який вони викладають; використанням інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі; вмінням  вирішувати  педагогічні проблеми; вмінням установлювати контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами по роботі; додержанням педагогічної етики, моралі.

4.2 Кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст», та  які постійно  вдосконалюють свій професійний рівень; використовують диференційований та індивідуальний підхід до студентів; володіють сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позааудиторної роботи та їх якісним застосуванням; застосовують інноваційні технології у навчально-виховному процесі; знають основні нормативно-правові акти у галузі освіти; користуються авторитетом серед колег, студентів та їх батьків.

Стаж безпосередньої педагогічної роботи – не менше 2 років.

4.3 Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії», та які використовують методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіють технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей студентів; впроваджують передовий педагогічний досвід; формують навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; уміють лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміють аргументувати свою позицію та володіють ораторським мистецтвом.

Стаж безпосередньої педагогічної роботи – не менше 5 років.

4.4 Клопотання про встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» порушується щодо педагогічних працівників, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії», та які володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі; володіють широким спектром стратегій навчання; вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують нестандартні форми проведення навчальних занять; активно впроваджують форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання студентів; вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі..

Стаж безпосередньої педагогічної роботи – не менше 8 років. Для педагогічних працівників з вченими званнями та науковими ступенями враховується стаж їх безпосередньої педагогічної роботи у вищому навчальному закладі.

4.5 Клопотання про присвоєння педагогічного звання «старший викладач» порушується щодо педагогічних працівників, які мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» або «спеціаліст першої категорії» та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.

4.6 Клопотання про присвоєння педагогічного звання «викладач-методист» порушується щодо педагогічних працівників, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об’єднаннями викладачів  професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти.

4.7 Клопотання про присвоєння педагогічного звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» може порушуватися щодо майстрів виробничого навчання, які добре володіють методами  і прийомами  виробничого навчання, майстерно застосовують їх у роботі та мають стаж роботи на займаній посаді не менш як 5 років і яким встановлено найвищий тарифний розряд.

4.8 Клопотання про присвоєння педагогічного звання «майстер виробничого навчання І категорії» може порушуватися щодо майстрів виробничого навчання, які на високому професійному рівні володіють методикою практичного навчання, ефективно застосовують її у роботі та мають стаж роботи на займаній посаді не менш як 8 років і яким встановлено найвищий тарифний розряд.

 

5. АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ КОЛЕДЖУ

5.1 Атестація педагогічних працівників проводиться атестаційною комісією, що створюється щороку до 20 вересня і наділяється повноваженнями на весь навчальний рік.

Кількісний і персональний склад атестаційної комісії затверджується наказом директора.

5.2 Атестаційна комісія створюється в складі: голови (директора), його заступника (заступника директора з навчально-методичної роботи), відповідального секретаря (завідувача навчально-методичним кабінетом), членів комісії (голови профспілки коледжу, керівника фізичного виховання, завідувача практики, найдосвідченіших викладачів)

 

6. ПОВНОВАЖЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ КОЛЕДЖУ

6.1 Атестаційна комісія узагальнює результати вивчення професійної діяльності, підвищення фахової компетентності та загальної культури, педагогічного працівника, який атестується, забезпечує об’єктивність експертних оцінок, дотримання основних принципів атестації педагогічних працівників.

6.2 Атестаційна комісія:

– атестує і приймає рішенні про відповідність (відповідність за умови, невідповідність) педагогічного працівника займаній посаді, присвоює кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст II категорії», «спеціаліст І категорії» (атестує на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям) встановлює, визначає відповідний тарифний розряд;

– приймає рішення і порушує клопотання перед атестаційною комісією при управлінні освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») та про присвоєння педагогічних звань або про відповідність раніше присвоєного педагогічного звання, а також про відповідне моральне і матеріальне заохочення (нагородження грамотою, відзначення премією тощо).

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

7.1 До 20 вересня поточного року директор коледжу знайомить педагогічний колектив з наказом про створення атестаційної комісії та атестацію педагогічних працівників у поточному навчальному році.

7.2 До 10 жовтня атестаційна комісія приймає

а) заяви від педагогічних працівників щодо підвищення кваліфікаційної категорії, присвоєння педагогічного звання, проходження позачергової атестації;

б) подання директора або педагогічної ради коледжу про позачергову атестацію педагогічного працівників у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

7.3 До 20 жовтня поточного навчального року атестаційна комісія розглядає подані документи, затверджує графік проведення атестації і доводить його під розписку до відома осіб, які атестуються.

7.4 До 1 березня директор коледжу подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у між атестаційний період. Не пізніше як за 10 днів до засідання атестаційної комісії педагогічний працівник має бути ознайомлений зі своєю характеристикою під підпис.

7.5 До 15 березня поточного навчального року атестаційна комісія завершує вивчення роботи педагогічних працівників і оформляє атестаційні листи у двох примірниках. Результати підвищення кваліфікації педагогічним працівникам враховуються на підставі поданого посвідчення.

7.6 До 1 квітня поточного навчального року атестаційна комісія розглядає атестаційні листи, заслуховує працівників, які атестуються. На підставі всебічного розгляду наслідків їх педагогічної роботи, рівня фахової підготовки і професійної компетентності, оцінки членами циклової комісії, оцінки педагогічним колективом коледжу, думки батьків, студентів приймає такі рішення:

1) відповідає займаній посаді;

2) присвоїти кваліфікаційну категорію або відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії»);

3) порушити клопотання перед атестаційною комісією при управлінні освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») або про присвоєння (про відповідність раніше присвоєного педагогічного звання) педагогічних звань.

4) відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;

5) не відповідає займаній посаді.

7.7 З усіх питань, пов’язаних з атестацією, атестаційна комісія приймає рішення голосуванням, порядок якого визначається самою комісією. Воно вважається дійсним, якщо в засіданні комісії брало участь не менше 2/3 її членів. Результати голосування визначаються простою більшістю голосів присутніх членів атестаційної комісії. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення на користь працівника, який атестується. Працівник, який є членом атестаційної комісії, атестується на загальних підставах.

7.8 У випадку неявки педагогічного працівника, який атестується, на засідання атестаційної комісії без поважних причин комісія після з’ясування причин неявки може провести атестацію у його відсутності.

7.9 Результати атестації (рішення, рекомендації) повідомляються атестованому працівникові на даному засіданні, оформляються протоколом який підписується всіма присутніми членами атестаційної комісії, заносяться до атестаційного листа. Атестаційний лист, заява або подання адміністрації  про позачергову атестацію, копія кваліфікаційного посвідчення про підвищення кваліфікації зберігається в особовій справі педагогічного працівника.

 

8. РЕАЛІЗАЦІЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

8.1 За результатами атестації директор коледжу видає наказ, який у тижневий строк доводиться до відома атестованого, колективу та подається в бухгалтерію для нарахування педагогічному працівникові заробітної плати згідно із встановленим тарифним розрядом з дня прийняття рішення атестаційної комісії. При зміні місця роботи педагогічному працівникові атестаційний лист є підставою для тарифікації його за новим місцем роботи.

8.2 У разі незгоди з рішенням атестаційної комісії коледжу педагогічний працівник має право у десятиденний строк з дня вручення йому атестаційного листа звернутись із скаргою до атестаційної комісії вищого рівня. Подана скарга розглядається в двотижневий строк від дня її надходження.

Рішення атестаційної комісії вищого рівня є підставою для скасування попереднього і видачі нового наказу про присвоєння (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії) працівникові відповідної кваліфікаційної категорії, тарифного розряду чи присвоєння педагогічного звання з дня прийняття рішення атестаційною комісією коледжу.

8.3 Питання, пов’язані зі звільненням або переведенням на іншу роботу педагогічного працівника за результатами атестації, вирішується директором коледжу в двомісячний строк з дня прийняття рішення атестаційної комісії. В разі оскарження рішення атестаційної комісії розірвання трудового договору може бути здійснене лише після його розгляду атестаційною комісією вищого рівня, рішення якої є остаточним. Строк розгляду скарги не враховується у визначений двомісячний термін реалізації рішення. Після закінчення зазначеного строку звільнення педагогічного працівника за результатами атестації не допускається.

8.4 У випадку звільнення педагогічного працівника за результатами атестації у його трудову книжку вноситься запис з посиланням на пункт 2 статті 40 Кодексу Законів про працю України. Трудові спори з питань звільнення з роботи педагогічних працівників за підсумками атестації розглядаються відповідно до чинного законодавства.