vkmnau
ГОЛОВНА НОВИНИ РОЗКЛАД ТА ЗМІНИ БІБЛІОТЕКА ЗАОЧНИКУ КОНТАКТИ ФОРУМ
Увiйти
Ласкаво просимо
Вознесенський коледж МНАУ радий вiтати тебе сайтi. Зареєструйся або увiйди в свiй аккаунт i вiдкрий для себе можливiсть знаймоств та спiлкування з iншими студентами, або друзями
Зареєструватися
Вхiд
Забули пароль?
Увiйти
Реєстрація
Далі
Реєстрація
Зареєструватися
ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення

Популярнi новини:

Свято Масляної у Вознесенському коледжі МНАУ

23 лютого в Вознесенському коледжі Миколаївського НАУ відбулося святкування Масляної. Усі учасники попрацювали на славу та створили сприятливі умови для збагачення життєвих вражень про свято Масляної, розширили знання присутніх студентів про культуру, традиції та українську національну кухню.

До 100-річчя УЦР

В рамках тижня суспільних та гуманітарних дисциплін в коледжі пройшли заходи, присвячені 100-річчю Української революції та 100-річчю Української Центральної Ради.

Виховна година до Дня Святого Валентина «Хто зверху?»

13 лютого 2017 року відбувся виховний захід – конкурсна програма для студентів 27 і 26 груп «Хто зверху?».

Дослідницька робота студентів

24 лютого у рамках проведення тижня циклової комісії загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін та з нагоди 190 - річчя від дня народження Леоніда Івановича Глібова – українського байкаря, поета, журналіста - викладачем української мови та літератури Возняк Л.В. було проведено екскурс - дослідження «Байка як жанр літератури.

ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ, фізичних та юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету у Вознесенському коледжі Миколаївського національного аграрного університету

 

  1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»;Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування»; Закону України « Про охорону дитинства»; «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 року № 245, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 серпня 1996 р. за №427/1452; листа Міністерства освіти і науки України «Про переведення на вакантні місця державного замовлення» від 21.01.2010 року № 1/9-21; Положення про Вознесенський коледж Миколаївського національного аграрного університету;  Положення про організацію навчального процесу щодо порядку переведення, відрахування та поновлення студентів у Вознесенському коледжі Миколаївського національного аграрного університету.

1.2. Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються у коледжі на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ, фізичних та юридичних осіб (далі – платне навчання), на навчання, що фінансується з державного бюджету (далі – держбюджетне навчання).

1.3. Переведення студентів з платного навчання на держбюджетне здійснюється в межах ліцензованого обсягу підготовки за відповідною спеціальністю за наявності вакантних або додаткових держбюджетних місць та при необхідності за згодою замовників. Переведення здійснюється відкрито, виключно на конкурсній основі, за рейтингом  успішності студентів та з урахуванням їх соціального статусу, за обов’язкової участі органів студентського самоврядування та профспілкової організації студентів. За інших однакових умов до уваги береться участь студента у громадському житті  відділення, причому на першочергове переведення на навчання  за кошти державного бюджету  претендують студенти право яких на навчання  за державним замовленням  визначено законами України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування» та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Вакантні місця державного замовлення з’являються в результаті відрахування з коледжу студента, який навчався за кошти держбюджету, або переведення його на іншу форму навчання чи до іншого вищого навчального закладу, а також у разі виділення Міністерством аграрної політики та продовольства України додаткових державних місць.

За відсутності вакантних місць державного замовлення на даній спеціальності, використання вакантних місць із інших спеціальностей для переведення на навчання за державним замовленням студентів, які під час навчання отримали таке право, здійснюється лише з дозволу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

1.5. Можливістю першочергового переведення на навчання за кошти державного бюджету користуються  особи, право яких на безоплатне навчання  визначено  відповідними Законами України, Указами Президента та урядовими рішеннями для студентів з числа:

- дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування віком до 23 років;

- інвалідів 1 та 2 груп та дітей-інвалідів;

- осіб, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків та (або) мають статус учасника АТО;

- багатодітних сімей, до складу яких уходять п’ятеро і більше дітей;

- таких , які мають тяжке матеріальне становище.

Право брати участь у конкурсі щодо зарахування на вакантні місця державного замовлення мають і студенти, які вступили до коледжу з інших вищих навчальних закладів, де навчались за рахунок коштів державного бюджету і отримали згоду керівників вищих навчальних закладів на переведення до коледжу.

1.6. Переведення студентів з платного навчання на держбюджетне здійснюється в межах одного курсу і однієї спеціальності та після закінчення екзаменаційної сесії.

1.7. Переведення студентів із платного навчання на держбюджетне до закінчення ними 1-го року навчання не дозволяється. За умови виключних обставин це питання може розглядатися Міністерством аграрної політики та продовольства України. Для студентів заочної форми навчання можливе переведення після закінчення ними першого курсу.

1.8.Переведення здійснюється щосеместрово.

 

2. Порядок оголошення конкурсу на вакантні місця

державного замовлення, подання документів

2.1. Конкурс щодо переведення на вакантні місця державного замовлення оголошується наказом директора коледжу за поданням заступника директора з навчальної роботи. У цьому наказі вказується кількість вакантних місць державного замовлення за спеціальностями і курсами, а також терміни подання необхідних документів та розгляду питання стипендіальною комісією та педагогічно радою коледжу. Заступник директора з навчальної роботи два рази на рік ( до 10 грудня та до 10 червня ) подає інформацію про наявність вакантних місць державного замовлення директору коледжу.

2.2. Наказ повинен бути розміщений на дошці оголошень та на сайті коледжу.

Завідувачі відділень повідомляють студентів, органи студентського самоврядування та студентський профспілковий комітет про наявність вакантних місць державного замовлення.

2.3. До участі в конкурсі на вакантні місця державного замовлення допускаються студенти, які не мають заборгованості з оплати за навчання і мають найвищий рейтинг успішності.

2.4. Студенти, які відповідно до п.2.3. мають право щодо переводу на навчання за кошти державного бюджету, повинні протягом десяти днів з моменту оголошення інформації про наявність вакантного місця подати в навчальну частину коледжу наступні документи:

     - особисту заяву на ім’я директора коледжу  (форма № 1);

     - копію залікової книжки за останні два семестри

     - довідку про склад сім’ї, довідку про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї (у разі потреби);    

   - документи про пільги, якими студент користується згідно з чинним законодавством (якщо такі є);

     -  копії свідоцтва про смерть батьків (одного з батьків) (для студентів, які стали сиротами після вступу до коледжу);

     - копії документів, що підтверджують активну участь студента в культурному, науковому або громадському житті коледжу  або країни: медалі, грамоти, дипломи, подяки  тощо.

2.5. Після закінчення терміну, встановленого для подачі документів, навчальна частина формує рейтинг успішності студентів контрактної форми, які навчаються на відповідному курсі та спеціальності за останні два семестри .

 

3. Розгляд питання та прийняття рішення

про рекомендацію щодо переведення

3.1. Розгляд питання щодо переведення студента на навчання за кошти державного бюджету здійснює стипендіальна комісія коледжу у складі директора коледжу, заступників директора, завідувачів відділень , кураторів груп, за участю голови органів студентського самоврядування коледжу, студентського профспілкового комітету та старост груп.

Засідання стипендіальної комісії повинно відбутися не пізніше, ніж за тиждень до засідання педагогічної ради.

3.2. Стипендіальна комісія коледжу на основі рейтингу успішності студентів відповідного курсу та спеціальності, вивчення наданих студентами документів з урахуванням рекомендації органів студентського самоврядування і профспілкового комітету, а також на основі проведеної співбесіди з претендентами виносить рішення «рекомендувати (або не рекомендувати)» студента щодо переведення його на вакантне бюджетне місце.

Присутність студентів, які подали документи щодо їх переведення на навчання за рахунок державного бюджету, на засіданні комісії обов’язкова.

Рішення про рекомендацію студентів щодо їх переведення з платного навчання на держбюджетне приймається шляхом голосування всіх членів стипендіальної комісії. Рішення комісії оформлюється відповідним протоколом, який підписує голова та секретар.

3.3. Після засідання комісії заступник директора з навчальної роботи готує службове подання на ім’я керівника коледжу про переведення студентів на навчання за рахунок державного бюджету. До службового подання додаються витяг з протоколу засідання стипендіальної комісії, а також відповідні документи, вказані в п.2.4.

3.4. Розгляд службового подання і документів студентів та прийняття рішення про переведення студентів на навчання на вакантні місця державного замовлення здійснюється педагогічною радою коледжу .

 

4. Видання наказу про переведення на навчання за кошти державного бюджету

4.1. На підставі рішення педагогічної ради коледжу по переведенню студентів з платного навчання на вакантні місця державного замовлення директор коледжу видає відповідний наказ.

4.2.  Витяги з протоколів засідання стипендіальних комісій з питання переведення на навчання за рахунок державного бюджету, а також відповідні документи студента є обов’язковим додатком до наказу.

4.3. Переведення на навчання за рахунок держбюджету здійснюється з першого числа наступного місяця після видання наказу. При цьому стипендія на поточний семестр не призначається, навіть у разі середнього балу семестрового контролю 4.0 (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Порядок призначення і виплати стипендій»).

 

5. Особливі умови

5.1. Якщо студент навчається за рахунок цільового пільгового державного кредиту, то переведення на бюджетну форму навчання можливе за умови повного погашення отриманого кредиту за час навчання згідно з чинним законодавством та внесення змін до укладеного договору.

5.2. При існуванні двосторонніх договорів (студент і підприємство, організація, установа), або трьохсторонніх договорів (студент, заклад освіти і підприємство, організація, установа) переведення студентів здійснюється за умови внесення відповідних змін до даних угод з дотриманням вимог чинного законодавства.

5.3. Якщо студент, який навчається на умовах договору з фізичними та юридичними особами, сплатив за весь термін навчання та стосовно нього прийнято рішення щодо переведення на навчання за державним замовленням, йому повертаються, за особистою заявою, кошти в розмірі, зменшеному на суму фактичної вартості навчання на договірній основі.

 

Форма № 1

 

       Директору Вознесенського коледжу

        Миколаївського НАУ

                    Цимбалюк Л.М.

 студента(ки)___________відділення

       ________________________________

                               (форма навчання)

        ________________________________

                       (спеціальність)

         ________________________________

                                   (курс та група)

       ________________________________

                                 (ПІБ студента)

               

                                                                     ЗАЯВА

Прошу перевести мене з навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на вакантне бюджетне місце цієї ж спеціальності.

__________________                                                                      ____________________

                 (дата)                                                                                 (підпис)

Прошу підтримати:

Завідувач відділенням______________________________________________