vkmnau
ГОЛОВНА НОВИНИ РОЗКЛАД ТА ЗМІНИ БІБЛІОТЕКА ЗАОЧНИКУ КОНТАКТИ ФОРУМ
Увiйти
Ласкаво просимо
Вознесенський коледж МНАУ радий вiтати тебе сайтi. Зареєструйся або увiйди в свiй аккаунт i вiдкрий для себе можливiсть знаймоств та спiлкування з iншими студентами, або друзями
Зареєструватися
Вхiд
Забули пароль?
Увiйти
Реєстрація
Далі
Реєстрація
Зареєструватися
Кошторис на 2017 рiк

Популярнi новини:

Свято Масляної у Вознесенському коледжі МНАУ

23 лютого в Вознесенському коледжі Миколаївського НАУ відбулося святкування Масляної. Усі учасники попрацювали на славу та створили сприятливі умови для збагачення життєвих вражень про свято Масляної, розширили знання присутніх студентів про культуру, традиції та українську національну кухню.

До 100-річчя УЦР

В рамках тижня суспільних та гуманітарних дисциплін в коледжі пройшли заходи, присвячені 100-річчю Української революції та 100-річчю Української Центральної Ради.

Виховна година до Дня Святого Валентина «Хто зверху?»

13 лютого 2017 року відбувся виховний захід – конкурсна програма для студентів 27 і 26 груп «Хто зверху?».

Дослідницька робота студентів

24 лютого у рамках проведення тижня циклової комісії загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін та з нагоди 190 - річчя від дня народження Леоніда Івановича Глібова – українського байкаря, поета, журналіста - викладачем української мови та літератури Возняк Л.В. було проведено екскурс - дослідження «Байка як жанр літератури.

Кошторис на 2017 рiк

    ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
     
      від 28 січня 2002 р. N 57    
      (у редакції наказу Міністерства фінансів     
      України від 4 грудня 2015 р. N1118)     
     Затверджений у сумі            6 886 780   грн.    
    Шість мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят гривень  
                          (сума літерами і цифрами)  
    Заступник Міністра  (підпис)  (ініціали і прізвище)  
      (число, місяць, рік) МП  
       ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ на  2017 рік    
код 26446489 Вознесенський коледж Миколаївського національного аграрного університету    
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, організації)    
місто Вознесенськ , Миколаївська область    
(найменування міста, району, області)    
Вид бюджету  Державний          
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 220 Міністерство освіти і науки України.    
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування держ.бюджету  2201150  Підготовка кадрів     
 вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення  діяльності їх баз практики.    
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місц.бюджетів  ____________________________)    
код економічної класифікації видатків/код класифікації кредитування   2282, 3210      
№ з/п. Показники загальний фонд спеціальний фонд Разом    
  ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього          4 944 780       1 942 000                    6 886 780      
2 Поточні видатки         4 944 780       1 742 000                    6 686 780      
2.1.1 Оплата праці        3 635 300      1 086 000                  4 721 300      
2.1.1.1. Заробітна плата          3 635 300     1 086 000                    4 721 300      
2.1.2 Нарахування на оплату праці          792 600       238 920                   1 031 520      
2.2 Використання товарів і послуг          267 340        410 080                     677 420      
2.2.1 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар           4 250         30 000                     34 250      
2.2.2 Медикаменти та перевязувальні матеріали          
2.2.3 Продукти харчування           263 090          20 000                    283 090      
2.2.4 Оплата послуг (крім комунальних)        55 080                     55 080      
  оплата транспортних послуг          
  оренда          
  поточний ремонт обладнання          
  послуги звязку          6 000                      6 000      
  оплата інших послуг та інших видатків        49 080                     49 080      
2.2.5 Видатки на відрядження        15 000                     15 000      
2.2.7 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв          225 000       290 000                     515 000      
  оплата теплопостачання                                                -        
  оплата водопостачання і водовідведення           15 000        25 000                     40 000      
  оплата електроенергії          100 000       100 000                    200 000      
  оплата природного газу         110 000       165 000                    275 000      
  оплата інших енергоносіїв           
  оплата енергосервісу          
2.2.8 Дослідження і розробки,видатки державного(регіонального)значення          
2.2.8.1 Дослідженняі розробки,окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних )програм          
2.2.8.2. Окремі заходи по реалізації державних( регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку          
2.5 Соціальне забезпечення             24 540                          24 540      
2.5.2 Стипендії          
2.5.3 Інші виплати  населенню            24 540                       24 540      
2.6 Інші поточні видатки         7 000                      7 000      
4 Капітальні видатки         200 000                     200 000      
4.1 Придбання основного капіталу        200 000                     200 000      
4.1.1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування        200 000                     200 000      
4.1.2 Капітальне будівництва(придбання)          
4.1.2.1. Капітальне будівництво(придбання)житла          
4.1.2.2 Капітальне будівництво (придбання)інших обєктів          
4.1.3 Капітальний ремонт          
4.1.3.1 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)          
4.1.3.2. Капітальний ремонт інших об'єктів          
4.1.3.2. Капітальний ремонт інших об'єктів          
Директор (підпис)     Л.М.Цимбалюк   
        (ініціали і прізвище)    
           
Головний бухгалтера (підпис)     О.В.Ємельянова     
                                    (ініціали і прізвище)    
                _____________________2017 р.          
                                            (число, місяць, рік)          
  М.П.