vkmnau
ГОЛОВНА НОВИНИ РОЗКЛАД ЗМІНИ ДО РОЗКЛАДУ БІБЛІОТЕКА ЗАОЧНИКУ КОНТАКТИ ФОРУМ
Увiйти
Ласкаво просимо
Вознесенський коледж МНАУ радий вiтати тебе сайтi. Зареєструйся або увiйди в свiй аккаунт i вiдкрий для себе можливiсть знаймоств та спiлкування з iншими студентами, або друзями
Зареєструватися
Вхiд
Забули пароль?
Увiйти
Реєстрація
Далі
Реєстрація
Зареєструватися
ОПП Геодезія та землеустрій

Популярнi новини:

ОПП Геодезія та землеустрій

Галузь знань  - 19 «Архітектура і будівництво»

Спеціальність  - 193 « Геодезія та землеустрій»

Освітня програма – Геодезія та землеустрій

Освітньо-кваліфікаційний рівень – фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація – технічний фахівець-землевпорядник

Термін навчання

Після 9 класів – 3 роки 10 місяців

Після 11 класів – 2 роки 10 місяців

Фінансування підготовки фахівців здійснюється  як за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням )  так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Серед природних багатств України особливе значення має земля. Землевпорядкування — це система заходів, направлених на виконання рішень державних органів в області користування землею. Це свого роду генеральний план, який визначає характер господарства, його розміщення і розмір.
           Землевпорядник — спеціаліст, який володіє знаннями про земельне право, земельний кадастр, землевпорядкування та управління земельними ресурсами, має відповідну освіту та належну кваліфікацію. Професія землевпорядника передбачає глибоке розуміння процесів, які відбуваються в природі.

 Землевпорядник займається:

організацією ефективного використання земель, їх охороною, контролем за дотриманням земельного законодавства;

складанням експлікації, проведенням зйомки, нівелювання та ін.;

складанням проектів міжгосподарського і внутрішньогосподарського землеустрою з економічним обґрунтуванням;

веденням земельнооблікової документації;

проведенням заходів із землеустрою, забезпеченням безпечного проведення робіт.

    Фахівцю із землевпорядкування необхідно розумітися на питаннях землекористування і землеустрою, законодавства у сфері землекористування, охорони природи, знати технологію проведення робіт із землевпорядкування, професійно використовувати геодезичні прилади, знати способи освоєння і поліпшення земель, системи протиерозійних заходів.

    Сутність професії «землевпорядник» відображена у самій назві, яка складається зі сполучення слів «впорядкування» та «земля». Діяльність такого фахівця спрямована на виконання заходів з впорядкування землі з метою подальшого ефективного її використання та охорони.

  Спеціалісти-землевпорядники вкрай потрібні на завершальному етапі проведення земельної реформи, щоб найефективніше використовувати землю і не тільки обліковувати її кількість, а й здійснювати якісну, грошову і економічну оцінку. Єдина державна землевпорядна служба покликана здійснювати контроль за дотриманням земельного законодавства під час проведення земельної реформи.

 

 

 

 

Особисті якості
Робота землевпорядника вимагає аналітичного складу розуму, точності, уважності, чіткості, відповідальності, вміння спілкуватися із людьми тощо. Цей фахівець повинен мати широкий кругозір, розбиратися не тільки у тонкощах свого фаху, а й володіти знаннями з економіки та права.

 Підкреслимо, що фахівець галузі «Геодезія та землеустрій» – це професіонал, який   досконало володіє високоточною геодезичною технікою (електронний тахеометр, електронний теодоліт), знає сучасні комп’ютерні програми (Auto Cad, Digitals, ГІС тощо ), обізнаний у питаннях земельного права, економіки, екології  природокористування  та організації території населених пунктів і сільськогосподарських підприємств. Сучасна виробнича діяльність землевпорядника ґрунтується на  системі автоматизованого проектування та  пов’язана із роботою на ЕОМ.  Адже, сьогодні ринок праці потребує мобільного фахівця,  який може працювати у багатьох галузях народного господарства. І саме таким фахівцем є спеціаліст з геодезії та землеустрою.

Ми  пропонуємо:

Теоретичну та практичну підготовку фахівця високої кваліфікації

Можливість навчатися на безоплатній основі або за контрактом

Диплом державного зразка, який дозволяє працювати як у державних установах, так і приватних підприємствах

Можливість продовжити навчання на відповідній спеціальності за скороченим терміном навчання (3 курс) в закладах освіти   ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Майбутні перспективи у роботі:

працювати в системі Державного агентства земельних ресурсів;

працювати в сільських, селищних та міських радах народних депутатів;

працювати в державних і колективних сільськогосподарських підприємствах;

працювати в агропромислових об’єднаннях.

 Професійну підготовку майбутніх фахівців спеціальності «Геодезія та землеустрій» забезпечують висококваліфіковані викладачі, які мають вищу землевпорядну  і педагогічну освіту та досвід практичної діяльності .

Матеріально-технічна база: Коледж має достатню матеріально-технічну базу, що дозволяє здійснювати підготовку фахівців на належному рівні. Для забезпечення потреб оформлено необхідні спеціалізовані предметні кабінети (створені комплекси методичного забезпечення дисциплін, опорні конспекти, довідкові матеріали) діють комп’ютерні лабораторії, що підключені до мережі «Internet».

Випускники отримують диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «фахового молодшого  бакалавра – технічний фахівець -землевпорядник».