vkmnau
ГОЛОВНА НОВИНИ РОЗКЛАД ЗМІНИ ДО РОЗКЛАДУ БІБЛІОТЕКА ЗАОЧНИКУ КОНТАКТИ ФОРУМ
Увiйти
Ласкаво просимо
Вознесенський коледж МНАУ радий вiтати тебе сайтi. Зареєструйся або увiйди в свiй аккаунт i вiдкрий для себе можливiсть знаймоств та спiлкування з iншими студентами, або друзями
Зареєструватися
Вхiд
Забули пароль?
Увiйти
Реєстрація
Далі
Реєстрація
Зареєструватися
Положення про методичну раду

Популярнi новини:

Свято Масляної у Вознесенському коледжі МНАУ

23 лютого в Вознесенському коледжі Миколаївського НАУ відбулося святкування Масляної. Усі учасники попрацювали на славу та створили сприятливі умови для збагачення життєвих вражень про свято Масляної, розширили знання присутніх студентів про культуру, традиції та українську національну кухню.

До 100-річчя УЦР

В рамках тижня суспільних та гуманітарних дисциплін в коледжі пройшли заходи, присвячені 100-річчю Української революції та 100-річчю Української Центральної Ради.

Виховна година до Дня Святого Валентина «Хто зверху?»

13 лютого 2017 року відбувся виховний захід – конкурсна програма для студентів 27 і 26 груп «Хто зверху?».

Дослідницька робота студентів

24 лютого у рамках проведення тижня циклової комісії загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін та з нагоди 190 - річчя від дня народження Леоніда Івановича Глібова – українського байкаря, поета, журналіста - викладачем української мови та літератури Возняк Л.В. було проведено екскурс - дослідження «Байка як жанр літератури.

Положення про методичну раду

ПОЛОЖЕННЯ

про методичну раду Вознесенського коледжу

Миколаївського національного аграрного університету

1.Загальні положення

1.1. Методична рада Вознесенського коледжу Миколаївського НАУ є колегіальним

дорадчим органом щодо координації діяльності усіх підрозділів, які забезпечують

організацію навчального процесу з проблем вищої школи, наукових основ організації та керівництва навчально-виховним процесом, сучасних технологій, форм і методів навчання, удосконалення педагогічної майстерності викладачів коледжу.

1.2. Методична рада коледжу створюється за рішенням педагогічної ради та об’єднує творчу групу висококваліфікованих фахівців

1.3. Провідною метою діяльності методичної ради є забезпечення організації ефективної методичної роботи підрозділів коледжу, впровадження в навчальний процес сучасних технологій навчання.

2. Завдання методичної ради

2.1. Завданням методичної ради є узагальнення напрямів методичної роботи коледжу, вироблення пропозицій і рекомендацій щодо поліпшення викладання дисциплін, вдосконалення методичної роботи.

Методична рада:

 • розглядає відповідність змісту освіти держстандарту, що реалізуються через робочі навчальні плани, робочі програми, тести, методичні розробки;
 • вносить пропозиції на підставі аналізу спеціальностей до освітньо- кваліфікаційних характеристик, стандартів якості професійної підготовки випускників;
 • вивчає стан методичного забезпечення навчального процесу і розробляє рекомендації з втілення нових технологій навчання, комп’ютерізації, тестування,модульного навчання тощо;
 • здійснює педагогічний аналіз організації навчального процесу, його відповідності вимогам нормативних документів і науковим принципам навчання: демократизації, гуманізації, наочності тощо;
 • розробляє типові методичні матеріали за формами організації навчання ( навчальні заняття, індивідуальні заняття, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні засоби); за видами навчальних занять (лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття, консультації); за змістом проведення виховних заходів кураторами груп;
 • розробляє загальні методичні рекомендації самостійної роботи студентів та їх самовиховання;
 • розробляє порядок та методику проведення контролюючих заходів поточного та підсумкового контролю, включаючи комплексні контрольні завдання для державних іспитів та державної атестації студентів;
 • здійснює педагогічний аналіз та вносить пропозиції щодо удосконалення методики державної атестації та інших форм контролю.

3. Структура і склад методичної ради

3.1. Головою методичної ради є заступник директора з навчальної роботи.

3.2. Склад методичної ради затверджується директором коледжу. До складу методичної ради входять: заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної роботи, заступник директора з практичного навчання, завідувачі відділень, методист, голови циклових комісій.

4. Повноваження методичної ради

4.1. До компетенції методичної ради коледжу належать:

 • науково-методичний супровід навчально-виховного процесу;
 • координація відділень та циклових комісій щодо науково – методичної роботи в коледжі;
 • проведення за дорученням педагогічної ради коледжу незалежної експертизи навчальної, наукової та методичної роботи педагогічних працівників, які рекомендовані до присвоєння звання «Викладач – методист»;
 • здійснення моніторингу діяльності циклових комісій з питань методичного забезпечення навчального процесу і впровадження новітніх технологій навчання;
 • експертиза методичної та навчально-методичної літератури, посібників та їх електронних версій, які підготовлені до друку викладачами і цикловими комісіями коледжу;

5. Організація роботи методичної ради

5.1. Методична рада визначає регламент, план і форми своєї діяльності на поточний навчальний рік.

5.2. Планування роботи методичної ради здійснюється щорічно на основі пропозицій завідувачів відділень, голів циклових комісій. План роботи методичної ради коледжу затверджується на початку навчального року.

5.3. Засідання методичної ради проводяться у термін, що визначається планом. За необхідності скликаються оперативні засідання методичної ради.

5.4. Рішення методичної ради коледжу приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні методичної ради.

5.5. Матеріали засідань методичної ради оформляються протоколом за підписом голови та секретаря.

5.6. Методична рада не менше одного разу на рік звітує про свою роботу перед педагогічною радою коледжу.