vkmnau
ГОЛОВНА НОВИНИ РОЗКЛАД ЗМІНИ ДО РОЗКЛАДУ БІБЛІОТЕКА СТУДЕНТУ КОНТАКТИ
Увiйти
Ласкаво просимо
Вознесенський коледж МНАУ радий вiтати тебе сайтi. Зареєструйся або увiйди в свiй аккаунт i вiдкрий для себе можливiсть знаймоств та спiлкування з iншими студентами, або друзями
Зареєструватися
Вхiд
Забули пароль?
Увiйти
Реєстрація
Далі
Реєстрація
Зареєструватися

 1. Для проведення Співбесід в Коледжі формуються екзаменаційні групи. Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 15 осіб. Відповідно до екзаменаційних груп формуються відомості вступних випробувань у формі Співбесіди.
 2. Розклад проведення Співбесід у Коледжі, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється на офіційному веб-сайті Коледжу не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання.
 3. Програми співбесід, які мають містити критерії оцінювання, структуру оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників, розробляються і затверджуються Головою приймальної комісії Коледжу не пізніше 31 травня 2022 року.

 

 1. Особливості проведення індивідуальних усних співбесід та критерії їх оцінювання.

 

 1. Коледж проводить вступні випробування у формі Співбесіди для вступників з конкурсних предметів, визначених у Правилах прийому.
 2. Співбесіди для вступників на основі базової загальної середньої освіти проводяться за програмами 5-9 (рівень стандарту, академічний рівень) класів загальноосвітніх навчальних закладів.
 3. Співбесіди для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання.
 4. Відповідно до Положення про Приймальну комісію Співбесіду з кожним вступником проводить комісія у складі не менше двох осіб – членів комісії з проведення Співбесіди, яких призначає голова Приймальної комісії.
 5. Поставленні на Співбесіді питання та відповіді на них записуються вступником (за потреби) до чернетки зі штампом Приймальної комісії Коледжу. Після закінчення Співбесіди чернетка повертається членам комісії та додається до протоколу Співбесіди.
 6. Поставленні на Співбесіді питання записуються членами комісії до протоколу Співбесіди (додаток 1). Члени комісії оцінюють відповідь вступника та приставляють в протоколі кількість балів отриманих за відповідь, відповідно до критеріїв оцінювання, прописаних в програмах Співбесід.
 7. Результат Співбесіди зі вступником оцінюється за 12-бальною шкалою з точністю до 0,1 та переводиться в шкалу 100-200 (з кроком в один бал) відповідно до таблиці переведення, прописаних в програмах Співбесід.
 8. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість балів з Співбесіди складає не менше 124 балів (за шкалою 100-200) в іншому випадку ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).
 9. Протокол Співбесіди, підписується головою та членами Приймальної комісії, а результати фіксуються у відомостях проведення вступного випробування.
 10. Інформація про результати Співбесіди оголошується вступникові в день її проведення.
 11. Вступники, які не з’явилися на Співбесіду без поважних причин у зазначений за розкладом час до участі у конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники допускаються до складання пропущених Співбесід з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення Співбесід.
 12. Апеляції на результати Співбесіди подаються вступником в день її проведення і розглядаються не пізніше наступного робочого дня апеляційною комісією, порядок роботи якої визначається Положенням про апеляційну комісію Коледжу.
 13. Протоколи Співбесід зі штампом Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові комісії безпосередньо перед початком Співбесіди у необхідній кількості.
 14. Протоколи Співбесід осіб, зарахованих до Коледжу, зберігаються у їх особових справах, а осіб не зарахованих до Коледжу, - знищуються за актом через один рік після закінчення вступних випробувань.

 

 1. Особливості проведення індивідуальної усної співбесіди в дистанційному форматі.
  1. Співбесіда передбачає очне або дистанційне оцінювання підготовленості вступника з двох предметів за результатами якої виставляють середню оцінку за шкалою 100-200 балів (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).
  2. Координацію та контроль за проведенням Співбесіди в дистанційному форматі всіма учасниками, здійснюють приймальна комісія та голови відповідний предметних екзаменаційних комісій.
  3. Середовищем для проведення Співбесід в дистанційному форматі є один із сервісів: Google Meet, Zoom. Вибір сервісу здійснюється за попереднім погодженням з вступником або групою вступників.
  4. Приймальна комісія доводить до відома вступників затверджений розклад проведення Співбесід. Кожному вступнику надається посилання для доступу на Співбесіду, інформацію про час проведення та вимоги до проведення Співбесіди в дистанційному форматі (додаток 2).
  5. Коледж забезпечує членів комісії, які задіяні в Співбесіді, технічними засобами, необхідними для проведення Співбесід в дистанційному форматі.
  6. Вступники повинні самостійно забезпечити технічну можливість доступу на Співбесіду з будь-якого гаджету, який має одночасно відео та аудіо спілкування, використовуючи всі можливі засоби. Якість відеозображення повинна надавати членам комісії можливість ідентифікувати вступника, а якість аудіозв’язку – чіткий звук в зворотному напрямку (запитання – відповіді на запитання).
  7. Вступник повинен забезпечити виконання ряду вимог (додаток 2), які дадуть можливість ідентифікувати вступника та забезпечити дотримання ним вимог доброчесності. Якщо вступник не може забезпечити виконання вимог для проходження Співбесіди в дистанційному форматі, він повідомляє про це Приймальну комісію до початку Співбесіди.
  8. Ідентифікація вступника проводиться на підставі:
 • документа (одного з документів), що посвідчує особу;
 • екзаменаційного листка з фотокарткою, який оформлюється Приймальною комісією та видається в день випробування членам комісії, які задіянні в проведенні Співбесіди.
  1. Увесь сеанс зв’язку під час Співбесіди обов’язково записується, починаючи з моменту з’єднання членів комісії з вступником й до закінчення співбесіди. Члени комісію обов’язково повідомляють вступника про запис сеансу Співбесіди.
  2. Співбесіда проводиться не менш ніж двома членами комісії з кожним вступником. Під час Співбесіди члени комісії записують питання в протокол співбесіди, які були задані вступнику та відмічають бал, отриманий вступником за усну відповідь. По завершенню Співбесіди протокол підписується головою та членами комісії.
  3. Стороні особи без дозволу голови Приймальної комісії не допускаються до Співбесіди, яка проводиться в дистанційному форматі.
  4. Під час проведення співбесіди забороняється користуватися електронними приладами, підручниками, посібниками та іншими інформаційними матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії.
  5. Якщо вступник під час Співбесіди використовував чернетку для запису питань та відповідей на поставлені питання, після закінчення Співбесіди вступник надсилає (за бажанням) скановану копію (фотокопію) чернетки на електрону пошту Приймальної комісії: director-vk@mnau.edu.ua. Сканована копія (фотокопія) чернетки роздруковується та прикріплюється до протоколу Співбесіди.
  6. Співбесіда може бути призупинена або одночасно припинена членами комісії у разі виникнення обставин, що можуть становити загрозу для життя та здоров’я вступників, або через неможливість створення належних умов для проходження Співбесіди в дистанційному форматі.
  7. Вступники, які не можуть забезпечити вимоги до умов проведення співбесіди в дистанційному форматі (додаток 2), не допускаються до проходження Співбесіди в дистанційному форматі. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники допускаються до складання пропущених Співбесід з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення співбесіди.
  8. Співбесіди в дистанційному форматі проводяться виключно в синхронному режимі з обов’язковою відео реєстрацією, згідно з розкладом проведення Співбесід. Відхтлення від розкладу не допускається.

 

 

 

                                                                                                         

 

                                                                       Розглянуто та затверджено на засіданні Приймальної комісії,

                                                                       протокол № 5 від 19 травня 2022 року.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ

В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ

 

            Для організації проведення індивідуальної усної співбесіди (далі – Співбесіди) в дистанційному форматі та забезпечення об’єктивного, прозорого та якісного контролю під час її проведення, вступник повинен забезпечити на своєму робочому місці (місці, де він планує проходити Співбесіду)наступна вимоги для ідентифікації та проходження Співбесіди:

 

 1. В приміщенні під час проходження Співбесіди крім вступника не повинно бути інших осіб. Під час Співбесіди вхід інших осіб заборонений.
 2. Заздалегідь встановити/перевірити наявність та налаштувати роботу сервісу Google Meet на пристрої з якого вступник планує проходити Співбесіду в дистанційному форматі.
 3. Перед початком Співбесіди вступник через вебкамеру демонструє приміщення членам комісії, та ідентифікує себе, показавши в камеру документ, що посвідчує особу.
 4. Вступник повинен знаходитися в положенні сидячи за столом, в межах обзору камери, таким чином щоб було видно вступника та його робоче місце.
 5. Вступник повинен передбачити наявність ручки та паперу для нотувань питань та відповідей під час Співбесіди (за потреби).
 6. Під час Співбесіди у вступника постійно повинна працювати вебкамера, яка повинна показувати обличчя вступника. Мікрофон вступника також повинен бути постійно ввімкнений.
 7. Передбачити альтернативне інтернет з’єднання (наприклад мобільний інтернет) на випадок зникнення основного інтернет з’єднання.
 8. В разі порушення однієї чи більше вимог члени комісії не повинні починати Співбесіду.
 9. Під час Співбесіди не припускається використання ніяких джерел інформації, в тому числі навушників, комп’ютерів та смартфонів (крім тих, що забезпечуютьзв'язок з членами комісії), інших пристроїв, паперових та інших джерел інформації.
 10. Під час Співбесіди не припускається наявності сторонніх звуків, які суттєво можуть впливати на якість аудіозв’язку, або звуків, що можуть свідчити про сторонню допомогу в проходженні Співбесіди або знаходження в приміщенні сторонніх осіб.
 11. Весь час вступник повинен дивитися в напрямку відеокамери. Тривале відведення зору від напрямку камери під час Співбесіди розцінюється як спроба отримання інформації з носія, який знаходиться поза межами обзору камери. При реєстрації такої ситуації Співбесіда зупиняється для вступника.
 12. На екрані членів комісії відображається відео вступників, чат для спілкування із вступниками.
 13. У випадку якщо у члена комісії виникає підозра у тому що вступник використовує додаткові джерела інформації, він має право під час Співбесіди попросити вступника за допомогою вебкамери продемонструвати своє робоче місце або приміщення.
 14. У разі порушення однієї чи більше вимог під час проведення Співбесіди, члени комісії повинні припинити Співбесіду.
 15. У разі виникнення під час Співбесіди обставин непереборної сили (відсутність електроенергії, інтернету, тощо), вступник повинен негайно повідомити членів комісії про ці обставини за допомогою визначеного каналу зв’язку (телефон, месенджер, тощо) з обов’язковою фото- або відео- фіксацією об’єктивних факторів, що перешкоджають завершенню Співбесіди.
 16. Допускається тимчасове відключення вступника у випадку зникнення основного інтернет з’єднання, для повторного підключення через альтернативне інтернет з’єднання.