vkmnau
ГОЛОВНА НОВИНИ РОЗКЛАД ЗМІНИ ДО РОЗКЛАДУ БІБЛІОТЕКА ЗАОЧНИКУ КОНТАКТИ ФОРУМ
Увiйти
Ласкаво просимо
Вознесенський коледж МНАУ радий вiтати тебе сайтi. Зареєструйся або увiйди в свiй аккаунт i вiдкрий для себе можливiсть знаймоств та спiлкування з iншими студентами, або друзями
Зареєструватися
Вхiд
Забули пароль?
Увiйти
Реєстрація
Далі
Реєстрація
Зареєструватися
Положення про студентське самоврядування

Популярнi новини:

Ярмарок продажу виробів, виготовлених студентами

11 листопада 2019 року у Вознесенському коледжі МНАУ в рамках проведення тижня економічного відділення відбулась ярмарка-продаж кулінарно-кондитерських виробів

Інтелектуальна гра «Економічний квест»

14 листопада 2019 року серед студентів других та третіх курсів економічного відділення, була проведена інтелектуальна гра «Економічний квест»

Виховний захід «Кращої, ніж рідна, мови не буває…»

13 листопада в рамках тижня економічного відділення в актовій залі коледжу відбувся виховний захід «Кращої, ніж рідна, мови не буває…» до Дня української писемності та мови, організований викладачем української мови та літератури Возняк Л.В. спільно з куратором груп 11 та 17 Майданник Е.П. для здобувачів освіти першого курсу

Відбірковий етап конкурсу «Студент року – 2020» серед першокурсників

19 листопада 2019 року в актовій залі коледжу відбувся останній відбірковий етап конкурсу «Студент року – 2020».

ОГОЛОШЕННЯ

Оголошується конкурс на бюджетні місця: 1.Спеціальності «Право» 3 курс ( групи 35,36) - 1 місце

Положення про студентське самоврядування

 

 

 

ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ МИКОЛАЇВСЬКОГО НАУ

 

Затверджено

Рішення Педагогічної ради

Протокол №

 

Погоджено

Рішення Студенської Ради

Протокол №

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО КОЛЕДЖУ МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Положенні

 

Основні терміни, використані в цьому Положенні, мають таке значення:

Академічна група – це група осіб, які здобувають освіту в Коледжі за певною спеціальністю;

Голова Студентської Ради Коледжу - це особа, яка здійснює управління органами студентського самоврядування, виконує представницькі функції та інші обов’язки  передбачені чинним законодавством України та цим Положенням;

Загальні Збори студентів Коледжу – це вищий колегіальний орган студентського самоврядування, який вирішує найважливіші питання студентства;

Студентське самоврядування – це об’єднання студентської громади Вознесенського коледжу Миколаївського національного аграрного університету (далі – Коледжу) з правом та реальною здатністю самостійно або під відповідальність органів студентського самоврядування вирішувати питання студентського громадського життя, що належать до їхньої компетенції, у порядку, визначеному  законодавством України та цим Положенням.

Студент Коледжу – це особа, яка здобуває освіту в Коледжі за певною спеціальністю.

Студентський уряд – виконавчий орган студентського самоврядування Коледжу, який створюється для здійснення виконавчих функцій і повноважень студентського самоврядування у межах, визначених законодавством України та цим Положенням.

Студентська Рада Коледжу – виконавчий орган студентського самоврядування, який здійснює організаційне керівництво діяльністю студентського самоврядування в коледжі.

Студентська Рада Гуртожитку – це колегіальний орган студентського самоврядування, який створений на базі гуртожитку Коледжу.

Робоча комісія Студентської Ради Коледжу – це орган Студентської Ради, на який покладено управління одним із напрямів діяльності Студентської Ради.

 

Стаття 2. Гарантії студентського самоврядування

 

В Коледжі визнано і гарантовано студентське самоврядування, відповідно до чинного законодавства України, Статуту Коледжу та цього Положення. Адміністрація Коледжу, факультету чи коледжу сприяє органам студентського самоврядування.

Рішення органів студентського самоврядування мають обов’язковий характер для адміністрації Коледжу, факультету чи коледжу у випадках, передбачених законодавством України та цим Положенням.

Органи студентського самоврядування є незалежними від громадських організації, релігійних об’єднань, політичних партій та рухів.

 

Стаття 3. Принципи діяльності студентського самоврядування в Коледжі

 

Студентське самоврядування в Коледжі здійснюється на основі:

•        законності;

•        виборності;

•        гласності;

•        колегіальності;

•        незалежності;

•        підзвітності та відповідальності перед студентською громадою;

•        інших демократичних принципів.

 

Стаття 4. Система студентського самоврядування в Коледжі

 

Система студентського самоврядування в Коледжі включає:

 • Студента Коледжу;
 • Старосту академічної групи;
 • Академічну групу;
 • Студентський уряд (виконавчий орган студентського самоврядування в Коледжі);
 • Студентську Раду Гуртожитку;
 • Робочі комісії Студентської Ради Коледжу;
 • Голову Студентської Ради Коледжу;
 • Студентську Раду Коледжу;
 • Загальні Збори Студентів Коледжу.

Стаття 5. Основні  завдання студентського самоврядування

 

Основними завданнями студентського самоврядування є:

 

 1. забезпечення і захист прав таінтересівстудентів,зокрема щодо організації навчального процесу; сприяння навчальній,науковійтатворчійдіяльності студентів;
 2. сприяння створенню відповідних умов для проживання в гуртожитку і відпочинку студентів;
 3. сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 4. організація співпраці зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 5. участь у розподілі стипендіального фонду;
 6. забезпечення інформаційної, правової, психологічної та іншої допомоги студентам;
 7. участь у поселенні студентів у гуртожитки та виселення їх;
 8. ознайомлення студентів з їх правами і обов’язками;
 9. сприяння працевлаштуванню студентів та випускників;
 10. координація роботи з викладачами, наставниками академічних груп студентів,відділеннями спеціальностей;
 11. інші завдання, що не суперечать законодавству України, Статуту Коледжу та цьому Положенню.

 

РОЗДІЛ II
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА
ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава І

Загальні Збори Студентів

Стаття 6.  Правовий статус Загальних Зборів

         Вищим органом студентського самоврядування Коледжу є Загальні збори студентів Коледжу (далі – Загальні збори).

Стаття 7.   Компетенція Загальних зборів. 

         Загальні Збори студентів Коледжу :

         - ухвалють та вносять зміни до Положення про орган студентського самоврядування в Коледжі, в якому визначається структура, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування, порядок звітності та інформування Студентів про поточну діяльність Студентської Ради Коледжу;

         - формують і затверджують склад Студентської Ради Коледжу та визначають термін її повноважень;

         - не менше одного разу на рік заслуховують звіт голови Студентської Ради Коледжу і виносять ухвалу щодо її діяльності;

         - розглядає інші найважливіші питання життєдіяльності Студентів, окреслені основними завданнями Студентської Ради Коледжу.

Стаття 8. Порядок скликання та проведення Загальних Зборів.

         Дата скликання та пропонований порядок денний Загальних зборів повідомляється не пізніше ніж за 10 днів до їх проведення.

         Делегати на Загальні Збори обираються академічними групами за квотою: 1 делегат від 10 студентів групи, але не менше одного делегата від академічної групи Коледжу.

         Делегати обираються на зборах групи, які веде староста групи. Кожний делегат, зареєстрований комісією Студентської Ради Коледжу, має один голос при голосуванні.

         Загальні Збори є правомочними за наявності двох третин делегатів, обраних академічними групами Коледжу.

         Загальні Збори Студентів скликається не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні Збори скликаєтються на вимогу 10 % Студентів Коледжу або адміністрації Коледжу .

         Пропозиції щодо включення до порядку денного додаткових питань вносяться не пізніше трьох днів до призначеної дати проведення Загальних зборів шляхом подачі письмової заяви на ім’я голови Студентського Ради Коледжу.

 

Глава  ІІ

Студентська Рада Коледжу

Стаття  9. Правовий статус Студентської Ради Коледжу

         Студентська Рада Коледжу є вищим органом студентського самоврядування в Коледжі і обирається шляхом проведення щорічних виборів.

         Повноваження Ради починається від моменту першого засідання, яке має відбутися впродовж 10 робочих днів від дня оголошення результатів виборів, та закінчуються в момент першого засідання Ради наступного скликання.

Стаття 10. Компетенція Студентської Ради Коледжу

  Студентська Рада правомочна розглядати і вирішувати питання, які згідно з законодавством України та цим Положенням віднесені до його відання. А саме:

 1. ухвалення Положення про студентське самоврядування в Коледжі та ухвалення змін і доповнень до нього;
 2. обрання головуючого та секретаря Студентської Ради;
 3. обрання Голови Студентської Ради Коледжу;
 4. висловлення недовіри Студентської Ради Коледжу, наслідком чого є відставка даного Голови Студентської Ради Коледжу;
 5. заслуховування обов’язкового щорічного та поточних звітів Голови Студентської Ради Коледжу;
 6. прийняття рішень та актів відповідно до цього Положення в межах наданої компетенції;
 7. інші повноваження, передбачені законодавством України та цим Положенням.

На засіданні Студентської Ради може виголосити доповідь Директор Коледжу.

Стаття 11. Організація роботи Студентської Ради Коледжу

         Студентська Рада організовує свою роботу відповідно до цього Положення та Регламенту Парламенту, а також інших нормативно-правових актів України.

         Студентська Рада засідає не менше одного разу протягом терміну, на який його було обрано.

         Рішення про скликання засідання доводиться до відома студентів Коледжу Студентським урядом Коледжу. Делегатів про скликання засідання інформується не пізніше, як за 7 календарних днів до засідання із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд засідання.

Рішення про:

 1. ухвалення Положення про студентське самоврядування Коледжу, ухвалення змін та доповнень до нього приймаються більшістю від повного складу делегатів Парламенту;
 2. рішення про обрання Голови Студентської Ради приймається шляхом таємного голосування більшістю від зареєстрованих делегатів Ради.
 3. висловлення недовіри Голові Студентської Ради приймається 2/3 від повного складу делегатів Парламенту.

         Повноваження делегата на засіданнях Студентської Ради Коледжу підтверджується мандатом делегата, який вручається в урочистій обстановці на першому засіданні Студентської Ради нового скликання.

Стаття 12. Статус делегата студентської ради

Делегат студентської ради виконує повноваження на громадських засадах.
         Делегат студентської ради зобов’язаний брати участь у роботі студентської ради, засідань постійних чи інших комісій до складу яких його обрано, інших органів утворених студентською радою. У випадку неналежного виконання обов’язків делегатом (відсутність на трьох і більше засіданнях студентської ради чи органу до якого його обрано студентською радою, невиконання обов’язків, які покладенні на нього рішенням студентської ради), студентська рада має право більшістю голосів від загального складу зняти з нього повноваження делегата.

Стаття 13. Права та обов’язки делегатів Студентської Ради Коледжу

         Делегат крім загальних повноважень, виконує завдання покладені на нього рішенням студентської ради

Повноваження делегата також припиняються у разі:

 1. складення повноважень за власним бажанням;
 2. завершення навчання в Коледжі;
 3. виключення з Коледжу чи переведення до іншого навчального закладу, оформлення академічної відпустки;
 4. відкликання Студентським Урядом;
 5. смерті.

         Делегат зобов’язаний брати участь у засіданні Ради. На час засідання делегат звільняється від участі у навчальному процесі.

 

Глава ІІІ

Голова Студентської Ради

Стаття 14. Правовий статус Голови Студентської Ради

         Голова Студентської Ради Коледжу є посадовою особою, яка здійснює управління органами студентського самоврядування, виконує представницькі функції та інші обов’язки передбачені чиним законодавством України та цим Положенням.

 

Стаття 15.Порядок обрання Голови Студентської Ради

         Голова Студентської Ради обирається загальним таємним голосуванням  студентів на період свого навчання, але не менше ніж на 1 рік. За відсутності нарікань на роботу Голови Студентської Ради, строк його повноважень вважається автоматично продовженим на той же термін.

Головою Студентської Ради може стати будь-який студент, який навчається  на денній формі навчання і має наміри реалізувати свій план змін в Коледжі.
         Реєстрація кандидатів на посаду Голови Студентської Ради здійснюється Заступником Директора з виховної роботи на підставі особистої заяви кандидата або за поданням студентських колективів (яке оформлюються протоколом), що подаються не пізніше 14 днів до дати проведення голосування.

До заяви кандидата на посаду Голови Студентської Ради додається:

 1. довідка про відсутність академзаборгованості(за необхідності);
 2. мотиваційна карта кандидата;
 3. програма та інші документи, передбачені процесом проведення виборів.

 

Стаття 16.  Повноваження та обов’язки Голови Студентської Ради

Голова Студентської Ради є відповідальною особою за:

діяльність Студентської Ради;

діяльність Студентського уряду;

реалізацію програми діяльності;

реалізацією бюджету студентського самоврядування;

звітування за діяльність Студентської Ради та Студентського уряду.

         Повноваження Голови Студентської Ради розпочинається з моменту обрання на засіданні Студентської Ради терміном на 1 роки та закінчується у разі:

закінчення терміну, на який його було обрано;

висловлення недовіри;

складання повноважень;

завершення навчання в Коледжі;

відрахування з Коледжу чи переведення до іншого навчального закладу

оформлення академічної відпустки;

смерті.

Голова Студентської Ради:

скликає засідання Студентської Ради;

Кожний понеділок скликає засідання Студентського Уряду, Голову Студентської Ради гуртожитку та голів Робочих комісій, для проведення планування поточної діяльності;

призначає та звільняє своїх заступників за згодою Студентської Ради;

вносить свої пропозиції до адміністрації та керівництва Коледжу з питань навчальної, спортивної, наукової та культурної діяльності студентів;

бере участь в організації міжвузівських та міжнародних зв’язків;

затверджує регламент та інші нормативні документи і рішення про порядок виконання встановлених функцій його заступниками .

         Голова Студентської Ради  представляє Студентську Раду в усіх відносинах з іншими структурами.
         Голова Студентської Ради виконує свої обов’язки до вступу на пост новообраного голови Студентського уряду. Під час навчання на випускному курсі, термін повноважень Голови Студентської Ради спливає 1 березня.

 

 

Стаття 17. Секретар студентської ради

Секретар студентської ради обирається за пропозицією голови студентської ради відповідною радою з числа її делегатів на строк повноважень Голови Студентської Ради.
         Секретар студентської ради здійснює повноваження на громадських засадах.
         Повноваження секретаря студентської ради можуть бути достроково припинені розпорядженням голови.

Секретар студентської ради допомагає голові студентської ради виконувати повноваження, а в разі відсутності останнього здійснює повноваження голови студентської ради.

Глава ІV

Робочі комісії Студентської Ради

Стаття 18. Правовий статус Робочої комісії Студентської Ради.

Робоча комісія Студентської Ради є робочими органами студентського самоврядування в Коледжі.

 

Стаття 19. Повноваження та обов’язки Робочої комісії Студентської Ради.

 

Робочої комісії Студентської Ради:

- проводять роботу щодо захисту прав та інтересів студентів;

- спрямовують свою діяльність та активізацію участі студентів у навчальній та науково-дослідній роботі;

- сприяють формуванню діяльності органів самоврядування на відділеннях, в гуртожитках, гуртках, молодіжних громадських об'єднаннях та співпрацюють з ними;

- організовують допомогу студентам у пошуку роботи, ведуть профорієнтаційну діяльність серед студентів, організовують культурно-масову і спортивно-оздоровчу роботу;

- постійно інформують студентів коледжу про свою діяльність за допомогою внутрішніх засобів масової інформації.

Голів Робочих комісії Студентської Ради призначає та звільняє з посади голова Студентської ради.

 

Стаття 20. Голова Робочої комісії Студентської Ради.

 

Голова Робочої комісії Студентської Ради:

-керує поточною роботою;

-призначає та звільняє з посади працівників (секторів).

Працівником комітету може бути будь-який студент коледжу, який виявив бажання та подав заяву до голови відповідного комітету.

 

Стаття 21. Утворення та діяльність Робочої комісії Студентської Ради

         Робочі комісії Студентської Ради утворюються та діють на підставі рішення Студентської Ради.

         Комісії створюються відповідно до напрямів роботи Студентської Ради.

 

 

Глава V

Студентська Рада Гуртожитку

Стаття 22.  Правовий статус Студентської Ради Гуртожитку і Голови студентської ради гуртожитку

         Студентська Рада Гуртожитку є органом студентського самоврядування осіб, які навчаються, і створюється в гуртожитку для залучення його мешканців до проведення заходів, які сприятимуть поліпшенню житлово-побутових умов, дотриманню перепусткового та санітарного режимів, проведенню виховної, культурно-масової та спортивно-оздоровчої роботи, організації відпочинку, пропагуванню здорового способу життя, наданню допомоги адміністрації Коледжу щодо поселення студентів .

         Голова студентської ради гуртожитку обирається на загальних зборах гуртожитку  з числа студентів з відмінною та доброю успішністю, які проживають у відповідному гуртожитку, з наявності не менше двох третин від кількості делегатів, простою більшістю голосів шляхом таємного голосування терміном на один рік.

У разі достроково припинення повноважень голови  студентської ради гуртожитку, не пізніше двох тижнів з моменту припинення таких повноважень, проводяться загальні збори гуртожитку з метою обрання нового голови.

Повноваження голови студентської ради гуртожитку припиняються достроково у разі:

- особистої заяви про відставку;

- неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

- усунення з посади, якщо на загальних зборах гуртожитк, якщо за це проголосувало не менше половини присутніх делегатів;

- припинення проживання в гуртожитку;

- втрата статусу студента Коледжу.

Погіршення успішності не може бути підставою для зняття голови студентської ради гуртожитку з посади.

Голова студентської ради гуртожитку може бути переобраним в разі систематичного невиконання своїх обов'язків, якщо на загальних зборах гуртожитку за це проголосувало не менше половини присутніх.

Розпорядження голови студентської ради гуртожитку в межах його повноважень обов'язкові для виконання студентами-мешканцями гуртожитку.

Голова студентської ради гуртожитку:

- представляє інтереси осіб, які навчаються в Коледжі та проживають у гуртожитку, в студентській раді Коледжу; пропонує питання, пов’язані з інтересами вказаних вище осіб на розгляд коменданта гуртожитку, адміністрації Коледжу;

- організовує виконання особами, які навчаються в Коледжі та проживають у гуртожитку, покладених на них обов'язків;

- організовує виконання старостами блоків, поверхів їхніх обов’язків;

- здійснює контроль за дотриманням особами, які навчаютьсяв Коледжі і проживають у гуртожитку, Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку, нормативно-правових документів, що діють в Коледжі та стосуються студентів;

- здійснює контроль за збереженням матеріально-технічної бази в гуртожитку шляхом повідомлення коменданта або вихователя гуртожитку про виявлені порушення;

- бере активну участь в організації змагань за зразкові кімнати, поверхи тощо;

- організовує чергування студентів і сприяє налагодженню пропускного режиму в гуртожитку;

- разом із вихователем гуртожитку, бере участь у створенні умов для самостійної підготовки (навчання) та дозвілля з обов’язковим інформуванням та анонсуванням подій.

Відповідно до побудови гуртожитку, на кожному поверсі, крилі та блоці може бути обраний староста. Процедура виборів передбачає проведення відкритого голосування. Кандидат обирається на відповідну посаду простою більшістю голосів. Строк повноважень старости поверху, крила, блоку становить один рік.

Староста поверху, крила, блоку:

- Веде журнал чергування;

- Організовує генеральне прибирання, слідкує за санітарним станом поверху, крила, блоку, кухонь, коридорів;

- Організує, допомагає в організації та проведенні заходів на базі гуртожитку, мотивує студентів до участі в них.

 

Глава VI

Студентський Уряд

Стаття 23. Правовий статус Студентського уряду

         Студентський уряд є виконавчим органом студентського самоврядування Коледжу, який створюється для здійснення виконавчих функцій і повноважень студентського самоврядування у межах, визначених законодавством України та цим Положенням;

         Студентський уряд є правомочним з моменту затвердження його складу Студенською Радою та закінчується у випадках :

не затвердження річного звіту діяльності Студентського Уряду;

відкликання більшістю відповідної студентської громади більше, як 2/3 представників виконавчого органу студентського самоврядування факультету чи коледжу;

саморозпуску.

 

Стаття 24. Повноваження Студентського уряду

До повноважень Студентського уряду належать:

 1. аналіз та узагальнення зауважень та пропозицій студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності Університету і звернення до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення;
 2. участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, представниками адміністрації та викладачами;
 3. спільно з адміністрацією – вирішення питань організації навчального процесу, крім випадків, що суперечать чинному законодавству України;
 4. сприяння виконанню студентами своїх обов’язків;
 5. представництво студентів у відносинах з адміністрацією Коледжу;
 6. сприяння впровадженню нових методів навчального процесу;
 7. надання рекомендацій адміністрації Коледжу щодо нагородження студентів за успіхи в науковій чи громадській діяльності та вручення їм відзнак чи премій;
 8. надання згоди на виключення студента з Коледжу за негідну поведінку, або порушення Правил внутрішнього розпорядку ; та надання згоди на виселення студента з гуртожитку з тих же підстав;
 9. створення своїх засобів масової інформації;
 10. сприяння проведенню серед студентів опитувань та соціологічних досліджень;
 11. співпраця з громадськими організаціями;
 12. організація вечорів відпочинку, конкурсів КВК, дебатів, круглих столів, конференцій та ін. громадських заходів;
 13. сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 14. сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 15. участь у вирішенні питань студентського обміну з вищими навчальними закладами в Україні та за кордоном;
 16. забезпечення інформаційної, правової, психологічної допомоги студентам;
 17. розробка та подання для схвалення Студентською Радою змін та доповнень до цього Положення;
 18. оголошення початку виборчого процесу.
 19. інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.
 20. член Студентського уряду має право звернутись із запитом до адміністрації Коледжу з питань, віднесених до відання Студентського уряду. Орган або посадова особа, до яких подано запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит відповідно до чинного законодавства. За результатами запиту Студентський уряд приймає рішення.

 

Стаття 25. Організація роботи Студентського уряду

         Студентський уряд діє на основі чинного законодавства України, даного Положення та інших установчих документів.

         Формою діяльності Студентського уряду є засідання. Засідання Студентського уряду є відкритими і правомірними, якщо на них присутні більшість членів Студентського уряду.          Головуючим на засіданнях є Голова Студентськогої Ради.

         Міністри Студентського Уряду діють на підставі виданого їм на урочистому засіданні Студентської Ради мандату.

Стаття 26. Прийняття рішень Студентським урядом

         Студентський уряд ухвалює рішення простою більшістю голосів від кількості присутніх делегатів, шляхом відкритого голосування. Делегат виконавчого органу голосує особисто.

         Рішення про:

 1. скликання позачергового засідання Студентської Ради;
 2. саморозпуск Студентського уряду приймаються 2/3 від повного складу Студентського уряду.

 

Стаття 27. Припинення повноважень члена Студентського уряду

         Повноваження члена Студентського уряду припиняються за рішенням Студентського уряду у разі:

складення повноважень за власним бажанням;

завершення навчання в Коледжі;

виключення з Коледжу чи переведення до іншого навчального закладу, оформлення академічної відпустки;

систематичної неявки на засідання Студентського уряду без поважної причини(відсутність на 4 засіданнях).

відкликання студентською громадою факультету;

смерті.

 

Глава VIІ

Староста Академічної групи

Стаття 28.  Загальні засади діяльності старости академічної групи.

 

Староста академічної групи (далі – староста групи) очолює академічну групу та представляє її у відносинах з деканатом, кафедрами та студентською радою факультету. Староста групи є координатором студентського самоврядування на рівні групи.

Посада старости групи є виборною.

Староста групи у своїй роботі підконтрольний та підзвітний академічній групи, куратору групи та Студентській Раді.

Загальний контроль за діяльністю старости групи у віднесеній до їх компетенції сферах здійснюють завідуючий відділенням та куратор академічної групи.

Правовий статус старости групи регулюється цим Положенням, іншими актами, прийнятими відповідно до норм цього Положення.

 

Стаття 29. Обрання старости групи на посаду та позачергове припинення його повноважень.

Староста групи обирається на зборах академічної групи. Старостою групи може бути будь-який студент академічної групи, який виявив бажання вступити на цю посаду.

Обрання старости групи на посаду у новоствореній групі відбувається відкритим голосуванням.

Збори групи є правомочними за наявності не менше двох третин від загальної кількості студентів академічної групи.

Якщо подана лише одна кандидатура, для її обрання потрібні голоси більшості від складу академічної групи.

Якщо подано більш як одну кандидатуру, для обрання старостою групи кандидат має набрати кількість голосів більшу, ніж будь-який інший кандидат. У випадку однакової кількості голосів вирішальним є голос куратора групи.

Якщо не подано жодної кандидатури, виконуючого обов’язки старости призначає куратор академічної групи.

Проведення виборів старости групи оформлюється наказом про призначення старости групи, за поданням куратора групи.

Староста групи обирається на весь період існування академічної групи. Повноваження старости групи розпочинаються з дня його обрання і закінчуються днем припинення існування академічної групи.

Повноваження старости групи достроково припиняються у разі:

- написання ним заяви на ім’я куратора академічної групи про складення повноважень старости;

- відрахування старости групи;

- неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

- прийняття на засіданні академічної групи не менш як двома третинами студентів групи рішення про усунення старости групи з посади.

Староста групи може бути усунений достроково з посади рішенням зборів академічної групи за поданням не менш як однієї третини від кількості студентів цієї групи. На такому засіданні головує куратор та Голова студентської ради Коледжу.

Подання не може ґрунтуватись на:

1) невикористанні старостою групи своїх прав, хоча б і в інтересах групи, якщо при цьому не порушено жодного обов’язку;

2) особистій незгоді з правомірним волевиявленням старости групи.

Рішення про усунення старости групи з посади приймається шляхом відкритого голосування. Для прийняття рішення про усунення старости групи  з посади потрібна наявність не менш як двох третин голосів від усього складу групи.

До перевиборів старости групи його повноваження виконує його заступник. У випадку якщо на перевиборах не буде подано жодної кандидатури, старостою групи оголошується заступник, про що складається відповідний протокол засідання академічної групи.

Перевибори старости групи мають бути проведені впродовж одного тижня з моменту припинення повноважень попереднього старости групи.

Перевибори старости групи проводяться за правилами обрання на цю посаду вперше.

 

Стаття 30. Права та обов’язки старости академічної групи.

 

Староста групи має право:

- Проводити засідання академічної групи з будь-яких питань, які належать до компетенції засідання академічної групи.

- Виступати на засіданні студентської ради з ініціативами, пропонувати питання на обговорення, брати участь в їх обговоренні.

- Рекомендувати студентів групи для залучення до заходів наукового, культурно-масового, спортивного, благодійного характеру.

- Надавати викладачам пропозиції щодо проведення розширених семінарів, конференцій, «круглих столів», щодо запрошення на заняття інших викладачів, фахівців у відповідній спеціальності.

- Узгоджувати з іншими старостами груп одного курсу спільні дії, просити допомоги або надавати допомогу старостам у виконанні їхніх обов’язків.

- Мати доступ до всієї публічної інформації, що стосується навчального процесу у групі та на факультеті, змін у розкладі, звертатися до викладачів щодо роз’яснення питань навчального процесу.

- Видавати в межах своєї компетенції усні розпорядження, обов’язкові для всіх студентів академічної групи.

- Вимагати від студентів пред’явлення оригіналу документів, що посвідчують причину відсутності на лекціях та практичних заняттях, попереджаючи їх про наслідки ненадання цих документів.

- Збирати відомості про студента (прізвище, ім’я, по батькові, адреси проживання, домашній та мобільний телефони, електронну адресу), за умови, якщо цей студент дав попередню письмову згоду на обробку його персональних даних.

- На власний розсуд обирати кандидатуру свого заступника, усувати його від виконання обов’язків – з призначенням нового заступника.

- Доручати студентам виконання доручень від завідуючого вдділенням та викладачів, контролювати їх виконання.

 

 Староста групи зобов’язаний:

- Вести журнал обліку роботи академічної групи відповідно до правил його ведення.

- На заняттях надавати у "Відомостях відвідування" встановленого зразка об'єктивні дані про присутність студентів групи. Староста групи несе відповідальність за достовірність та правдивість заповнення відомостей і завіряє їх своїм підписом.

- Надавати  у "Відомості відвідування" у встановлений термін (разом із довідками встановленої форми про причини пропусків студентами лекцій та практичних занять).

- З'ясовувати причину тривалої (більше 3-х навчальних днів) відсутності студента на заняттях та подавати офіційне повідомлення про це куратору групи.

- Сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування.

- Зберігати всі дані про всіх студентів групи (прізвище, ім’я та по батькові, домашню адресу, мобільний та домашній телефон (у випадку наявності), електронну адресу (у випадку наявності); подавати ці дані на вимогу декана, його заступника, куратора, голови студентської ради. Староста звільняється від цього обов'язку у разі якщо студент не надав йому письмової згоди на обробку персональних даних.

- Одразу після обрання на посаду призначити заступника, при необхідності – двох заступників (першого заступника і заступника), які виконують повноваження старости групи у випадку неможливості їх виконання ним самим.

- З’являтися на кожне засідання Студентської Ради, робочих комісій Студентської Ради, або, в разі відсутності з поважних причин, забезпечувати присутність на засіданні свого заступника.

- Інформувати групу про всі питання поточного навчального процесу – насамперед про зміни в розкладі занять, а також передавати анонси заходів наукового, культурно-масового, спортивного, благодійного, іншого характеру, які він отримує з офіційних джерел (у тому числі з офіційних сторінок у соціальних мережах).

- Виконувати доручення завідуючого відділенням та викладачів факультету.

- Підтримувати дисципліну та громадський порядок у групі, вимагаючи припиняти протиправну поведінку та порушення дисципліни.

- На вимогу Голови Студентської Ради, куратора академічної групи, а також більшості студентів академічної групи звітувати про свою діяльність, участь у проведених заходах, проявлені ініціативи.

- Передавати зауваження та пропозиції студентів до Студентської Ради, завідуючого відділенням, викладачів.

 

Стаття 31. Дисциплінарна відповідальність старости академічної групи.

 

До старости групи можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

- Усне попередження.

- Усунення з посади як дисциплінарне стягнення.

 

 Усне попередження застосовується до старости групи при одноразовому порушенні своїх обов’язків. Суб’єктами застосування усного попередження є: завідуючий відділенням, куратор групи.

У випадку, якщо причина невиконання своїх обов’язків  є поважною (хвороба, відрядження, участь у заході, який проводиться студентським самоврядуванням, загальному заході інша причина, яка може бути визнана поважною) та документально підтвердженою, дисциплінарне стягнення може бути скасоване.

Усунення з посади старости, як дисциплінарне стягнення може бути проведено зборами академічної групи за поданням завідуючого відділенням, куратора групи та за наявності згоди не менш як 2/3 від кількості студентів академічної групи.

 

РОЗДІЛ III

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ
ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 32. Порядок формування органів студентського самоврядування

         Органи студентського самоврядування формуються шляхом проведення виборів.

         Кандидатом до органів студентського самоврядування є студент Коледжу. Кандидат може бути самовисуванцем чи висуватися від групи студентів.

         Студентська Рада Коледжу обирається у відповідності 1 делегат від кожної академічної групи.

         Студентський уряд формується з числа студентів окремих спеціальностей Коледжу та обираються старостами спеціальності терміном на 1 рік.

 

Стаття  33.  Виборчий процес

Виборчий процес здійснюється на засадах:

законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;

гласності і відкритості виборчого процесу;

неупередженості до кандидатів з боку адміністрації Коледжу, громадських організацій;

свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації;

рівності всіх кандидатів.

 

РОЗДІЛ IV

МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВА ОСНОВА

Стаття 34. Матеріальна та фінансова основа студентського самоврядування

         Для реалізації програми діяльності органи студентського самоврядування можуть використовувати різні джерела фінансування.

         Органи студентського самоврядування можуть володіти матеріальними цінностями.

         Студентська Рада користується приміщенням та майном, яке надає йому адміністрація Коледжу. Для забезпечення своєї діяльності Студентська Рада залучає кошти, передбачені бюджетом студентського самоврядування, які перераховуються на рахунок Коледжу зі спеціальним кодом для цільового використання.

 

Стаття 35.   Бюджет студентського самоврядування

         Бюджет студентського самоврядування – це план надходження та використання коштів, необхідних для забезпечення реалізації функції та повноважень студентського самоврядування.

Дохідна частина бюджету студентського самоврядування формується з:

 • , передбачених бюджетом Коледжу;
 • спонсорських коштів;
 • добровільних студентських внесків;
 • коштів, які надходять у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;
 • цільових коштів, спрямованих на основну діяльність студентського самоврядування.

         Бюджет студентського самоврядування складається Головою Студентської Ради та затверджується Студентською Радою Коледжуу. На Голову Студентської Ради покладається обов’язок виконання даного бюджету. Голова Студентської Ради зобов’язаний звітувати перед Студентською Радою кожного кварталу за виконання бюджету студентського самоврядування.

 

РОЗДІЛ V

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 36. Порядок внесення змін і доповнень до даного положення

         Положення не може бути змінено, якщо дані зміни передбачають скасування та обмеження прав і свобод студентів.

Стаття 37. Органи студентського самоврядування на факультетах та у коледжах

         Студентське самоврядування діє на основі даного Положення про студентське самоврядування Вознесенського коледжу МНАУ