vkmnau
ГОЛОВНА НОВИНИ РОЗКЛАД ЗМІНИ ДО РОЗКЛАДУ БІБЛІОТЕКА ЗАОЧНИКУ КОНТАКТИ ФОРУМ
Увiйти
Ласкаво просимо
Вознесенський коледж МНАУ радий вiтати тебе сайтi. Зареєструйся або увiйди в свiй аккаунт i вiдкрий для себе можливiсть знаймоств та спiлкування з iншими студентами, або друзями
Зареєструватися
Вхiд
Забули пароль?
Увiйти
Реєстрація
Далі
Реєстрація
Зареєструватися
ПОЛОЖЕННЯ про студентський гуртожиток

Популярнi новини:

Свято Масляної у Вознесенському коледжі МНАУ

23 лютого в Вознесенському коледжі Миколаївського НАУ відбулося святкування Масляної. Усі учасники попрацювали на славу та створили сприятливі умови для збагачення життєвих вражень про свято Масляної, розширили знання присутніх студентів про культуру, традиції та українську національну кухню.

До 100-річчя УЦР

В рамках тижня суспільних та гуманітарних дисциплін в коледжі пройшли заходи, присвячені 100-річчю Української революції та 100-річчю Української Центральної Ради.

Виховна година до Дня Святого Валентина «Хто зверху?»

13 лютого 2017 року відбувся виховний захід – конкурсна програма для студентів 27 і 26 груп «Хто зверху?».

Дослідницька робота студентів

24 лютого у рамках проведення тижня циклової комісії загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін та з нагоди 190 - річчя від дня народження Леоніда Івановича Глібова – українського байкаря, поета, журналіста - викладачем української мови та літератури Возняк Л.В. було проведено екскурс - дослідження «Байка як жанр літератури.

ПОЛОЖЕННЯ про студентський гуртожиток

 

 

Міністерство освіти і науки України

Вознесенський коледж Миколаївського національного аграрного університету

СХВАЛЕНО

Педагогічною радою

Протокол № __ від «___» ______ 20_____ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Вознесенського коледжу

Миколаївського національного

аграрного університету

________________ Л.М.Цимбалюк

«____» ____________ 20____ р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про студентський гуртожиток

Вознесенського коледжу Миколаївського НАУ

Загальні положення

Це положення регламентує функціонування студентського гуртожитку Вознесенського коледжу Миколаївського НАУ (далі – ВКМНАУ), визначає порядок надання житлової площі в гуртожитку, умови проживання, правила внутрішнього розпорядку (далі - Положення).

Студентський гуртожиток ВКМНАУ призначений для проживання на період навчання іногородніх студентів (далі - Студенти), а також Студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

Вільні кімнати в гуртожитку можуть використовуватися керівництвом ВКМНАУ за погодженням з органами студентського самоврядування та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" для проживання осіб, які працюють у навчальному закладі, осіб, які направлені у відрядження до коледжу, осіб, які навчаються в інших навчальних закладах і проживають у гуртожитку коледжу згідно з рішенням його керівника, працівників інших навчальних закладів, установ та організацій.

Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку ВКМДАУ не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню і наймання з іншою метою. Кожне приміщення в гуртожитку ВКМНАУ повинне мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватися за поданням адміністрації гуртожитку і за погодженням з органами студентського самоврядування.

У гуртожиток ВКМНАУ можуть бути поселені іногородні Студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні абітурієнти на період проведення вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

Поселення Студентів до студентського гуртожитку ВКМНАУ здійснюється рішенням директора ВКМНАУ за погодженням з органами студентського самоврядування  на підставі заяв від студентів. При поселенні укладається угода на проживання.

Студентський гуртожиток підпорядковується директору ВКМНАУ і може здійснювати в межах компетенції самостійну господарську діяльність у структурі ВКМНАУ.

Гуртожиток ВКМНАУ використовується:

для проживання окремих осіб (житлові приміщення знаходяться в загальному користуванні декількох осіб, які не знаходяться між собою в сімейних стосунках);

для проживання сімей Студентів (житлові приміщення, що складаються з однієї або декількох кімнат, знаходяться в користуванні однієї сім'ї). Ці приміщення  розташовуються в окремих секціях гуртожитку;

при наявності вільних місць:

для проживання осіб, які працюють у навчальному закладі;

для проживання осіб, які направлені у відрядження до коледжу;

для проживання осіб, які навчаються в інших навчальних закладах і проживають у гуртожитку коледжу згідно з рішенням його керівника;

для проживання працівників інших навчальних закладів, установ та організацій.

Розміщення в студентському гуртожитку підрозділів вищого навчального закладу, а також інших організацій забороняється.

Гуртожиток, крім основного призначення, може надавати за окрему плату додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними законодавчими та нормативними актами:

надання додаткових комунальних послуг;

заміна сантехнічних виробів, електротехнічного та іншого обладнання у разі пошкодження або знищення з вини користувачів або на вимогу.

У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.

Внутрішній розпорядок у гуртожитку ВКМНАУ встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і затверджуються директором ВКМНАУ за погодженням з органами студентського самоврядування.

Права і обов'язки працівників гуртожитку визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором ВКМНАУ.

Надання житлового місця в гуртожитку ВКМНАУ

Розміщення Студентів у гуртожитку ВКМНАУ та виселення з них, умови проживання, права і обов'язки визначаються Положенням про студентський гуртожиток ВКМНАУ, розробленим у коледжі на підставі типового Положення за погодженням з органами студентського самоврядування.

Розподіл місць проживання у гуртожитку між відділеннями здійснюється рішенням директора ВКМНАУ із додержанням санітарних норм та за погодженням з органами студентського самоврядування.

Списки Студентів на проживання в гуртожитку готуються  і затверджуються приймальною комісією та навчальною частиною ВКМНАУ за погодженням з органами студентського самоврядування.

На підставі рішення про надання місць у гуртожитку директор ВКМНАУ укладає угоду із Студентом на проживання в гуртожитку і видає йому направлення, яке є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місці.

Облік направлень та Студентів, які проживають у гуртожитку, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації виконується комендантом.

Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний особисто пред'явити паспорт і здати коменданту направлення на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання, але не менше ніж за місяць уперед.

Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце, надається необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до гуртожитку.

Студент ознайомлюється під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.

Документи на реєстрацію Студентів, які поселяються до гуртожитку, подаються паспортисту у встановленому порядку.

У разі непередбачених обставин та з поважних причин Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати за рішенням адміністрації гуртожитку без погіршення умов проживання.

Місця в студентському гуртожитку для розміщення студентських сімей визначаються директором ВКМНАУ із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування. Прийняття на облік студентських сімей, які потребують місць у гуртожитку, здійснюється директором ВКМНАУ за погодженням з органами студентського самоврядування.

Користування гуртожитком ВКМНАУ. Умови проживання

Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для Студентів цього гуртожитку до 24-00 години вільно, а з 24-00 до 06-00 - із записом у спеціальному журналі причин запізнення.

Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8-00 до 23-00. При вході до гуртожитку відвідувач пред'являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.

Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на Студентів, які їх запросили.

Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами студентського самоврядування і погоджується з керівництвом ВКМНАУ. Усі заходи повинні закінчуватись до 23-00.

У кожному блоці з числа Студентів, які проживають у ній, обирається староста.

Усі Студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).

Студент, який проживає в гуртожитку, має право:

 • користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового призначення, іншим обладнанням і майном гуртожитку;
 • вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;
 • обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;
 • через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи  працівників гуртожитку тощо;
 • звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку  і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків, до керівництва ВКМДАУ, інших установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Студент, який проживає у гуртожитку, зобов'язаний:

 • знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;
 • своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;
 • підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням;
 • дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;
 • забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в завідувача гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях - здати йому відповідний дублікат ключів;
 • своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
 • про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти коменданта гуртожитку та органи студентського самоврядування гуртожитку;
 • відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;
 • дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;
 • попереджувати коменданта при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 5 діб);
 • після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.

Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:

 • переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із комендантом гуртожитку;
 • переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку;
 • проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;
 • користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;
 • проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу коменданта гуртожитку;
 • залишати сторонніх осіб після 23.00 без письмового дозволу коменданта гуртожитку;
 • палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння;
 • порушувати тишу з 22-00 до 07-00;
 • створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;
 • тримати в гуртожитку тварин.

За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені.

За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на Студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:

 •  
 •  
 • відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;
 • розірвання угоди на проживання.

Заохочення або стягнення Студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться директором ВКМНАУ  за  поданням органів студентського самоврядування.

Порядок проживання Студентів у гуртожитках у канікулярний період визначається з урахуванням їх побажань директором ВКМНАУ.

Виселення із студентського гуртожитку ВКМНАУ.

Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів випробувань; абітурієнти, які подали апеляцію, - у триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не зараховані до навчального закладу за конкурсом, - протягом трьох діб після виходу наказу про зарахування.

При відрахуванні з навчального закладу (у тому числі при його закінченні), розірванні угоди на проживання Студенти, які проживали в гуртожитку, залишають його в установленому порядку в двотижневий термін від дня видачі відповідного наказу.

У разі, коли з поважних причин Студент не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням керівництва вищого навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування  цей термін може бути продовжений.

Виселення Студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства України. У разі порушення Студентом угоди на проживання в гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.

Плата за житло та послуги

Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються Студентам, які проживають у гуртожитку.

Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитках установлюється керівництвом ВКМНАУ і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.

Конкретний розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання в гуртожитках погоджується з органами студентського самоврядування та доводяться до відома студентів. Оплата за житло та надані послуги здійснюється не менше ніж за місяць уперед.

Додаткові послуги, що надаються за бажанням Студентам, які проживають у гуртожитку, сплачуються окремо.

Обов'язки керівництва ВКМНАУ та адміністрації гуртожитку

Керівництво ВКМНАУ несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитку, дотримання в них установленого порядку і правил проживання, організацію побуту Студентів, які проживають у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи.

Керівництво ВКМНАУ та адміністрація гуртожитку повинні дотримуватись Положення про студентський гуртожиток ВКМНАУ, угоди, укладеної зі Студентом, та норм чинного законодавства.

Керівництво ВКМНАУ та адміністрація гуртожитку здійснюють безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту Студентів з додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.

Керівництво ВКМНАУ та адміністрація гуртожитку зобов'язані:

 • забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;
 • утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;
 • укомплектовувати гуртожиток меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;
 • проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних правил;
 • забезпечувати Студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами  для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;
 • здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку та матеріальних цінностей Студентів, які проживають у гуртожитку;
 • своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;
 • здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій Студентів, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення;
 • надавати Студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;
 • укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку обслуговуючим персоналом;
 • сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у вирішенні питань побуту і відпочинку Студентів, які проживають у  гуртожитку;
 • інформувати Студентів про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту;
 • забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності;
 • забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитку.

Керівництво ВКМНАУ спільно з органами студентського самоврядування розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації.

Керівництво ВКМНАУ спільно з органами студентського самоврядування може створювати будівельні загони для проведення робіт на території гуртожитку коледжу.

Поточний ремонт гуртожитків полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з'явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.

При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення, Студентам на час ремонту керівництвом ВКМНАУ надається інша житлова площа в тому самому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту Студентам надається житлова площа, яку вони займали раніше.