vkmnau
ГОЛОВНА НОВИНИ РОЗКЛАД ЗМІНИ ДО РОЗКЛАДУ БІБЛІОТЕКА ЗАОЧНИКУ КОНТАКТИ ФОРУМ
Увiйти
Ласкаво просимо
Вознесенський коледж МНАУ радий вiтати тебе сайтi. Зареєструйся або увiйди в свiй аккаунт i вiдкрий для себе можливiсть знаймоств та спiлкування з iншими студентами, або друзями
Зареєструватися
Вхiд
Забули пароль?
Увiйти
Реєстрація
Далі
Реєстрація
Зареєструватися
ПОЛОЖЕННЯ про надання платних послуг Вознесенським коледжем Миколаївського національного аграрного університету

ПОЛОЖЕННЯ про надання платних послуг Вознесенським коледжем Миколаївського національного аграрного університету

ПОЛОЖЕННЯ

про надання платних  послуг

Вознесенським коледжем

Миколаївського національного аграрного університету

 

Це Положення розроблено відповідно до законів України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

Метою надання платних послуг є отримання додаткових коштів  коледжем відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

           

    1. Порядок надання платних послуг коледжем:

1.1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні:

     замовник -   фізична  чи  юридична  особа,  яка  на  підставі договору  (контракту,  заяви)  з  коледжем   замовляє коледжу  платну  освітню  послугу  для себе або іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати;

     індекс інфляції  -  визначений у встановленому законодавством
порядку офіційний індекс інфляції за попередній календарний рік;

      особи, які навчаються,  студенти, слухачі  коледжу;

  інші  громадяни,  яким   навчальними  закладами надаються платні освітні послуги;

     послуга - термін вживається у значенні, визначеному Законом
України «Про захист прав споживачів».

1.2. Коледж зобов'язаний:

     безкоштовно надати замовнику повну,  доступну  та  достовірну інформацію   щодо  порядку  та  умов  надання  конкретної  платної
освітньої послуги, її вартості, порядку та строку оплати;

     оприлюднити:

     визначену вартість платної освітньої послуги, що надається для здобуття  освіти  за  освітньо-кваліфікаційним рівнем,  підвищення кваліфікації -  не пізніше ніж за один місяць до  дати прийому заяв від осіб, що бажають її отримати;

     вартість інших  платних  освітніх  послуг - не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх надання.

1.3. Платні освітні послуги  можуть  надаватись  тими  самими структурними  підрозділами,  що  здійснюють  навчання  громадян за державним замовленням.
1.4. При порушенні замовником умов договору  (контракту, заяви) кошти, отримані коледжем, залишаються згідно з умовами  договору (контракту, заяви) у розпорядженні  коледжу для виконання його статутних завдань згідно з чинним законодавством.

1.5. Кошти,  отримані коледжем від надання платних  освітніх послуг,  зараховуються на відповідні рахунки,  відкриті в органах  Державного  казначейства  України,  та   використовуються згідно   із   затвердженим   кошторисом   навчального   закладу  з урахуванням вимог законодавства.

 1.6. Матеріальні   цінності, майно коледжу,  придбане або створене за рахунок коштів,  отриманих від платних освітніх  послуг,  належить  коледжу   на   правах, визначених  чинним  законодавством,  та  використовується  ним для виконання своїх функціональних повноважень.

  1.7. Порядок надання платних послуг коледжем визначається чинними нормативно – правовими актами законодавства, що регулюють відповідну сферу платних послуг, визначену в переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796. Коледж зобов'язаний поінформувати фізичну (юридичну) особу щодо порядку надання конкретного виду платних послуг, встановлених зазначеною постановою.

    1.8. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 коледжем можуть надаватися наступні платні послуги:

    1.8.1. підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання;

     1.8.2. проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами курсів за інтегрованими навчальними планами з Миколаївським національним аграрним університетом, з видачею відповідних документів про освіту (навчальна картка студента, що навчається за інтегрованими планами);

     1.8.3. підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальностями «Бухгалтерський облік», «Комерційна діяльність», «Правознавство», «Фінанси і кредит», «Землевпорядкування», «Інформаційна діяльність підприємства»;

     1.8.4. підготовка кваліфікованих робітників понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу;

     1.8.5. проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту, спортивних, фізкультурно-спортивних заходів з використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними планами;

     1.8.6. підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за замовленням центрів зайнятості.

     1.8.7. надання під час канікул вільних спеціально облаштованих приміщень гуртожитків для тимчасового проживання;

     1.8.8. надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитку коледжу для проживання:

- осіб, які навчаються або працюють у коледжі;

- абітурієнтів коледжу під час вступних іспитів;

- осіб, які направлені у відрядження до коледжу;

- осіб, які навчаються в інших навчальних закладах і проживають у гуртожитку коледжу згідно з рішенням його керівника;

- працівників інших навчальних закладів, установ та організацій;

    1.8.9. надання громадянам, які користуються послугами, зазначеними у пункті 1.8.8. комунальних послуг;

    1.8.10. заміна сантехнічних виробів, електротехнічного та іншого обладнання:

- у разі пошкодження або знищення з вини користувачів;

- на вимогу громадян, які користуються послугами, зазначеними у пункті 1.8.8., у встановленні поліпшеного обладнання, нового обладнання до закінчення строку експлуатації встановленого обладнання, визначеного технічними нормативами;

    1.8.11. надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується у навчально-виховній, навчально-виробничій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у коледжі;

     1.8.12. виробництво та реалізація продукції громадського харчування, організація її споживання;

     1.8.13. забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка в установленому законодавством порядку;

     1.8.14. здійснення палітурних, брошурувальних робіт;

     1.8.15. здійснення заходів, пов'язаних із провадженням виставково-ярмаркової діяльності згідно із законодавством;

      1.8.16. здійснення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, автоматизованих баз даних та пошукових систем, користування електронною поштою для осіб, які не працюють і не навчаються у відповідному закладі (установі);

     1.8.17. друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії.

2. Послуги зазначеного переліку надаються на безоплатній основі дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, крім послуг, передбачених 1.8.4. - 1.8.6. цього Положення.

 3. Платні освітні послуги надаються на  підставі  письмової
заяви  -  для фізичної особи;  договору (контракту) - для фізичної  або юридичної особи.

     На підставі  договору  (контракту)  надаються  платні освітні
послуги відповідно  до  пунктів 1-4, 9-11 розділу 1 «Переліку
платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності».

Інші платні освітні послуги надаються на  підставі  письмової  заяви, що складається замовником у довільній формі.   

 4. Порядок  визначення  вартості платних послуг, що надаються коледжем:

  4.1. Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням.

     Калькуляційною одиницею при  цьому  є вартість отримання відповідної  платної  освітньої  послуги однією фізичною особою за весь період її надання в повному обсязі.

   Коледж  самостійно  визначає калькуляційну одиницю за кожною платною  послугою,  щодо  якої  здійснюється  розрахунок вартості.

  5. Визначення вартості послуг.
     5.1. Складовими вартості витрат є:
     - витрати на оплату праці працівників;
     - нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;
     - безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій;
     - капітальні витрати;
     - індексація заробітної  плати,  інші  витрати  відповідно   до чинного законодавства. 
     5.2. Витрати на оплату праці працівників.
     5.2.1. До  витрат на оплату праці працівників (викладацького складу, інших педагогічних, адміністративно-господарських, навчально-допоміжних та обслуговуючих працівників), які залучені до надання платної освітньої послуги,  враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі  погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов'язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовим актами.
      При формуванні витрат на оплату праці працівників, що залучені  до  надання  платної  освітньої  послуги,  також  можуть враховуватись  виплати,  що носять заохочувальний  характер, у порядку, встановленому законодавством та колективними договорами.     
      У витратах  на  оплату  праці враховується оплата праці працівників,  які не перебувають у штаті навчального закладу,  але залучені до надання платних освітніх послуг. Оплата праці таких працівників  здійснюється  на  підставі трудових договорів та договорів цивільно-правового характеру за тими   самими умовами та розмірами  оплати  праці,  за  якими здійснюється оплата праці відповідних штатних працівників.
      Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до надання   платних освітніх послуг, з  відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), а також кількість годин їх роботи  визначаються  виходячи  з необхідності врахування всього обсягу виконуваних робіт відповідно до затверджених  норм  навантаження  або  часу, необхідного  для виконання тих чи інших видів робіт.
      Кількість ставок працівників викладацького складу, що залучаються  до  надання платних освітніх послуг, визначається відповідно до чинних нормативно-правових актів на основі навчальних планів, затверджених для    кожного напряму, спеціальності, дисципліни (предмета) з урахуванням поділу груп на підгрупи  при  вивченні  окремих дисциплін (предметів)  або  при виконанні окремих видів навчальних занять, затверджених норм часу на виконання тих чи інших видів навчальної роботи (у тому числі при індивідуальній формі навчання), за винятком годин, відведених для самостійної роботи.

           5.2.2. Кількість годин викладацької роботи, ставок працівників викладацького складу, які підлягають оплаті, визначається на основі навчального плану по кожній професії або спеціальності, з урахуванням наповнюваності груп, їх розподілу, норм часу на виконання тих чи інших видів навчальної роботи тощо.

     5.2.3. Кількість ставок (штатних одиниць) посад інших працівників визначається, виходячи  з необхідності врахування всіх тих функцій і тих  видів  робіт, які  безпосередньо пов'язані з організацією навчання і обслуговуванням навчальних груп або окремих громадян. Для цього можуть використовуватись, як мінімальні вимоги, штатні нормативи, встановлені для навчального закладу . У разі недоцільності закріплення окремих працівників для обслуговування платних навчальних груп у розрахунку витрат на оплату праці передбачається кількість штатних одиниць для здійснення доплат за суміщення професій (розширення зон обслуговування) працівникам, які обслуговують основний (бюджетний) контингент осіб, що навчаються.

      5.3 Нарахування на оплату  праці.

     5.3.1. Нарахування на оплату праці, в тому числі: збір на обов'язкове   державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування у   зв'язку з тимчасовою втратою працездатності,  на  випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які  спричинили втрату працездатності тощо, здійснюються у розмірах, передбачених чинним законодавством. 
    5.4. Безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій.

    5.4.1. До  безпосередніх  витрат   та   оплати   послуг   інших  організацій   при  визначенні  вартості  платних  освітніх  послуг належать  матеріальні  витрати,  що  використовуються  на  надання освітніх послуг,  у тому числі на придбання сировини,  матеріалів, інвентарю,  інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних матеріалів  до комп'ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланкової та  навчальної  документації,  що  використовується  при наданні  платних  освітніх послуг,  паливно-мастильних матеріалів,хімікатів,  білизни,  спецодягу,  обмундирування та  фурнітури  до нього,  спортивного  одягу,  комунальних  послуг  та енергоносіїв, захисних пристроїв,  харчування у випадках, передбачених статутами (положеннями)  навчальних закладів або законодавством;  проведення  поточного ремонту,  технічного огляду і технічного  обслуговування  основних фондів,  що використовуються для надання платних освітніх послуг,  службові відрядження та стажування,  пов'язані з наданням  платних   освітніх   послуг,   оплата   послуг   зв'язку,  засобів
сигналізації, ліцензій для надання платних освітніх послуг.

     Вартість сировини  і матеріалів,  що використовуються під час навчальних занять,  розраховується відповідно  до  затверджених  в установленому   порядку   навчальних  планів  з  кожного  напряму, спеціальності,  дисципліни (предмета),  виду навчальних занять  та форми організації навчання,  а паливно-мастильних матеріалів, крім того,  виходячи з технічних характеристик транспортних засобів  та тривалості  їх  роботи  при  наданні відповідної платної освітньої послуги.

     Витрати на    оплату   послуг   сторонніх   організацій,   що  залучаються навчальними закладами  для  надання  платних  освітніх послуг,  включають  оплату  виконання  обов'язкових робіт,  які не можуть  бути  виконані  працівниками  навчальних  закладів  і  які повинні   бути   здійснені   кваліфікованими  фахівцями  сторонніх організацій (у тому числі суб'єктами господарювання), придбання та тиражування методичних матеріалів, передплату періодичних видань.

     Це, зокрема,  оплата всіх банківських послуг (у тому числі за  готівкове обслуговування), оплата за ветеринарні послуги, охорону, встановлення  пожежної  та  охоронної  сигналізації,  юридичні  та інформаційні   послуги,   що  забезпечують  виконання  коледжем його  завдань,  оренду, встановлення лічильників  і    спеціального   обладнання,   їх   перевірку   та   гарантійне  (післягарантійне) обслуговування, поточний ремонт, що здійснюється залученими    юридичними   особами,   установлення   та   подальше супроводження програмного забезпечення,  послуг  зв'язку  (у  тому  числі мобільного), за послуги Інтернет-провайдерів.

    До витрат    цього   розділу, включаються відрахування,  які обчислюються від загального розміру витрат на оплату праці і  які  не  включаються  до  нарахувань  на оплату  праці  (зокрема  відрахування профспілковим організаціям), плата за отримання ліцензій та  акредитації,  дозволів,  отримання  яких  є  необхідною умовою для надання того чи іншого виду платних освітніх  послуг,   витрати   на   обов'язковий   медичний   огляд  працівників,   заходи   з   охорони   праці  та  безпеки,  охорони  навколишнього  природного  середовища,  страхування   транспортних  засобів, що використовуються при наданні платних освітніх послуг.

     Вартість безпосередніх  витрат   та   оплата   послуг   інших організацій    вираховуються   прямим   розрахунком   на   основі: встановлених чинними нормативно-правовими актами  ставок  орендної плати  або  витрат  на  оренду  приміщень  інших  підприємств,  що використовуються  у  навчальному  процесі,  вартість  оренди  яких встановлена згідно з укладеними договорами оренди,  строку надання  тієї чи іншої платної освітньої послуги, площ, що використовуються  для   її   надання;  інших  видатків,  що  необхідні  для  надання  замовлених  платних  освітніх  послуг,  норм  витрат  та   тарифів  відповідно  до  затверджених  в  установленому порядку нормативів,  порядку розрахунку за комунальні послуги  та  спожиті  енергоносії  (за опалювальний сезон або рівномірно протягом року).

     У тих випадках, коли прямий розрахунок вартості безпосередніх  витрат,  оплати   послуг інших  організацій  здійснити   неможливо,    їх   вартість визначається    виходячи   з    фактичних    витрат   на    одиницю наданої аналогічної платної освітньої послуги, що склались у коледжі  за  минулий  період звітний, з урахуванням індексу інфляції.
   5.5. Капітальні витрати.

    До капітальних витрат на придбання (створення) основних засобів включаються витрати  на  забезпечення  надання  коледжем платних освітніх послуг, а саме:
     - придбання або створення основних засобів, зокрема навчального,  лабораторного, спортивного, виробничого обладнання, приладів,  механізмів, споруд, меблів, комп'ютерної та оргтехніки, придбання навчальної літератури, оновлення бібліотечних фондів;
    - капітальне будівництво,  придбання, ремонт, реконструкцію та реставрацію приміщень, будівель, споруд, транспортних засобів, що використовуються у навчальному процесі (у  тому  числі  придбання будівельних матеріалів, виготовлення проектно-кошторисної документації);
    - придбання програмного  забезпечення (у тому числі з передачею прав на користування), авторських та суміжних прав.
    Капітальні витрати  враховуються у розмірі до 10 відсотків у межах вартості платної освітньої послуги.

    6. Облік операцій з надання платних послуг.

    6.1. Коледж зобов’язаний  вести табеля обліку робочого часу, а також журнали обліку студентів.

    6.2. Відділ бухгалтерського обліку коледжу зобов’язана вести облік та складати звітність з платних послуг відповідно до чинного законодавства.

    7. Порядок використання доходів від надання платних послуг.

    7.1. Кошторис доходів та видатків коледжу, здійснюваних за рахунок тих доходів, що їх одержано від надання платних  послуг, складається  за кожним видом послуг відповідно до Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

    7.2. Доходи, одержані від надання платних послуг, спрямовуються на  відшкодування витрат,  пов'язаних з наданням цих послуг, сплату податків,  обов'язкових до чинного законодавства внесків, відрахувань, зборів, платежів.

    8. Заключні положення.

    8.1. Відповідальність за організацію і якість надання платних послуг, а  також  обґрунтованість розмірів плати за послуги несе директор коледжу.

    8.2. Відносини не врегульовані цим Положенням, здійснюються відповідно до положень чинного законодавства України.