vkmnau
ГОЛОВНА НОВИНИ РОЗКЛАД ЗМІНИ ДО РОЗКЛАДУ БІБЛІОТЕКА ЗАОЧНИКУ КОНТАКТИ ФОРУМ
Увiйти
Ласкаво просимо
Вознесенський коледж МНАУ радий вiтати тебе сайтi. Зареєструйся або увiйди в свiй аккаунт i вiдкрий для себе можливiсть знаймоств та спiлкування з iншими студентами, або друзями
Зареєструватися
Вхiд
Забули пароль?
Увiйти
Реєстрація
Далі
Реєстрація
Зареєструватися
Програма фахового вступного випробування «Фахівець з інформаційних технологій»

Популярнi новини:

Свято Масляної у Вознесенському коледжі МНАУ

23 лютого в Вознесенському коледжі Миколаївського НАУ відбулося святкування Масляної. Усі учасники попрацювали на славу та створили сприятливі умови для збагачення життєвих вражень про свято Масляної, розширили знання присутніх студентів про культуру, традиції та українську національну кухню.

До 100-річчя УЦР

В рамках тижня суспільних та гуманітарних дисциплін в коледжі пройшли заходи, присвячені 100-річчю Української революції та 100-річчю Української Центральної Ради.

Виховна година до Дня Святого Валентина «Хто зверху?»

13 лютого 2017 року відбувся виховний захід – конкурсна програма для студентів 27 і 26 груп «Хто зверху?».

Дослідницька робота студентів

24 лютого у рамках проведення тижня циклової комісії загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін та з нагоди 190 - річчя від дня народження Леоніда Івановича Глібова – українського байкаря, поета, журналіста - викладачем української мови та літератури Возняк Л.В. було проведено екскурс - дослідження «Байка як жанр літератури.

Програма фахового вступного випробування «Фахівець з інформаційних технологій»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма розроблена для фахових вступних випробувань на другий курс на навчання за ступенем «молодший спеціаліст» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація «Фахівець з інформаційних технологій».

Фундаментальною рисою сучасної цивілізації є швидке зростання виробництва, споживання та накопичення інформації. Збільшення інформації та зростання попиту на неї призвели до появи окремої галузі людської діяльності, пов'язаної з автоматизацією переробки інформації.

Інформатика - дисципліна, що вивчає структуру та загальні властивості інформації, а також закономірності всіх процесів обміну інформацією - від безпосереднього усного або письмового спілкування спеціалістів до цілком формальних процесів обміну інформацією за допомогою різних носіїв інформації.

Комп'ютери та комп'ютерні інформаційні технології характеризують рівень і темпи розвитку сучасного суспільства. Подальший розвиток інформатизації не можна уявити без використання комп'ютерів та Internet спеціалістами у будь-якій галузі.

Метою фахового випробування є перевірка абітурієнтів до роботи на персональній ЕОМ у складі автоматизованого робочого місця робітника з використанням пакетів прикладних програм, знань, умінь і навичок використання засобів сучасних технологій.

Завдання фахового випробування є виявлення теоретичних основ інформатики; загальних принципів побудови сучасної комп'ютерної техніки; використання системного та прикладного програмного забезпечення в інформаційних системах; набуття практичних навичок застосування новітніх інформаційно-комунікаційних процесів.

Важливим залишається орієнтація здобувачів вищої освіти не лише на надбання теоретичних знань, а і вміння їхньої реалізації в практичних умовах виробництва вже на рівні базової вищої освіти. 

Фахове вступне випробування включає: 100 тестів з  дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка ».

Тести характеризують базові теоретичні та практичні знання та вміння абітурієнтів, що вступають на другий курс освітнього ступеня «молодший спеціаліст» за спеціалізацією  «Фахівець з інформаційних технологій».

 

І. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

 

1. Теоретичні основи інформації

Основні складові інформатики. Поняття інформації, її види та властивості. Інформаційні процеси. Поняття інформаційної технології. Носії інформації. Структурні одиниці економічної інформації. Поняття класифікації та кодування економічної інформації.

2. Структура інформаційної системи

Інформаційні системи. Класифікація АІС. Типова структура та склад інформаційних систем. Функціональний підхід до структури АІС.

3. Архітектура ПК

Склад апаратної частини ПК: процесор, пам'ять, пристрої введення-виведення інформації.

4. Комп'ютерні мережі та Internet

Основні поняття й терміни в КМ і телекомунікаціях. Локальні мережі: апаратні засоби, конфігурація, організація обміну інформацією. Глобальні мережі: загальні принципи організації, структура. Поняття протоколу. Мережеві рівні. Передавання повідомлень у мережі. Модель "клієнт-сервер". КМ Microsoft Network. Поняття про мережевий протокол Internet. Концепція URL. Підключення до Інтернет. Служба WWW. Програми-браузери. Пошук, копіювання та друк потрібної інформації. Система електронної пошти. Створення гіперпосилань на документи та файли. Створення Web-сторінок.

5. Організація програмного забезпечення ПК

Класифікація програмного забезпечення. Системне програмне забезпечення, його призначення. Прикладне програмне забезпечення, його призначення. Інструментальні програмні системи.

6. Операційні системи

Операційна система: поняття, призначення, класифікація та склад. Різні види інтерфейсів. Операційна система MS DOS. ОС Windows. Робочий стіл Windows. Головне меню. Робота з вікнами (складові вікон). Технологія роботи з папками, файлами та ярликами: перегляд змісту, дослідження властивостей, створення, копіювання, переміщення, перейменування та видалення (відновлення) папок, файлів, ярликів. Використання буфера обміну. Робота з стандартними програмами: ТР Word Pad,  графічний редактор Paint. Робота з програмою "Провідник". 

7. Сервісне програмне забезпечення

Використання програми перевірки диска ScanDisc. Поняття втрачених кластерів. Програма дефрагментації диска Defrag. Програми архівації. Необхідність архівації документів. Програми архівації WinRar, WinZip, ARJ. Програми боротьби з комп'ютерними вірусами. Антивірусні програми.

8. Прикладне програмне забезпечення

Прикладне програмне забезпечення: призначення, класифікація. Особливості та можливості прикладних програмних засобів. Сфера застосування та використання

9. Текстові та графічні редактори

Призначення ТР. ТР Word. Вікно редактора. Форматування шрифтів. Збереження, пошук та завантаження тексту. Перевірка правопису. Форматування тексту (операції з абзацами, колонки, виноски). Створення списків. Установлення параметрів сторінки. Створення та редагування таблиць, виконання обчислень. Розміщення тексту та графіки за допомогою кадрів. Використання додатків WordArt, Equation Editor, Graph. Розпізнавання тексту та графіків за допомогою програми Fine Reader.

10. Табличні процесори

Поняття електронної таблиці. ТП Excel: інтерфейс користувача. Типи даних ЕТ. Введення даних, редагування ЕТ, використання формул, копіювання інформації. Стандартні функції. Таблична база даних та операції в ній (використання форм, сортування, проміжні підсумки, аналіз даних, створення запитів та пошук інформації за допомогою автофільтра та посиленого фільтра). Створення зведених таблиць. Побудова графіків та діаграм.

10. Редактор презентацій Power Point.

     Призначення програми, її запуск. Створення презентації за допомогою майстра та вручну. Робота із зразками. Художнє оформлення презентації. Підготовка до проведення презентації.

11. Системи управління базами даних

Поняття бази даних. Призначення та класифікація СУБД. Проектування БД. Визначення файла даних: запис, структура запису, поле запису та його реквізити (ім'я, тип, розмірність). Типи даних. СУБД Access: Створення та редагування таблиць. формування ключових полів та індексів. Установлення відношень. Створення запитів та фільтрів. Створення форм, звітів.

12. Експертні і навчальні системи

     Призначення програми, її запуск. Створення презентації за допомогою майстра та вручну. Робота із зразками. Художнє оформлення презентації. Підготовка до проведення.