vkmnau
ГОЛОВНА НОВИНИ РОЗКЛАД ЗМІНИ ДО РОЗКЛАДУ БІБЛІОТЕКА ЗАОЧНИКУ КОНТАКТИ ФОРУМ
Увiйти
Ласкаво просимо
Вознесенський коледж МНАУ радий вiтати тебе сайтi. Зареєструйся або увiйди в свiй аккаунт i вiдкрий для себе можливiсть знаймоств та спiлкування з iншими студентами, або друзями
Зареєструватися
Вхiд
Забули пароль?
Увiйти
Реєстрація
Далі
Реєстрація
Зареєструватися
На допомогу студенту

Популярнi новини:

Свято Масляної у Вознесенському коледжі МНАУ

23 лютого в Вознесенському коледжі Миколаївського НАУ відбулося святкування Масляної. Усі учасники попрацювали на славу та створили сприятливі умови для збагачення життєвих вражень про свято Масляної, розширили знання присутніх студентів про культуру, традиції та українську національну кухню.

До 100-річчя УЦР

В рамках тижня суспільних та гуманітарних дисциплін в коледжі пройшли заходи, присвячені 100-річчю Української революції та 100-річчю Української Центральної Ради.

Виховна година до Дня Святого Валентина «Хто зверху?»

13 лютого 2017 року відбувся виховний захід – конкурсна програма для студентів 27 і 26 груп «Хто зверху?».

Дослідницька робота студентів

24 лютого у рамках проведення тижня циклової комісії загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін та з нагоди 190 - річчя від дня народження Леоніда Івановича Глібова – українського байкаря, поета, журналіста - викладачем української мови та літератури Возняк Л.В. було проведено екскурс - дослідження «Байка як жанр літератури.

На допомогу студенту

Грошова система України (тематичний список літератури)

 

 1. Александрова, М. М. Гроші. Фінанси. Кредит : навч. посібник / М. М. Александрова, С. О. Маслова. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : ЦУЛ, 2008. – 336 с.
 2. Атамас, П. Й.  Основи обліку в бюджетних організаціях : навч. посібник / П. Й. Атамас. – К. : Центр навч. літ., 2010. – 284 с.
 3. АлєксєєвІ.В.Гроші та кредит:Навч.посібник/І.В.Алєксєєв,М.К.Колісник,О.Й.Вівчар,П.Г.Ільчук,І.Ю.Кондрат.-Львів,2010.-168с..
 4. Гальчинський, А. Теорія грошей : навч.-метод. посібник / А. Гальчинський. – К. : Основи, 2010. – 413 с.
 5. Щетинін А.І.Гроші та кредит:Підручник:Вид.2-ге,перероб.та доп.-К,2008.-432с.
 6. Гроші та кредит : підручник / за ред. Б. С. Івасіва. – Т. : Карт-бланш, 2008. – 510 с.
 7. Шевчук, В. О. Вплив бюджету на макроекономічні показники / В. О. Шевчук, Р. І. Копич // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 3-12.
 8. Старинський, М. Окремі теоретико-методологічні аспекти дослідження валютних правовідносин / М. Старинський // Юридична Україна. – 2011. – № 4. – С. 44-51.
 9. Ставицький, А. В.Ефективність монетарного трансмісійного механізму в Україні / А. В. Ставицький, В. Р. Хом’як // Фінанси України. – 2010. – № 7. – С. 50-57.
 10. Некіпєлов, О. Ризики грошово-кредитної політики та сучасні фінансові кризи / О. Некіпєлов //Економіка України. – 2009. – № 2. – С. 24-30.
 11. Паливода, К. В. Валютні резерви держави як інвестиційний ресурс / К. В. Паливода // Фінанси України. – 2009. – № 10. – С. 36-42.
 12. Попов, В. Ю. Статистичні параметри руху грошей в Україні / В. Ю. Попов // Фінанси України. – 2010. – № 6. – С. 50-61.
 13. Коваленко, Ю. М. Структуризація сучасного фінансового ринку / Ю. М. Коваленко // Фінанси України. – 2010. – № 9. – С. 91-99.
 14. Гриценко, А. Концептуальні засади переходу до нової парадигми монетарної  політики / А. Гриценко // Економіка України. – 2009. – № 2. – С. 31-41.

Аграрна реформа в Україні (тематичний список літератури)

 1. Барановський М. Депресивні аграрні території України: методичні підходи до ідентифікації, практичні результати [Текст] / М. Барановський // Економіка України. — 2006-№11.-С.70-76.
 2. Бачуріна І. В. Сутність поняття «Аграрній ринок» [Текст] / І. В. Бачуріна // Економіка АПК.-2009.-№10.-С.108-111
 3. Беренштейн Б. Л. Формування аграрного ринку [Текст] / Б. Л. Беренштейн // Економіка АПК.-2006.-С.98-103.
 4. Бородина О. Аграрна політика України: витоки, сучасний стан і нові можливості в контексті інституціоналізму та викликів глобалізації[Текст] / О. Бородина // Економіка України.-2008.-№10.-С.94-111.
 5. Гудзь О. Є. Фінансове-кредитна інфраструктура аграрної сфери України[Текст] / О. Є. Гудзь//ЕкономікаАПК.-2009.-№6.-С.59-63.
 6. Дем’яненко М. Я. Державна підтримка як фактор забезпечення конкурентоспроможного аграрного виробництва[Текст] / М. Я. Дем’яненко // Економіка АПК. — 2009. — № 9. — С. 3-
 7. Діброва А. Д. Аграрна політика США: тенденції розвитку та уроки для України[Текст] / А.Д.Діброва//ЕкономікаАПК.-2007.-№6.-С.127-132.
 8. Діяльність уряду щодо розвитку аграрного сектору економіки у 2008 році[Текст] // ГолосУкраїни.-2008.-9грудня.-С.4.
 9. Калінчик М. Реформування АПК до останнього жителя села[Текст] / М. Калінчик // Пропозиція.-2010.-№1.-С.8-14.(Додаток«Агрокомпас»).
 10. Калінчик М. Щодо наведення порядку в земельних питаннях[Текст] / М. Калінчик // Пропозиція.-2008.-№3.-С.12-14.
 11. Коротич П. Аграрна політика обов’язково має спиратися на грунтовий аналіз, прогноз і план дій[Текст] / П. Коротич // Пропозиція. — 2006. — № 1. — С. 8-11.
 12. Косарева Т. В. Аграрна логістика: сутність і багатоаспектність[Текст] / Т. В. Косарева //ЕкономікаАПК.-2008.-№10.-С.37-43.
 13. Кропивко М. Ф. Концептуальний підхід до кластерної організації управління розвитком агропромислового виробництва [Текст] / М. Ф. Кропивко // Економіка АПК. — 2010.-№11.-С.3-13
 14. Лерман Ц. Оцінки наслідків реформування сільськогосподарських підприємств[Текст] /Ц.Лерман//ЕкономікаУкраїни.-2007.-№6.-С.59-68.
 15. Лупенко Ю. О. Системні трансформації аграрного сектору економіки[Текст] / Ю. О. Лупенко//ЕкономікаАПК.-2007.-№5.-С.49-51.
 16. Масель-Веселяк В. Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві [Текст] / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. — 2010. — № 4. — С.3-18.
 17. Месель-Веселяк В. Я. Організаційно — економічні умови розвитку аграрного виробництва в Україні[Текст] / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. — 2010. — № 9. — С. 3-12.
 18. Микитенко І. А. Аграрний сектор України за умов становлення нової соціально-економічної системи — глобалізму [Текст] / І. А. Микитенко // Економіка АПК. — 2009. — № 2.-С.29-35.
 19. Могильний О. Реалії та парадокси аграрної політики[Текст] / О. Могильний // ЕкономікаУкраїни.-2008.-№12.-С.40-51.
 20. Науменко В. М. Формування пріоритетів розвитку спеціалізованих агроформувань[Текст] / В. М. Науменко // Економіка АПК. — 2009. — № 11. — С. 34-38.
 21. Олійник Т. У. Державна підтримка аграрного сектору економіки України[Текст] / Т. У. Олійник//ЕкономікаАПК.-2009.-№7.-С.80-85.
 22. Онищенко О. Сільське господарство, село і селянство України у дзеркалі пострадянської аграрної політики[Текст] / О. Онищенко // Економіка України. — 2006. — № 1.-С.4-13.
 23. Павленчик Н. Ф. Еволюція розвитку аграрного ринку України[Текст] / Н. Ф. Павленчик//ЕкономікаАПК.-2008.-№4.-С.116-121.
 24. Пасхавер Б. Рентний чинник розвитку аграрного ринку[Текст] / Б. Пасхавер // ЕкономікаУкраїни.-2008.-№11.-С.72-80.
 25. Підлісецький Г. М. Підвищення рівня фондооснащеності аграрного виробництва як основа зростання його ефективності[Текст] / Г. М. Підлісецький // Економіка АПК. — 2009.-№12.-С.21-28.
 26. Саблук П. Т. Розвиток інституцій удосконалення механізму реформування аграрного сектору економіки [Текст] / П. Т. Саблук // Економіка АПК. — 2010. — № 10. — С. 3-10.
 27. Саблук П. Т. Роль державної аграрної політики у підвищенні ефективності агропромислового виробництва[Текст] / П. Т. Саблук // Вісник аграрної науки. — 2006. — С. 103-105.
 28. Соловйова Н. І. Параметри системного прогнозування в аграрному секторі економіки[Текст] / Н. І. Соловйова // Економіка АПК. — 2010. — № 1. — С. 22-29.
 29. Третяк А. М. Напрями розвитку аграрного ринку в Україні та підтримки сільськогосподарських товаровиробників[Текст] / А. М. Третяк // Вісник аграрної науки. -2007.-№8.-С.63-67.
 30. Україна. Закон. Про внесення змін до деяких законів Україні щодо регулювання діяльності в аграрному секторі економіки[Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 2003.-№46.-С.1480-1481.
 31. Фирсов Е. А. Об экономических основах аграрной политики[Текст] / Е. А. Фирсов // ЕкономікаАПК.-2008.-№3.-С.24-38.
 32. Червінська Л. До питання використання інтелектуального потенціалу аграрної науки[Текст] / Л. Червінська // Економіка України. — 2010. — № 8. — С. 77-84.
 33. Шпикуляк О. Г. Проблеми розвитку та регулювання аграрного ринк[Текст] у / О. Г. Шпикуляк//ЕкономікаАПК.-2009.-№7.-С.120-127.
 34. Юрчишин В. В. Формування і системна розбудова новітньої державної аграрної політики[Текст] / В. В. Юрчишин // Економіка України. — 2007. — № 10. — С. 24-38

Виробництво яловичини (Рекомендаційний список літератури)

 1. Велігіна А. І. Ефективність виробництва яловичини в підприємствах Хмельницької області [текст] / А.І. Велігіна // Економіка АПК. — 2010. — № 7. — С. 53-56.
 2. Вовк С. О. Задовільно чи відмінно. Торгово-ринкова оцінка якості яловичих туш за євростандартами [текст] / С. О. Вовк // Мясной бизнес. — 2006. — № 3. — С. 50.
 3. Волошко В. Дієтичне, хоча й не кроляче…[текст] / В. Волошко // Пропозиція. — 2004. — № 10. — С. 18-19.
 4. У. Войцехівська, О. М. Старчевой, В. Ю. Лизова, А. К. Башкірова. Вплив колагенази на якість шинкових виробів з яловичини / Л. У. Войцехівська, О. М. Старчевой, В. Ю. Лизова, А. К. Башкірова [текст] // Вісник аграрної науки. — 2007. — № 12. — С. 64-67.
 5. Гончарова К. В. Якість яловичини при використанні пелюшки в раціонах бугайців [текст] / К. В. Гончарова // Вісник аграрної науки. — 2008. — № 5. — С. 74-77.
 6. Дегтярьов М. Якість м’яса великої рогатої худоби при фасціольозі різної ступені інвазії [текст] / М. Дегтярьов // Тваринництво України. — 2002. — № 4. — С. 20-21.
 7. Колесова Л. Мясо говядины в отрубах [текст] / Л. Колесова // Мясной бизнес. — 2008. — № 1. — С. 102-103.
 8. Корнієнко Л. І. Якість м’яса молодняка великої рогатої худоби різних генотипів [текст] / Л. І. Корнієнко // Вісник аграрної науки. — 2002. — № 12. — С. 62-63.
 9. Кравців Р. Й. Яке м’ясо цінніше? Функціонально-технологічні властивості яловичини, виробленої із застосуванням біологічно активних речовин [текст] /Р. Й. Кравців // Мясной бизнес. — 2006. — № 3. — С. 102-103.
 10. Надворняк Я. М. Аналіз беззбитковості у рентабельному виробництві яловичини [текст] / Я. М. Надворняк // Економіка АПК. — 2010. — № 9. — С. 37-39.
 11. Оляднічук Н. В. Ефективність інноваційних технологій при виробництві яловичини [текст] / Н. В. Оляднічук // Економіка АПК. — 2008. — № 3. — С. 55-60.
 12. Пасичный В. Н. Говядина определяет качество колбасных изделий [текст] / В. Н. Пасичный // Мясной бизнес. — 2006. — № 3. — С. 98-101.
 13. Соболев Д. А. Модель впливу окремих факторів на рентабельність виробництва яловичини в Україні [тест] / Д. А. Соболев // Економіка АПК. — 2008. — № 9. — С. 36-40.
 14. Славов.В.Убой и разделка крупного рогатого скота [текст] /Славов В. // Мясной бизнес. — 2007. — № 11. — С. 84-87.
 15. Якубчак О. М. Сучасні вимоги до яловичини та телятини [текст] / О. М. Якубчак // Мясной бизнес. — 2011. — № 4. — С. 70-71.
 16. Славов В. Яловичина стає дедалі дефіцитнішою [текст] / В. Славов // Пропозиція. — 2008. — № 9. — С. 124-127.