vkmnau
ГОЛОВНА НОВИНИ РОЗКЛАД ТА ЗМІНИ БІБЛІОТЕКА ЗАОЧНИКУ КОНТАКТИ ФОРУМ
Увiйти
Ласкаво просимо
Вознесенський коледж МНАУ радий вiтати тебе сайтi. Зареєструйся або увiйди в свiй аккаунт i вiдкрий для себе можливiсть знаймоств та спiлкування з iншими студентами, або друзями
Зареєструватися
Вхiд
Забули пароль?
Увiйти
Реєстрація
Далі
Реєстрація
Зареєструватися
Програма фахового вступного випробування «Правознавство»

Популярнi новини:

Свято Масляної у Вознесенському коледжі МНАУ

23 лютого в Вознесенському коледжі Миколаївського НАУ відбулося святкування Масляної. Усі учасники попрацювали на славу та створили сприятливі умови для збагачення життєвих вражень про свято Масляної, розширили знання присутніх студентів про культуру, традиції та українську національну кухню.

До 100-річчя УЦР

В рамках тижня суспільних та гуманітарних дисциплін в коледжі пройшли заходи, присвячені 100-річчю Української революції та 100-річчю Української Центральної Ради.

Виховна година до Дня Святого Валентина «Хто зверху?»

13 лютого 2017 року відбувся виховний захід – конкурсна програма для студентів 27 і 26 груп «Хто зверху?».

Дослідницька робота студентів

24 лютого у рамках проведення тижня циклової комісії загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін та з нагоди 190 - річчя від дня народження Леоніда Івановича Глібова – українського байкаря, поета, журналіста - викладачем української мови та літератури Возняк Л.В. було проведено екскурс - дослідження «Байка як жанр літератури.

Програма фахового вступного випробування «Правознавство»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма розроблена для фахових вступних випробувань на другий курси на навчання за ступенем «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство».

В умовах сьогодення постає питання орієнтації економіки України на глобалізацію та орієнтацію на Європейське середовище. Для того щоб вільно орієнтуватися в даному просторі необхідно готувати таких спеціалістів, які б могли реалізовувати свої фахові якості не стисло, а в широкому аспекті.  При цьому для забезпечення високого рівня якості освіти, сама методика викладання повинна бути направлена не лише на дослідження теоретичних та методологічних аспектів, а і готовності здобувачів вищої освіти до реалізації знань на практиці. В цілому, сучасні підходи до навчання та отримання вищої освіти, у більшості випадків, є результатом пасивного знаходження здобувача вищої освіти в аудиторії. Як відомо, найкраще вчиться людина, якщо її роль активна, коли може бути проявлена ініціатива у вирішенні поставленого завдання, коли розкриваються особисті якості людини.

Важливим залишається орієнтація здобувачів вищої освіти не лише на надбання теоретичних знань, а і вміння їхньої реалізації в практичних умовах виробництва вже на рівні базової вищої освіти. 

Метою фахового випробування є встановлення рівня знань та вмінь щодо основних принципів ведення діловодства, що свідчитиме про готовність абітурієнта до подальшого опанування дисциплін з блоку професійної підготовки.

Фазове випробування дозволяє виявити рівень володіння категорійним апаратом та методологією дослідження. Крім того вміння застосовувати знання з діловодства на практиці.

Фахове вступне випробування включає: 100 тестів з  дисципліни «Діловодство».

Тести характеризують базові теоретичні та практичні знання та вміння абітурієнтів, що вступають на другий курс освітнього ступеня «молодший спеціаліст» за спеціальністю  «Правознавство».

 

І. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

Тема 1. ВСТУП. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Зміст та завдання дисципліни, порядок вивчення і зв'язок з іншими дисциплінами спеціального циклу.

Поняття: інформація, документ, діловодство. Історія виникнення документа. Класифікація документів. Функції документів. Законодавчі, нормативні акти, що регулюють діловодство системи Держкомзему, органів державної влади і місцевого самоврядування. Завдання земельної реформи та роль діловодства в здійсненні цих завдань. Види діловодства. Загальне діловодство, діловодство за зверненням громадян.

Документування управлінської діяльності. Організаційні, розпорядчі, довідково-інформаційні, документи з кадрово-контрактових питань, особово-офіційні, їх види.

 

Тема 2. СКЛАДАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Вимоги до зовнішнього оформлення документів: відповідність паперу, наявність абзаців і недопустимість виправлень, поняття реквізиту та їх правильне розташування (оформлення адресування, датування, індексація документів підписів, грифу затвердження та погодження, розміщення ініціалів та печатки, відмітки про виконання документа).

Вимоги до змісту документа: точність і достовірність фактів, повнота інформації, стислість, закінченість думки, грамотність.

Оформлення фірмених бланків установ (загальний бланк і бланк для листа) на документах формату А4 (210 х 297) та А5 (148 х 210).

Правила розташування ініціалів, печатки, зазначення додатків, нумерації сторінок.

Поняття резолюції, її види, складові, правила оформлення.

Практичне заняття

Правила оформлення реквізитів службових документів

Текст як головна складова частина документа, вимоги до його оформлення.

Порядок розміщення поштових реквізитів на поштових відправленнях.

Ознайомлення з примірним переліком документів, які скріплюються гербовою печаткою.

Ознайомлення з примірним переліком документів, які підлягають затвердженню.

 

Тема 3. СКЛАДАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТІВ

Оформлення організаційних документів

Організаційні документи: статути, положення, інструкції, правила, їх характеристика, види.

Вивчення змісту, складових частин, склад та розміщення основних реквізитів.

Ознайомлення із змістом та оформленням статуту існуючого підприємства.

Проведення перевірки правильності оформлення та аналіз організаційних документів.

Оформлення розпорядчих документів

Розпорядчі документи: розпорядження, постанови, накази, вказівки, ухвали, їх характеристика, види.

Вивчення змісту, складових частин, склад і розміщення основних реквізитів.

Ознайомлення із змістом та оформленням постанов, розпоряджень, наказів з основної діяльності існуючого підприємства.

Проведення перевірки правильності оформлення та аналіз розпорядчих документів.

 

     Тема 4. СКЛАДАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

Складання й оформлення протоколів, актів, доповідних та пояснювальних записок, ведення службового листування

Види довідково-інформаційних документів. їх характеристика.

Правила складання та оформлення реквізитів довідково-інформаційних документів: протоколів, актів, пояснювальних та доповідних записок.

Ведення службового листування, складання листів (супровідний лист, лист-запрошення, лист-повідомлення, лист-нагадування, лист-підтвердження, лист-відповідь.

Організація діловодства за зверненнями громадян

Вимоги до організації прийому громадян, розгляд пропозицій, заяв і скарг.

Ознайомлення зі змістом Закону України "Про звернення громадян".

Ознайомлення з інструкцією з діловодства за зверненнями громадян.

 

     Тема 5. СКЛАДАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ З КАДРОВО-КОНТРАКТОВИХ ПИТАНЬ

Складання й оформлення документів з кадрово-контрактових питань

Поняття трудового договору (контракту) його структура та складання.

Ознайомлення з типовими договорами та контрактами.

Ознайомлення з особовими листками обліку кадрів, їх складання.

Оформлення резюме.

Складання й оформлення документів з кадрово-контрактових питань

Зміст, правила складання та оформлення наказів з особового складу.

Складання та оформлення наказів з особового складу. Складання та оформлення документів з відряджень. Оформлення особових справ, трудових книжок.

 

     Тема 6. ПРИЙМАННЯ, РОЗГЛЯД ТА РЕЄСТРАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

Приймання й попередній розгляд документів

Поняття про документообіг. Вимоги, які ставляться до ведення документообігу. Етапи документообігу. Схеми руху вхідних і вихідних документів.

Порядок приймання документів та подальша робота з ними.

Реєстрація документів

Суть і форми реєстрації документів. Проставлення реєстрацій­них індексів.

Ознайомлення з переліком документів, що не підлягають реєстрації.

Реєстрація й оформлення до відправлення вихідних документів.

Автоматизована реєстрація документів.

 

Тема 7. ОБРОБЛЕННЯ І НАДСИЛАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОКУМЕНТІВ

Порядок та строки виконання урядової документації, пропозицій, заяв і скарг громадян.

Первина обробка та попередній розгляд документів; розгляд документів керівником організації та структурних підрозділів; робота виконавця з документами.

Проходження вихідних документів

Проходження внутрішніх документів.

Організація доставки документів.

Облік обсягу документообігу.

Організація контролю за виконанням документів

Ознайомлення з технологіями ведення контролю виконання документів

Здійснення контролю на картках та контрольних картотеках.

Умови продовження терміну виконання документів. Автоматизовані технології ведення контролю. Етапи постановки документів на контроль.

Ознайомлення з етапами ведення контролю та виконавської дисципліни

Ведення попереджувального (поточного) та наступного (підсумкового) контролю. Етапи ведення контролю, послідовність виконання операцій.

Техніка контрольних операцій. Узагальнення й аналіз даних з виконання документів.

Етапи аналізу виконавської дисципліни, послідовність виконання операцій. Виконання контролю за допомогою ПК.

 

Тема 8. СКЛАДАННЯ НОМЕНКЛАТУРИ, ФОРМУВАННЯ СПРАВ І ПІДГОТОВКА ЇХ ДО ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ