vkmnau
ГОЛОВНА НОВИНИ РОЗКЛАД ЗМІНИ ДО РОЗКЛАДУ БІБЛІОТЕКА ЗАОЧНИКУ КОНТАКТИ ФОРУМ
Увiйти
Ласкаво просимо
Вознесенський коледж МНАУ радий вiтати тебе сайтi. Зареєструйся або увiйди в свiй аккаунт i вiдкрий для себе можливiсть знаймоств та спiлкування з iншими студентами, або друзями
Зареєструватися
Вхiд
Забули пароль?
Увiйти
Реєстрація
Далі
Реєстрація
Зареєструватися
ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду

Популярнi новини:

Свято Масляної у Вознесенському коледжі МНАУ

23 лютого в Вознесенському коледжі Миколаївського НАУ відбулося святкування Масляної. Усі учасники попрацювали на славу та створили сприятливі умови для збагачення життєвих вражень про свято Масляної, розширили знання присутніх студентів про культуру, традиції та українську національну кухню.

До 100-річчя УЦР

В рамках тижня суспільних та гуманітарних дисциплін в коледжі пройшли заходи, присвячені 100-річчю Української революції та 100-річчю Української Центральної Ради.

Виховна година до Дня Святого Валентина «Хто зверху?»

13 лютого 2017 року відбувся виховний захід – конкурсна програма для студентів 27 і 26 груп «Хто зверху?».

Дослідницька робота студентів

24 лютого у рамках проведення тижня циклової комісії загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін та з нагоди 190 - річчя від дня народження Леоніда Івановича Глібова – українського байкаря, поета, журналіста - викладачем української мови та літератури Возняк Л.В. було проведено екскурс - дослідження «Байка як жанр літератури.

ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про педагогічну раду Вознесенського коледжу Миколаївського національного аграрного університету

1. Загальні положення

Педагогічна рада Вознесенського коледжу Миколаївського національного аграрного університету є дорадчим органом, створеним для вирішення основних питань діяльності навчального закладу. Педагогічна рада в своїй діяльності керується законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", Положенням про Вознесенський коледж Миколаївського національного аграрного університету та іншими нормативними документами, що стосуються її діяльності.

Основними завданнями педагогічної ради є:

забезпечення підготовки кваліфікованих молодших спеціалістів із спеціальностей;

вдосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури та перспектив їх розвитку;

забезпечення фізичної підготовки й здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я студентів.

 

2. Порядок створення та склад педагогічної ради

Педагогічна рада Вознесенського коледжу Миколаївського національного аграрного університету створюється наказом директора терміном на один рік.

Педагогічна рада утворюється в складі директора, заступників директора, завідувачів відділень, голів циклових комісій, викладачів, завідувача бібліотеки, головного бухгалтера, представників органів студентського самоврядування.

Головою педагогічної ради є директор, а за його відсутності - заступник директора з навчальної роботи.

Діловодство педагогічної ради веде секретар, обраний з членів педагогічної ради терміном на один навчальний рік.

 

3. Повноваження педагогічної ради

Педагогічна рада Вознесенського коледжу Миколаївського національного аграрного університету розглядає та обговорює:

 3.1. Заходи щодо виконання навчальним закладом нормативно-правових актів, що регламентують навчальний процес, інструкцій та вказівок вищих організацій про підготовку молодших спеціалістів.

3.2. Плани навчально-виховної, методичної роботи, розвитку навчального закладу та зміцнення його матеріальної бази.

3.3. Стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи в навчальному закладі.

3.4. Удосконалення форм і методів навчання як на денному, так і на заочному відділеннях.

3.5. Стан і підсумки роботи відділень, досвід роботи циклових комісій, бібліотеки, інших структурних підрозділів.

3.6. Стан практичного навчання в навчальному закладі, посилення зв'язку теоретичного й практичного навчання.

3.7. Питання виховання студентів, звіти кураторів груп, стан виховної, культурно-масової та спортивної роботи в навчальному закладі.

3.8. Питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу, розвиток творчої ініціативи викладачів.

3.9. Впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та кращого педагогічного досвіду.

3.10.Стан дослідної роботи, технічної та художньої творчості викладачів і студентів.

3.11. Стан профорієнтаційної роботи в навчальному закладі.

3.12. Питання охорони праці.

3.13. Питання працевлаштування студентів випускних груп, зв'язку з випускниками попередніх років.

3.14. Підсумки семестрових, державних екзаменів, захисту дипломних проектів, поточного контролю.

3.15. Пропозиції щодо призначення іменних стипендій, нагородження студентів.

3.16. Питання відрахування студентів за порушення дисципліни, правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, академічні заборгованості, пропуски занять без поважної причини.

Педагогічна рада за необхідності розглядає та обговорює й інші питання роботи навчального закладу.

На розгляд педагогічної ради в окремих випадках виносяться питання про відповідність кваліфікації окремих викладачів щодо виконання ними педагогічної й виховної роботи в навчальному закладі.

 

4. Регламент роботи педагогічної ради

Педагогічна рада Вознесенського коледжу Миколаївського національного аграрного університету проводить засідання згідно з планом роботи на рік, який затверджується на педраді й підписується директором коледжу.

Дату проведення визначає адміністрація навчального закладу, але не рідше одного разу в два місяці.

Порядок денний заздалегідь вивішується в навчальній частині коледжу. Засідання педагогічної ради ретельно готується.

Напередодні педагогічної ради секретар оповіщає всіх членів, до початку засідання перевіряє їх присутність, з'ясовує причини відсутності окремих викладачів, веде книгу протоколів педагогічних рад, стежить за виконанням ухвалених рішень.

Усі засідання педагогічної ради правомірні, якщо в них беруть участь дві третини її складу за списком.

Участь членів педагогічної ради в засіданні обов'язкова. Кожний член педагогічної ради зобов'язаний брати активну участь у роботі, своєчасно й точно виконувати покладені на нього доручення.

Кожне ухвалене рішення педради з визначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання, затверджується відкритим голосу­ванням.

Протоколи засідань підписує голова та секретар педагогічної ради.

Протоколи засідань педагогічної ради є документом постійного збереження, знаходяться в архіві навчального закладу протягом десяти років.

 

5. Виконання рішень педагогічної ради

Рішення педагогічної ради Вознесенського коледжу Миколаївського національного аграрного університету набирають сили після затвердження їх директором і є обов'язковим для всіх працівників і студентів навчального закладу.

Голова педагогічної ради повинен проводити систематичну перевірку виконання прийнятих рішень і підсумки перевірки ставити на обговорення педагогічної ради.