vkmnau
ГОЛОВНА НОВИНИ РОЗКЛАД ЗМІНИ ДО РОЗКЛАДУ БІБЛІОТЕКА ЗАОЧНИКУ КОНТАКТИ ФОРУМ
Увiйти
Ласкаво просимо
Вознесенський коледж МНАУ радий вiтати тебе сайтi. Зареєструйся або увiйди в свiй аккаунт i вiдкрий для себе можливiсть знаймоств та спiлкування з iншими студентами, або друзями
Зареєструватися
Вхiд
Забули пароль?
Увiйти
Реєстрація
Далі
Реєстрація
Зареєструватися
ПОРЯДОК формування рейтингу успішності студентів

Популярнi новини:

Свято Масляної у Вознесенському коледжі МНАУ

23 лютого в Вознесенському коледжі Миколаївського НАУ відбулося святкування Масляної. Усі учасники попрацювали на славу та створили сприятливі умови для збагачення життєвих вражень про свято Масляної, розширили знання присутніх студентів про культуру, традиції та українську національну кухню.

До 100-річчя УЦР

В рамках тижня суспільних та гуманітарних дисциплін в коледжі пройшли заходи, присвячені 100-річчю Української революції та 100-річчю Української Центральної Ради.

Виховна година до Дня Святого Валентина «Хто зверху?»

13 лютого 2017 року відбувся виховний захід – конкурсна програма для студентів 27 і 26 груп «Хто зверху?».

Дослідницька робота студентів

24 лютого у рамках проведення тижня циклової комісії загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін та з нагоди 190 - річчя від дня народження Леоніда Івановича Глібова – українського байкаря, поета, журналіста - викладачем української мови та літератури Возняк Л.В. було проведено екскурс - дослідження «Байка як жанр літератури.

ПОРЯДОК формування рейтингу успішності студентів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ

МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу

_______________ Л.М. Цимбалюк

________________ 20___року 

ПОРЯДОК

формування рейтингу успішності студентів Вознесенського коледжу Миколаївського національного аграрного університету для призначення академічних стипендій

Порядок розглянуто та схвалено

на засіданні педагогічної ради ВКМНАУ

від «___»   2017 р.,     протокол № ____

 

І. Загальні положення

1. Порядок формування рейтингу успішності студентів Вознесенського коледжу Миколаївського національного аграрного університету ( далі ВКМНАУ) для призначення академічних стипендій (далі – Порядок) розроблено відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050) (далі – Порядок КМУ), Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів вищих навчальних закладів для призначення академічних стипендій.

2. Порядок призначення і виплати стипендій здобувачам вищої освіти у ВКМНАУ затверджуються його педагогічною радою за погодженням з органом студентського самоврядування, а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру. У 2016/17 навчальному році Порядок призначення і виплати стипендій здобувачам вищої освіти у ВКМНАУ повинні бути затверджені до 15 лютого 2017 року.

3. Цей Порядок не стосується академічних стипендій осіб:

які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами та фізичними або юридичними особами, стипендії яким можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди;

які є іноземцями і навчаються у вищих навчальних закладах України згідно з угодами про міжнародну академічну мобільність, виплата стипендій яким може здійснюватися за рахунок власних надходжень відповідного навчального закладу.

 

ІІ. Стипендіальний фонд

1. ВКМНАУ щомісячно розраховує стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності здобувачів вищої освіти з урахуванням:

розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку Кабінетом Міністрів України; 

видатків на виплату академічних стипендій, затверджених навчальному закладу у встановленому порядку;

затвердженого керівником ВКМНАУ реєстру осіб, яким в установленому порядку призначені академічні стипендії за результатами останнього навчального семестру, та їх успішності;

реєстру осіб, які відповідно до рішення керівника ВКМНАУ протягом певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій.

2. Місячний обсяг стипендіального фонду ВКМНАУ повинен забезпечувати виплату академічних стипендій встановленому ліміту стипендіатів, а також;

за особливі успіхи у навчанні, у тому числі, заснованих Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

особам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, і яким виплачується академічна стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

особам, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом; а також, перерахунок коштів та виплату академічної стипендії у повному обсязі в разі її призначення після ліквідації академічної заборгованості  після припинення тимчасової непрацездатності;

особам, які реалізували право на академічну мобільність, і  щодо яких стипендіальною комісією прийнято позитивне рішення стосовно виплати у повному обсязі академічної стипендії, яка не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами відповідно до абзацу восьмого пункту 14 Порядку КМУ.

3. Стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентів ВКМНАУ розраховується щомісячно з урахуванням:

видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених ВКМНАУ у встановленому порядку;

раніше сформованих зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам;

зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці.

4. До раніше сформованих належать зобов’язання з виплати академічних стипендій студентам :

раніше сформовані на основі рейтингу успішності студентів;

перед особами, призваними на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, яким виплачується стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

перед особами, яка протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, а також в разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, якщо здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі за попередні місяці;

перед особами, які реалізували право на академічну мобільність, щодо яких прийнято позитивне рішення стипендіальної комісії про виплату в повному обсязі стипендії, що не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами відповідно до абзацу восьмого пункту 14 Порядку КМУ;

щодо заборгованості з виплати стипендій, яка не була виплачена на початок поточного місяця.

При розрахунку стипендіального фонду враховується припинення зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам у встановлених законодавством випадках.

5. До зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці, належать:

сформовані в поточному місяці на основі рейтингу успішності студентів за результатами семестрового контролю до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

сформовані в поточному місяці перед особами, які мають право на призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

сформовані в поточному місяці перед особами, які були раніше призвані на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, якщо таким студентам було призначено академічну стипендію за результатами семестрового контролю, який передував перериванню навчання, до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

 

ІІІ. Ліміт стипендіатів

1. Ліміт стипендіатів визначає частку студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю, і набувають право на призначення академічної стипендії до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання.

Розрізняють такі види лімітів стипендіатів:

загальний ліміт стипендіатів - однаковий для всіх відділень, курсів та спеціальностей ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю на основі здобутого ними рейтингового бала, включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні;

ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначатись академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала (може встановлюватись різний для відділень, курсів та спеціальностей;

ліміт першокурсників-стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до ВКМНАУ.

Ліміти стипендіатів встановлюються педагогічною радою ВКМНАУ перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю. Ліміт першокурсників-стипендіатів встановлюється до 1 липня попереднього навчального року.

2.Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей.

3. Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) визначається стипендіальною комісією на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю або приступили до навчання через десять днів після його початку (для першокурсників).

У разі одночасної наявності на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю студентів, які навчаються за повним та скороченим термінами навчання, ліміти стипендіатів для них розраховуються окремо. За рішенням стипендіальної комісії спільно може бути розраховано ліміт стипендіатів для різних курсів та/або відділень за певною спеціальністю, якщо відповідні студенти складали семестровий контроль за однаковим навчальним планом.

У разі наявності двох осіб на курсі за певною спеціальністю кількість стипендіатів складає одну особу.

4. Перевищення лімітів стипендіатів припускається в разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, повернення до навчання студентів після академічної відпустки з медичних підстав, по закінченню відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, з догляду за дитиною, а також раніше призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, оскільки призначення академічних стипендій цим категоріям студентів не може бути підставою для перегляду рішень про призначення академічних стипендій іншим особам.

5. З урахуванням наявних видатків на стипендіальне забезпечення ліміт стипендіатів і ліміт стипендіатів-відмінників може підвищуватись рішенням стипендіальної комісії ВКМНАУ строком на один місяць з наданням права окремим студентам на призначення академічної стипендії (заміну академічної стипендії на академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) в поточному місяці.

6. Право на призначення академічної стипендії до завершення навчання мають студенти, для яких навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей не передбачається надалі проведення семестрового контролю (атестація здобувачів та захист практики перед нею не є семестровим контролем).

 

ІV. Рейтинг успішності

1. Порядок формування рейтингу успішності у ВКМНАУ включається до Порядку призначення і виплати стипендій здобувачам вищої освіти у ВКМНАУ відповідно до Порядку КМУ.

2. Рейтинг успішності студентів першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу на навчання.

3. Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій на наступні навчальні семестри, складаються за результатами останнього семестрового контролю за кожним відділенням, курсом і за кожною спеціальністю на підставі підсумкових оцінок з дисциплін (навчальних предметів),захистів курсових робіт (проектів) та звітів з практики з урахуванням участі у науковій діяльності, громадському житті та спортивній діяльності. Перелік показників оцінювання навчальних досягнень у ВКМНАУ включає всі екзаменаційні оцінки з обов’язкових та вибіркових дисциплін (предметів), оцінки за диференційовані заліки, курсові роботи (проекти), захисти практик тощо. Перелік таких показників встановлюється педагогічною радою ВКМНАУ не пізніше початку семестру. У другому семестрі 2016/17 навчального року – не пізніше 15 лютого 2017 року.

Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій за результатами першого семестрового контролю 2016/17 навчального року формуються за сумою балів за структурно – модульною системою навчання для студентів ІІ та старших курсів, та за сумою балів з предметів загальноосвітньої підготовки за 12-бальною системою для студентів І курсів з врахуванням додаткових балів за наукову діяльність, участь у громадському житті, творчій та спортивній діяльності.

4. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються за державним замовленням на певній спеціальності та курсі в межах відділення за денною формою навчання, крім осіб, які:

протягом навчального семестру до початку семестрового контролю або під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову оцінку або не з’явились на контрольний захід без поважної причини з будь-якої дисципліни (навчального предмета), захисту курсової роботи (проекту), звіту з практики,у тому числі в разі успішного повторного складання контрольного заходу з метою покращення отриманої раніше оцінки;

до дати завершення семестрового контролю, визначеної навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якої дисципліни (навчального предмету), курсової роботи (проекту), практики, крім випадку, передбаченого абзацом п’ятим пункту другого розділу ІІ цього Порядку.

виконали навчальне навантаження за структурно – модульною системою навчання за поточний навчальний рік, семестр або з початку навчання в обсязі, меншому ніж мінімальний норматив, встановлений (робочим) навчальним планом для відповідного семестру та спеціальності..

Якщо сума балів студента за участь у науковій діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує визначене вищим навчальним закладом максимальне значення, то його додатковий бал встановлюється рівним цьому максимальному значенню.

6. У рейтингу успішності студенти впорядковуються за не зростанням рейтингового балу.

У разі важливості розташування студентів у рейтингу для призначення стипендій, вища позиція надається особі з більшим значенням складової за навчальні досягнення. При неможливості визначення місця в рейтингу за цим показником рішення ухвалює стипендіальна комісія.

 

V. Організація та проведення рейтингового оцінювання.

 1. Рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти узагальнюється по коледжу у розрізі спеціальностей. До освітньої складової додаються досягнення здобувачів вищої освіти ВКМНАУ у науковій, громадській (в тому числі волонтерській), культурно-мистецькій та спортивній діяльності, а також участь у роботі органів студентського самоврядування.
 2. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній або науковій діяльності здобувачам вищої освіти за поданням педагогічної ради ВКМНАУ можутьпризначатисяіменні стипендії,виплата яких проводиться у межах коштів, передбачених для виплати стипендій. Здобувачі вищої освіти включаються до рейтингу та мають право отримувати іменну стипендію за результатами заліково-екзаменаційної сесії, якщо середній бал з усіх навчальних дисциплін (відповідно до навчального плану), які оцінюються за 5-бальною системою (екзамени, курсові роботи (проекти), диференційовані заліки, звіти з практичної підготовки), складає 5,0 балів, за 12 бальною системою 12 балів.
 3. Відділення ВКМНАУ у період до початку заліково-екзаменаційної сесії надають до навчальної частини коледжу перелік здобувачів вищої освіти та їхні здобутки за поточний семестр для включення до загального рейтингу у розрізі заходів за видами: наукова діяльність, громадська діяльність, культурно-мистецька діяльність та спортивні досягнення. Завідувач відділення несе особисту відповідальність за достовірність наданої інформації. Форма подання наведена у додатку 1 до Положення.
 4. Розпорядження про необхідність підготовки подання до рейтингового оцінювання готує навчальна частина коледжу. Внесення корегувань до подання не допускається.
 5. Рейтинговий бал здобувача вищої освіти визначається, як сума унормованих балів за його досягнення в освітній, науково-дослідній, громадській (у тому числі волонтерській), культурно-мистецькій та спортивній діяльності, роботі органів студентського самоврядування.
 6. Рейтинг складається за результатами останнього навчального семестру по кожному курсу і по кожній спеціальності на підставі успішності з кожної навчальної дисципліни з урахуванням участі здобувача вищої освіту у науковій діяльності, громадському житті,При цьому складова успішності повинна складати не менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура визначення консолідованого показника успішності, що установлює місце здобувача вищої освіти у рейтингу, є однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються на одному курсі і за однією спеціальністю в коледжі.
 7. На відділеннях створюється інформаційна база з метою обробки, аналізу та узагальнення інформації щодо рейтингового оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти ВКМНАУ.
 8. Узагальнені результати з рейтингового оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти в освітній, науковій, громадській (в тому числі волонтерській), культурно-мистецькій і спортивній діяльності, участь у роботі органів студентського самоврядування передаються на розгляд стипендіальної комісії й оприлюднюються у 3-денний термін на веб-сайті ВКМНАУ. Критерії рейтингового оцінювання й узагальнення їхніх результатів для стипендіальної комісії коледжу представлено у додатках 2 й 3 Порядку.
 9. Стипендіальна комісія розглядає сформований рейтинг й приймає остаточне рішення щодо призначення академічної стипендії з огляду на освітню, наукову, громадську (у тому числі волонтерську), культурно-мистецьку й спортивну діяльність, а також участь у роботі органів студентського самоврядування, про що складає відповідний протокол стипендіальної комісії. Протокол підписує голова і секретар. Протокол стипендіальної комісії є додатком до Наказу про призначення академічної стипендії здобувачам вищої освіти, яким призначено академічну стипендію.
 10. У загальному рейтингу оцінювання здобувачів вищої освіти загальноосвітньої підготовки ( І курс навчання) оцінюються у балах таким чином:
 • наукова діяльність від 0 до 8 балів;
 • громадська ( у тому числі волонтерська)діяльність від 0 до 6 балів;
 • культурно-мистецька, спортивна діяльність та

                У загальному рейтингу оцінювання здобувачів вищої освіти фахової підготовки ( з ІІ по останній курс) оцінюються у балах таким чином:

 • наукова діяльність від 0 до 50 балів;
 • громадська ( у тому числі волонтерська)діяльність від 0 до 50 балів;
 • культурно-мистецька, спортивна діяльність та
  1. Пріоритетною у прийнятті рішення стипендіальною комісією коледжу є освітня складова загального рейтингу, яка складає не менше 90 відсотків рейтингового бала.

 

Додаток 1

Подання відділення щодо результатів участі здобувачів вищої освіти у науковій діяльності,громадських, культурно-мистецьких та спортивних заходах та досягненнях протягом першого (другого) семестру 20___ - 20 ___ навчального року

ПІБ

Напрям підготовки (спеціальність)

Академічна група

Вид заходів із зазначенням отриманого результату (дипломи, грамоти, листи-подяки, відзнаки, сертифікати, результати дослідів, патенти, авторські свідоцтва, бізнес-проекти, інвестиційні проекти, стартап-проекти, бізнес-ідеї тощо)

Наукова
діяльність

Громадська діяльність

(у тому числі волонтерська), участь у роботі студентського самоврядування

Культурно-мистецька діяльність та спортивні досягнення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач відділення                                                            Ініціали, прізвище

Дата заповнення подання                                                     _________________

Додаток 2

Критерії рейтингового оцінювання здобувачів вищої освіти

Вознесенського коледжу Миколаївського національного аграрного університету

Наукова діяльність

Напрям

Заходи

Рейтинг

 

 

Наукова робота

Перемога у міжнародних і всеукраїнських олімпіадах, конкурсах (диплом І ступеня)

Перемога у міжнародних і всеукраїнських олімпіадах, конкурсах (диплом ІІ-ІІІ ступеня)

Участь у міжнародних і всеукраїнських олімпіадах, конкурсах (без відзначення грамотами переможця)

Перемога у міських, регіональних олімпіадах, конкурсах (диплом І ступеня)

Перемога у міських, регіональних олімпіадах, конкурсах (диплом ІІ-ІІІ ступеня)

Участь у міських, регіональних олімпіадах, конкурсах (без відзначення грамотами переможця)

Перемога в коледжевих олімпіадах, конкурсах (диплом І ступеня)

Відзначення дипломом ІІ, ІІІ ступеня в коледжевих олімпіадах

Участь в коледжевих олімпіадах, конкурсах (без відзначення грамотами переможця) або інші наукові заходи

4

 

3

 

2

 

4

 

3

 

2

 

4

 

3

 

2

 

Участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у міських, регіональних наукових конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах на рівні коледжу

Участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах на рівні коледжу

Публікації наукових статей у друкованих виданнях.

Участь у науково-дослідних проектах та грантах:

- як виконавець;

- як керівник;

- як співавтор.

5

 

3

 

2

 

1

 

3

 

3

2

1

Разом балів:

Від 0 до 50

Примітка: з метою узагальнення результатів використовується бальна оцінка

 

Громадська діяльність (у тому числі волонтерська), участь у роботі органів студентського самоврядування

 

Напрям

Факти наявності

Рейтинг

Громадсько-адміністративна посада

 

Голова студентського самоврядування коледжу (студентський президент)

Заступник студентського президента

Участь у роботі всеукраїнських студентських організацій, об’єднань 

Члени студентського парламенту, що відповідають за наукову, освітню, культурно-мистецьку, спортивну діяльність 

Староста академічної групи

Староста гуртожитку

 

10

 

5

4

 

3

 

 

5

5

Участь у студентських об’єднаннях коледжу

Науково-творче товариство молодих науковців

Наукові гуртки, клуби

Студентський трудовий загін;

Школа волонтерства та волонтерська діяльність

Студентська рада газети «Агросвіт»

Громадська організація «Творити добро»

Громадська організація «Громадська ініціатива»

2

2

2

2

2

2

2

 

Разом балів:

Від 0 до 50 балів

Примітка: з метою узагальнення результатів використовується бальна оцінка

 

Культурно-мистецька діяльність та спортивні здобутки

Напрям

Факти наявності

Рейтинг

Участь у творчих колективах

Студія народного та естрадного вокалу

Театральна студія «31 вимір»

Ансамбль танцю  «Протеже»

Ансамбль танцю «Студентська весна»

Студія КВК «П’ята пара»

 

2

2

2

2

2

 

Культурно-мистецька діяльність

Перемога у всеукраїнському (міжнародному) культурно-мистецькому заході

Призове місце у всеукраїнському (міжнародному) культурно-мистецькому заході

Участь у всеукраїнському (міжнародному) культурно-мистецькому заході

Перемога у регіональному (міському) культурно-мистецькому заході

Призове місце у регіональному (міському) культурно-мистецькому заході

Перемога в культурно-мистецькому заході Вознесенського коледжу МНАУ

Призове місце в культурно-мистецькому заході Вознесенського коледжу

Організація культурно-мистецького заходу відділення

Перемога у культурно-мистецькому заході відділення

Організація та участь у культурно-мистецькому заході групи

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

1

 

2

 

1

 

 

Участь у спортивних секціях

Участь у спортивних секціях коледжу

 

2

Участь у спортивних змаганнях

Перемога у міжнародних, всеукраїнських та регіональних змаганнях

Призові місця у міжнародних, всеукраїнських та регіональних змаганнях

Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних (міських) змаганнях

Перемога в змаганнях у коледжі

Призове місце в змаганнях у коледжі

Участь в змаганнях в коледжі

Організація змагань по відділеннях

Перемога у змаганнях в коледжі

Призове місце у змаганнях по відділенням

3

 

3

 

3

 

2

2

2

2

2

2

Разом балів:

Від 0 до 50 балів

Примітка: з метою узагальнення результатів використовується бальна оцінка

 

Громадська діяльність (у тому числі волонтерська), участь у роботі органів студентського самоврядування для студентів І курсів

 

Напрям

Факти наявності

Рейтинг

Громадсько-адміністративна посада

 

Голова студентського самоврядування коледжу (студентський президент)

Заступник студентського президента

Участь у роботі всеукраїнських студентських організацій, об’єднань 

Члени студентського парламенту, що відповідають за наукову, освітню, культурно-мистецьку, спортивну діяльність 

Староста академічної групи

Староста гуртожитку

Голова студентського профспілкового комітету коледжу

Заступник голови студентського профспілкового комітету коледжу

3

 

0,1

0,1

 

0,1

 

 

1,8

0,1

0,1

0,1

 

Участь у студентських об’єднаннях коледжу

Науково-творче товариство молодих науковців

Наукові гуртки, клуби

Студентський трудовий загін;

Школа волонтерства та волонтерська діяльність

Студентська рада газети «Агросвіт»

Громадська організація «Творити добро»

Громадська організація «Громадська ініціатива»

 

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

Разом балів:

Від 0 до 6 балів

Примітка: з метою узагальнення результатів використовується бальна оцінка

Культурно-мистецька діяльність та спортивні здобутки для студентів І курсів

Напрям

Факти наявності

Рейтинг

Участь у творчих колективах

Студія народного та естрадного вокалу

Театральна студія «31 вимір»

Ансамбль танцю  «Протеже»

Ансамбль танцю «Студентська весна»

Студія КВК «П’ята пара»

 

 

 

0,3

 

 

Культурно-мистецька діяльність

Перемога у всеукраїнському (міжнародному) культурно-мистецькому заході

Призове місце у всеукраїнському (міжнародному) культурно-мистецькому заході

Участь у всеукраїнському (міжнародному) культурно-мистецькому заході

Перемога у регіональному (міському) культурно-мистецькому заході

Призове місце у регіональному (міському) культурно-мистецькому заході

Перемога в культурно-мистецькому заході Вознесенського коледжу МНАУ

Призове місце в культурно-мистецькому заході Вознесенського коледжу

Організація культурно-мистецького заходу відділення

Перемога у культурно-мистецькому заході відділення

Організація та участь у культурно-мистецькому заході групи

 

1

 

0,5

 

0,4

 

0,3

 

0,1

 

0,1

 

0,05

 

0,1

 

0,1

 

0,05

 

Участь у спортивних секціях

Участь у спортивних секціях коледжу

 

0,3

участь у спортивних змаганнях

Перемога у міжнародних, всеукраїнських та регіональних змаганнях

Призові місця у міжнародних, всеукраїнських та регіональних змаганнях

Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних (міських) змаганнях

Перемога в змаганнях у коледжі

Призове місце в змаганнях у коледжі

Участь в змаганнях в коледжі

Організація змагань по відділеннях

Призове місце у змаганнях по відділенням

1

 

0,5

 

0,4

 

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

 

Разом балів(3 бали максимально за спортивну діяльність, 3 бали максимально за культурно-мистецьку діяльність):

Від 0 до 6 балів

Примітка: з метою узагальнення результатів використовується бальна оцінка

 

 

 

 

Додаток 3

 

Рейтинг

щодо результатів участі здобувачів вищої освіти ______________ відділення у освітній, науковій,громадській діяльності (у тому числі волонтерській діяльності), участь у роботі органів студентського самоврядування, культурно-мистецьких та спортивних заходах протягом першого (другого) семестру

20___ - 20 ___ навчального року *

 

ПІБ

Напрям підготовки (спеціальність)

Академічна група

Освітня діяльність

(складова успішності)

Наукова діяльність

(загальна сума балів відповід-но до

критеріїв додатку 2) 

 

Громадська діяльність

(у тому числі волонтерська діяльність), участь у роботі органів студентсько-го

самовряду-вання

(загальна сума балів відповідно до

критеріїв додатку 2)

 

Культурно-мистецька діяльність та спортивні досягнення

(загальна сума балів відповідно до

критеріїв додатку 2)

 

Загальна сума балів з усіх видів діяльності

Позиції здобувачів вищої освіти у загальному рейтингу

здобувача вищої освіти

Середній бал з навчальних дисциплін, які оцінюються за 5-ти бальною (12 бальною) системою (екзамени, курсові роботи (проекти), диференційовані заліки, звіти з практичної підготовки)

Загальна сума балів за структурно-модульною системою навчання  з усіх навчальних дисциплін,  включаючи курсові роботи (проекти)**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Примітка *: рейтинг формується у розрізі кожного навчального курсу за спеціальностями з метою узагальнення критеріїв освітньої складової рейтингу.

Примітка **: допускається отримання балів за 100-бальною системою  – не менше 61 балів з кожної з навчальних дисциплін та практичної підготовки.

          Завідувач відділення                                                                   Ініціали, прізвище

                               

Дата заповнення подання                                                     _________________