vkmnau
ГОЛОВНА НОВИНИ РОЗКЛАД ЗМІНИ ДО РОЗКЛАДУ БІБЛІОТЕКА ЗАОЧНИКУ КОНТАКТИ ФОРУМ
Увiйти
Ласкаво просимо
Вознесенський коледж МНАУ радий вiтати тебе сайтi. Зареєструйся або увiйди в свiй аккаунт i вiдкрий для себе можливiсть знаймоств та спiлкування з iншими студентами, або друзями
Зареєструватися
Вхiд
Забули пароль?
Увiйти
Реєстрація
Далі
Реєстрація
Зареєструватися
Звіт про виконання рішень педагогічної ради

Популярнi новини:

Свято Масляної у Вознесенському коледжі МНАУ

23 лютого в Вознесенському коледжі Миколаївського НАУ відбулося святкування Масляної. Усі учасники попрацювали на славу та створили сприятливі умови для збагачення життєвих вражень про свято Масляної, розширили знання присутніх студентів про культуру, традиції та українську національну кухню.

До 100-річчя УЦР

В рамках тижня суспільних та гуманітарних дисциплін в коледжі пройшли заходи, присвячені 100-річчю Української революції та 100-річчю Української Центральної Ради.

Виховна година до Дня Святого Валентина «Хто зверху?»

13 лютого 2017 року відбувся виховний захід – конкурсна програма для студентів 27 і 26 груп «Хто зверху?».

Дослідницька робота студентів

24 лютого у рамках проведення тижня циклової комісії загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін та з нагоди 190 - річчя від дня народження Леоніда Івановича Глібова – українського байкаря, поета, журналіста - викладачем української мови та літератури Возняк Л.В. було проведено екскурс - дослідження «Байка як жанр літератури.

Звіт про виконання рішень педагогічної ради

ЗВІТ

про виконання рішень педагогічної ради за 2015 – 2016 навчальний рік

Дата

Рішення

Відповідальний

Що зроблено

Примітка

28.08.2015

Провести в 2015-2016 н.р. процедуру повторної акредитації Підготовки до вступу у внз громадян України (01.07.2016) та повторне ліцензування робітничих професій (27.12.2016).

Директор коледжу Цимбалюк Л.М., за-ступник директора з навчальної роботи Тубичко О.М., завідувачі відділень Гаврисенко В.І., Ободова В.В., завідувач підготовчого відділення Єфанова Н.О.

Виконано

 

28.08.2015

Активізувати роботу кураторів груп з прогуль-никами занять та невстигаючими студентами. Залучати до роботи студентський актив груп та тісніше співпрацювати з батьками.

Директор коледжу Цимбалюк Л.М., заступник директора з навчальної роботи Тубичко О.М., заступник директора з виховної роботи Керлан О.О.

Виконано

 

28.08.2015

Забезпечити участь у регіональному етапі конкурсу Студент року переможця коледжанського конкурсу

Директор коледжу Цимбалюк Л.М., заступник директора з виховної роботи Керлан О.О.

Виконано

 

28.08.2015

Розпочати І етап профорієнтаційної роботи з вересня місяця .

Директор коледжу Цимбалюк Л.М., керівники профорієнтаційних груп.

Виконано

 

28.08.2015

Провести обласне засідання методичних об’єднань викладачів інформатики та комп’ютерної техніки, англійської мови.

 

Заступник директора з навчально-вироб-  ничої роботи Тубичко О.М., голова цикло-вої комісії інформаційних дисциплін Маковєй Ю.В., голова циклової комісії за-гальноосвітніх дисциплін Миронова Н.В.,

Виконано

 

28.08.2015

З метою активізації профорієнтаційної роботи в коледжі затвердити графік роботи профорієнта-ційних груп, закріплених за школами міста та районами області на 2015–2016 н.р.

Директор коледжу Цимбалюк Л.М.

Виконано

 

20.10.2015

Провести атестацію керівних кадрів та викладачів у 2016 році згідно графіку та плану атестаційних заходів.

Заступник директора з навчальної роботи Тубичко О.М.

Виконано

 

20.10.2015

Здійснити перевірку методичного забезпечення дисциплін, що викладаються, та особливу увагу щодо поновлення методичних комплексів слід звернути викладачам, які атестуються у 2016 р.

Заступник директора з навчальної роботи Тубичко О.М. та методист коледжу

 

Виконано

 

20.10.2015

Зобов′язати молодих викладачів коледжу підготувати на конкурс «Педагогічні інновації» навчально-методичні комплекси з дисциплін, що викладають.

Методист коледжу Коверна Т.А.

Виконано

 

20.10.2015

Переглянути, поновити та доповнити в базі електронних засобів навчання напрацювання викладачів та удосконалити електронні методичні комплекси в зв′язку зі змінами в навчальних програмах та перепідпорядкуванні.

Голови циклових комісій та методист коледжу

Виконано

 

20.10.2015

Закінчити утеплення вікон в гуртожитку та навчальних корпусах.

Заступник директора з  АГЧ  Смірнов Ю.І.

Виконано

 

20.10.2015

Завершити обслуговування казанів топкових.

Заступник директора з господарської роботи Смірнов Ю.І.

Виконано

 

20.10.2015

Завершити ремонт оснащення в топкових та другому навчальному    корпусі.

Заступник директора з господарської роботи Смірнов Ю.І.

Виконано

 

20.10.2015

Провести заскління вікон на запасних сходах у першому корпусі

Заступник директора з господарської роботи Смірнов Ю.І.

Виконано

 

23.11.2015

Головам циклових комісій здійснювати моні-торинг результативності роботи викладачів з обдарованими дітьми. Результати моніторингу обговорювати на засіданнях методичної ради.

Голови циклових комісій   

Виконано

 

23.11.2015

Завідувачам відділеннями при плануванні про-ведення декад відділення й надалі  включати заходи, направлені на розвиток творчої особис-тості студентів, а саме: інтелектуальні ігри, турніри, предметні олімпіади, творчі звіти – презентації коледжу, спеціальності, групи, зустрічі з цікавими людьми, екскурсії тощо.

Завідувачі відділень

Виконано

 

23.11.2015

Провести фінальний тур конкурсу «Студент року - 2016». Кураторам груп взяти активну участь у підготовці учасників.

Заступник директора з виховної роботи Усікова К.О., куратори груп

Виконано

 

23.11.2015

Залучати студентів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування до активної участі у громадському житті коледжу. Систематизувати проведення різноманітних виховних заходів з вказаними студентами.

Куратори груп, заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог

 

Виконано

 

23.11.2015

Продовжувати здійснення всіх матеріальних виплат, визначених законодавством, студентам з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Забезпечувати й надалі правову підтримку цих  студентів.

Адміністрація, бухгалтерія, соціальний педагог, юрист коледжу

 

Виконано

 

23.11.2015

Здійснити підписку періодичних видань на 2016 рік.

Завідувач бібліотеки

Виконано

 

23.11.2015

Поповнити базу даних бібліотеки новими елек-тронними повно текстовими підручниками, замінити, або доповнити електронні розробки по окремим дисциплінам

Викладачі, методист коледжу, завідувач бібліотеки

Виконано

 

23.11.2015

Здійснити оновлення та поповнення каталогу напрацюваннями викладачів

Завідувач бібліотеки, методист коледжу

Виконано

 

23.11.2015

Скласти список замовлення нової літератури з окремих дисциплін.

Завідувач бібліотеки, викладачі

Вересень, виконано

 

23.11.2015

Внести зміни до Графіку навчального процесу на 2015-2016 н.р., а саме: перенести початок ІІ семестру з 15.02.2016 р. на 01.02.2016 р.

Директор коледжу, заступник директора з навчальної роботи

Виконано

 

03.12.2015

Затвердити «Правила прийому до Вознесен-ського коледжу МНАУ у  2016 році».

Директор Цимбалюк Л.М.

Виконано

 

28.12.2015

Активізувати роботу профорієнтаційних груп коледжу у лютому-березні 2016 року.

Керівники профорієнтаційних груп

Виконано

 

28.12.2015

Дати оголошення до місцевої газети «День-за-днем» про початок роботи підготовчих курсів.

Завідувач відділення довузівської підготовки  

 

Виконано

 

28.12.2015

Провести «День відкритих дверей» у квітні 2016 року.

Директор коледжу, заступник директора з виховної роботи

Виконано

 

28.12.2015

Розпочати роботу чотирьохмісячних підготовчих курсів з 01.02.2016р.

Завідувач відділення довузівської підготовки  

Виконано

 

28.12.2015

Пояснити і повідомити під підпис викладачів коледжу про вимоги Закону України «Про запобігання корупції» та  заборону використо-вувати свої   службові повноваження та пов’я-зані з цим можливості з метою неправомірної вигоди або у зв’язку з прийняттям обіцянки пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.

Юрист коледжу Гарбузенко Л.О., викладачі та працівники коледжу

Виконано

 

28.12.2015

Адміністрації коледжу уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості викладачам та працівникам коледжу використовувати свої службові повноваження з метою отримання  неправомірної вигоди.

Адміністрація коледжу

Виконано

 

28.12.2015

На час проведення сесій для можливості пові-домляти про виявлені факти вчинення корупцій-них правопорушень встановити «гарячу лінію» за телефоном 4-01-65 та електронною поштою.

Адміністрація коледжу

Виконано

 

28.12.2015

Кураторам груп інформувати студентів з питань запобігання і протидії корупції.

Куратори груп

Виконано

 

28.12.2015

Довести до відома працівників коледжу про до-тримання вимог  законодавства щодо порядку перерахунку  благодійних внесків у грошовій формі та заборону працівниками коледжу бра-ти участь у зборі батьківських коштів і роботі благодійних фондів та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв

Директор коледжу Цимбалюк Л.М.

Вересень

 

28.12.2015

Покращити  фізичну роботу зі студентами, що займаються у спецгрупах

 Миронов В.Б., керівник фізичного вихо- 

 вання та викладачі фізичного виховання

Виконано

 

28.12.2015

Популяризувати серед студентів спортивні заняття після аудиторних занять шляхом змагань між групами та відділеннями.

викладачі фізичної культури та куратори груп

 

Виконано

 

28.12.2015

Залучати студентів до позааудиторної роботи з фізичного виховання з метою популяризації здорового способу життя, фізичного розвитку студентів та зайнятості  після занять                                                                                    

викладачі фізичної культури та куратори груп

 

Виконано

 

28.12.2015

Висвітлювати в коледжі та на сайті  командні та персональні досягнення  студентів

Миронов В.Б., керівник фізичного вихо-вання та викладачі фізичного виховання

Виконано

 

25.02.2016

Інформацію виконуючої обов’язки головного бухгалтера Міхєєвої Л.В. щодо результатів виконання бюджету коледжу у 2015 р. та планування його на 2016 р. взяти до відома.

Члени педагогічної ради

Виконано

 

25.02.2016

Забезпечити організацію та проведення навчаль-них, виробничих та переддипломних практик студентів коледжу відповідно до затвердженого графіку. Внести зміни до навчальної практики відповідно до змін у нормативних документах

Завідувачі відділень Гаврисенко В.І., Ободова В.В., голови циклових комісій Дранов В.І., Миронова О.О., Маковей Ю.В., Міронова О.О.

Виконано

 

25.02.2016

Забезпечити активну участь викладачів у конкурсі «Педагогічні інновації» та готовність написання робіт викладачами.

Голови циклових комісій, методист коледжу

Виконано

 

25.02.2016

Забезпечити поширення передового педагогічно- го досвіду викладачів коледжу (надрукування творчих робіт) на сторінках педагогічної преси

Голови циклових комісій, методист коледжу

Виконано

 

22.03.2016

Активізувати роботу кураторів груп з прогуль-никами занять та невстигаючими студентами. Залучати до роботи студентський актив груп та тісніше співпрацювати з батьками.

Куратори груп, завідувачі відділень

Виконано

 

22.03.2016

Продовжити ІІ етап профорієнтаційної роботи.

Голови профорієнтаційних груп, директор коледжу

Виконано

 

22.03.2016

Провести фінал конкурсу «Студент року – 2016» 29.03.2016 р.

Заступник директора з виховної роботи Усікова К.О.

Виконано

 

22.03.2016

Взяти активну участь у виставці передового педагогічного досвіду НМЦ – травень 2016.

Заступник директора з навчальної роботи, методист коледжу

Виконано

 

22.03.2016

Провести оп-line тестування студентів спеціаль-ностей «Бухгалтерський облік», «Комерційна

діяльність», «Фінанси і кредит», «Землевпорядкування».

Завідувачі відділень

Виконано

 

22.03.2016

Провести обласне засідання методичних об’єд-нань заступників директора з виховної роботи та викладачів іноземної мови 21 квітня 2016р.

Заступник директора з виховної роботи Усікова К.О., викладачі іноземної мови Макогон Л.І. та Швець Н.А.

Виконано частково: семі-нар викладачів іноземної мови проведено на базі іншого коледжу

 

22.03.2016

Провести заключний етап атестації педаго-гічних працівників коледжу (квітень 2016р.)

Адміністрація та методист коледжу

Виконано

 

22.03.2016

Взяти участь у регіональних та фінальних спортивних змаганнях, які проводяться під егідою НМЦ «Агроосвіта».

Керівник з фізичного виховання коледжу Миронов В.Б.

Виконано

 

22.03.2016

Викладачам, які здійснюють керівництво прак-тиками, посилити контроль за дотриманням техніки безпеки студентами під час проход-ження навчальної та виробничої практики.

Викладачі-керівники практик, куратори груп

Виконано

 

22.03.2016

Здійснювати постійний контроль за викладача- ми – керівниками практичного навчання щодо заповнення ними «Журналу інструктажу з питань охорони праці» під час проведення навчальних практик.

Завідувачі відділень Гаврисенко В.І. та Ободова В.В.

 

Виконано

 

25.04.2016

Забезпечити методичну підготовку та організацію проведення державних екзаменів відповідно до затвердженого графіку.

Завідувачі відділень Гаврисенко В.І. та Ободова В.В.

 

Виконано

 

25.04.2016

Організувати оформлення звітів голів ДЕК до навчальної частини відповідно до розкладу державних екзаменів.

Завідувачі відділень Гаврисенко В.І. та Ободова В.В., голови циклових комісій

Виконано

 

25.04.2016

Продовжувати ведення профорієнтаційної роботи у ІІ семестрі 2015-2016 н.р.

Керівники профорієнтаційних груп    

Виконано

 

25.04.2016

Розпочати роботу відбіркової комісії Вознесенського коледжу МНАУ згідно з Правилами прийому на  2016 р.

Директор коледжу Цимбалюк Л.М., відповідальний секретар відбіркової комісії Подольська І.С.    

Виконано

 

25.04.2016

Провести профорієнтаційний захід «Коледж відкриває двері».

Заступник директора коледжу з виховної роботи Усікова К.О.

Виконано

 

25.04.2016

Забезпечити упровадження інноваційних тех-нологій у навчальний процес шляхом удоскона-лення методичної роботи викладачів коледжу.

 

Голови циклових комісій, методист коледжу

 

 

Виконано

 

25.04.2016

Сприяти зростанню професійної педагогічної майстерності викладачів шляхом упровадження технологій електронного навчання (Moodle).

Голови циклових комісій, методист коледжу

 

Виконано

 

26.05.2016

Забезпечити організацію та проведення переддипломних практик студентів коледжу відповідно до затвердженого графіку.

Керівники практик та завідувачі відділень

Виконано

 

26.05.2016

Керівникам навчальних практик забезпечити своєчасну здачу відомостей та звітів про проходження навчальної та виробничої практик на відділення коледжу.

Керівники практик

Виконано

 

26.05.2016

Кураторам груп перед початком проходження переддипломної практики провести інструктажі з техніки безпеки під час практики.

Куратори навчальних груп

Виконано

 

26.05.2016

Пояснити і повідомити під підпис викладачів коледжу про вимоги Закону України «Про запобігання корупції» та  заборону використо-вувати свої службові повноваження та пов’я-зані з цим можливості з метою неправомірної вигоди або у зв’язку з прийняттям обіцянки пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.

Юрист коледжу Гарбузенко Л.О., викладачі та працівники коледжу   

Виконано

 

26.05.2016

Адміністрації коледжу уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості викладачам та працівникам коледжу використовувати свої службові повноваження з метою отримання  неправомірної вигоди.

Адміністрація коледжу

Виконано

 

26.05.2016

На час проведення сесій для можливості повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень встановити «гарячу лінію» за телефоном  4-01-65 та електронною поштою director-vk@mnau.edu.ua

Адміністрація коледжу

 

Виконано

 

26.05.2016

Кураторам груп продовжувати інформувати студентів з питань запобігання і протидії корупції.

Куратори навчальних груп

Виконано

 

26.05.2016

Довести до відома працівників коледжу про дотримання вимог  законодавства щодо порядку перерахунку  благодійних внесків у грошовій формі та заборону працівниками коледжу брати участь у зборі батьківських коштів і роботі благодійних фондів та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв.

Директор коледжу Цимбалюк Л.М.

 

Виконано

 

26.05.2016

Головам циклових комісій здійснювати моніто-ринг результативності роботи викладачів з обдарованими дітьми. Результати моніторингу обговорювати на засіданнях методичної ради.

Голови циклових комісій

Виконано

 

26.05.2016

Завідувачам відділень при плануванні прове-дення декад відділення й надалі включати захо-ди, направлені на розвиток творчої особистості студентів, а саме: інтелектуальні ігри, турніри, предметні олімпіади, творчі звіти – презентації коледжу, спеціальності, групи, зустрічі з цікавими людьми, екскурсії тощо.

Завідувачі відділень

Виконано

 

24.06.2016

Затвердити «Зміни до Правил прийому до Вознесенського коледжу Миколаївського НАУ у  2016 році».

Директор коледжу Цимбалюк Л.М.

Виконано

 

Заслухавши інформацію директора коледжу Цимбалюк Л.М.,  педагогічна рада

        ухвалила:

1. Інформацію директора коледжу Цимбалюк Л.М. про підсумки роботи педагогічної ради за 2015-2016 навчальний рік взяти до відома.

     Голова педагогічної ради                                                                                                 Л.М. Цимбалюк

     Секретар                                                                                                                          Т.А. Коверна